Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 3 November 2017

Dân Muốn Biết:VỆ BINH ĐỎ VIỆT NAM 
            Để đối phó với phong trào đấu tranh khắp nơi, nhất là tại các giáo xứ miền Trung Việt Nam, CSVN đang vận dụng đến hình thức “Hội Cờ Đỏ” tức là vệ binh đỏ, kiểu hồng vệ binh Cách Mạng Văn Hoá bên Tàu dưới thời Mao Trạch Đông.
            Đó là dấu hiệu báo nguy cho dân tộc và đất nước.  Nguy vì các phong trào đấu tranh trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn, sẽ đối diện với một hình thức đàn áp kiểu mới khó chống đỡ, tương lai có thể có xung đột đổ máu nếu không có đường lối đấu tranh khôn khéo.   Nguy hơn, với hình thức đàn áp nầy, CSVN sẽ tại vị, đè đầu cỡi cổ dân tộc Việt Nam lâu hơn. (Tôi không nghĩ “Hội Cờ Đỏ là dấu hiệu báo tử của chế độ CSVN” như nội dung một bài báo tôi đọc được trên “net”).
            Vệ binh đỏ Việt Nam là những ai?  Chắc chắn đa số là những người cộng sản gộc, những kẻ ủng hộ CSVN hết mình, những thành phần “còn đảng còn mình”.  Ngoài ra, không loại bỏ đám xã hội đen được “thuê bao” cầm cờ đỏ để tấn công người dân tranh đấu.
           
            Đã có nào là “quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân phòng, và mạng lưới tình báo và an ninh nhân dân…” hùng hậu trên khắp cả nước; lại có cả nào là “hiến pháp, luật phái, viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân…” các cấp tại mọi miền đất nước, tại sao CSVN lại cần thêm vệ binh đỏ?  Đơn giản, đây là quỷ kế độc hiểm mới của CSVN trong âm mưu đánh dẹp sự đấu tranh của nhân dân.  Họ muốn phủi tay, quần chúng hoá mọi sự đàn áp các phong trào đấu tranh bảo vệ quyền lợi, đòi tự do dân chủ của người Việt Nam.  Chẳng ai tin cái gọi là “Hội Cờ Đỏ” tự phát.  Nó là con đẻ của một tập đoàn cầm quyền thủ đoạn.  Đó là điều khẳng định.  Và, qua chủ trương mới nầy, thêm một lần nữa chứng tỏ CSVN cai trị dân tộc Việt Nam bằng bạo lực và những trò bá đạo gian xảo. 
            Về mặt lý thuyết, mọi sinh hoạt của người Việt Nam được CSVN quy định rõ ràng trong hiến pháp của họ.  Nhưng thực tế, đó chỉ là trò mị dân.  Những thứ tự do, dân chủ mà các nước tự do có, hiến pháp nước CHXHCN/VN đều có.  Nhưng thực tế dân Việt Nam không có quyền gì cả.  Đó là những trò ma mãnh của CSVN để che mắt thiên hạ, lừa bịp dân tộc VN.  Hiến pháp/luật pháp của họ chỉ để trang trí cho chế độ.
            Trong cái gọi là “quyền chính trị của công dân”, Điều 27, Chương II, Hiến Pháp mới nhất 2013 quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt trở lên có quyền ứng cử vào quốc hội, hội đồng nhân dân.  Việc thực hiện các quyền nầy do luật pháp quy định”. 
