Tuesday, 12 June 2018

Triệu Con Tim Việt ở giữa Sài Gòn

https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/35051621_1674233636031717_9140019331663396864_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeE5TB4NkxCPlCWyzoMoMFFknngFotofzeA3jiT6E5cKWwCrEpFjmZxjroHM8bBOKPh39bPq2GzZwvY8tZQFxk0CSmsJCYL8H_edEju6tqnt5g&oh=2d6f1927b0947b19f54c31191562b331&oe=5BB6BEB2
Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa ....
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?
Tổng họp youtube ngày 10/6-11/6

0 comments:

Post a Comment

Trực Tiếp: Ngay Bây Giờ 17/06/2018 Biểu Tình Dữ dội Phản Đối Dự Luật Đặc Khu Cho Thuê Đất 99 NĂM


SÀI GÒN BIỂU TÌNH LỚN NHẤT CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM VỚI HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI

 
Web Statistics