Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 14 February 2021

Hình ảnh : Lễ Chào Cờ, Dâng Hương trước bàn thờ Quốc Tổ đầu Xuân Tân Sửu 2021

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.