Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 12 June 2018

Triệu Con Tim Việt ở giữa Sài Gòn

https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/35051621_1674233636031717_9140019331663396864_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeE5TB4NkxCPlCWyzoMoMFFknngFotofzeA3jiT6E5cKWwCrEpFjmZxjroHM8bBOKPh39bPq2GzZwvY8tZQFxk0CSmsJCYL8H_edEju6tqnt5g&oh=2d6f1927b0947b19f54c31191562b331&oe=5BB6BEB2
Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa ....
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?
Tổng họp youtube ngày 10/6-11/6

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.