            Không những Hiến Pháp năm 2013 mà các hiến pháp trước cũng quy định tương tự, chẳng khác gì luật pháp các nước dân chủ tự do.  Nhưng, thực tế người VN chỉ được ăn bánh vẽ, bị tập đoàn CSVN tướt đoạt tất cả, không hề có quyền tự do ứng cử và bầu cử bình thường như các nước dân chủ khác.  Có một câu chuyện khó mà quên được, xin kể quý vị nghe:  Chỉ một thời gian ngắn sau 30 tháng 4 năm 1975, khi tôi đang bị nhốt tại Trung tâm Kho Đạn chợ Cồn Đà Nẵng (Khu D) cùng cả đám “nguỵ quân/nguỵ quyền” quen biết nhau gần hết thì một sáng nọ người ta tống vào một khuôn mặt lạ hoắc.  Anh ta tên là Mai Nguyên, người cao lớn, mặt mày trông rất anh chị.   Sau ít ngày làm quen, chúng tôi hỏi: “Anh bị bắt vì tội gì”.  Anh ta trả lời ngắn gọn: “Tội nạp đơn ứng cử hội đồng nhân dân phường”!  Không phải “người cách mạng” mà dám vác đơn đòi ứng cử hội đồng nhân dân nên bị tù.  Đó là sự thật về cái màn “bầu cử ứng cử tự do” của chế độ CSVN.  Thời đó chắc anh ta hơi lạ, nhưng cho đến nay, nếu còn sống, anh sẽ “tởn tới già”, chẳng dám chơi dại nữa.  Chuyện “đảng cử dân bầu” xưa nay dưới chế độ cộng sản ai cũng biết.  Ai được quyền tranh cử, cử tri phải bầu cho ai là điều đã nghe ngán đến tận cổ, đều đã biết tường tận như lòng bàn tay rồi.
            Trong cái gọi là “quyền tự do của công dân”, Điều 25, Chương II, Hiếp Pháp 2013 quy định: “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.  Việc thực hiện các quyền nầy do luật pháp quy định”.  Đánh giá điều hiến pháp nầy phải mượn câu nói để đời của cựu Tông thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu mới được: “Đừng nghe những gì VC nói mà hãy nhìn những gì VC làm”!
            Tự do ngôn luận?  Thế sao những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, những blogers… viết không theo ý “lề phải” bị bắt giữ trù dập, tù tội hoặc tống ra nước ngoài?
            Tự do báo chí tại sao cả nước không có một tờ báo, một đài truyền hình… tư nhân nào?  Tại sao cả hơn 700 tờ báo và các đài truyền hình, truyền thanh…đều do nhà nước quản lý và điều hành?
            Tự do “tiếp cận thông tin” tại sao phải lập “bức tường lửa”?
            Tự do lập hội tại sao người ta lập công đoàn độc lập lại bị bắt?
            Tự do biểu tình tại sao phải có kế hoạch chống biểu tình bằng mọi cách, mọi giá?
            Nếu đem hiếp pháp của CSVN để đối chiếu với thực tế đời sống của người Việt Nam thì phải viết cả cuốn sách.  Chỉ cần nêu hai điều nói trên cũng đã thấy sự khác biệt lớn lao giữa luật pháp tuyên truyền và thực trạng đời sống bị kềm kẹp của người dân trong xã hội.
            Vì chính sách cai trị lấp lửng đó nên CSVN RẤT SỢ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM.  Vì sợ dân nên CSVN phải chơi luật rừng.  Theo “hiến pháp” của CSVN, viết bài phê bình đảng là một hành động hợp pháp (quyền tự do ngôn luận).  Biểu tình bày tỏ nguyện vọng là một việc làm hợp pháp (tự do biểu tình)…Nếu công khai đem quân đội và công an đàn áp những hành động, những việc làm “hợp pháp” ấy, CSVN phải tự phóng uế trên hệ thống hiến pháp/luật pháp của họ.  Do đó, họ phải vận dụng đến những chiêu thức đàn áp thâm hiểm khác, đó là xã hội đen hoá việc đàn áp người dân, bây giờ lại đội ngũ hoá, quần chúng hoá những tín đồ cộng sản trung kiên, biến họ thành tổ chức “Hội Cờ Đỏ” sẵn sàng lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho đảng.
            Ném phân vào nhà những người chống đối, đó là hành động hạ cấp của giới vô giáo dục.  Chận xe hành hung người chống đối dọc đường, đó là việc làm của đám du côn.  Bắt bỏ tù những người chống đối ôn hoà, đó là hành vi trí trá của nhà cầm quyền, hình sự hoá những đòi hỏi chính trị chính đáng của người dân (qua cái gọi là Điều 258 Bộ Luật Hình Sự).              CSVN có luật nhưng không thể áp dụng luật được nên cai trị đất nước bằng cách vận dụng mưu ma chước quỷ.  Do đó, “Trên phương diện quốc gia”, họ không phải là những kẻ lãnh đạo đất nước chính danh.  Họ cướp được chính quyền rồi cai trị dân tộc bằng hai mặt đen trắng, bằng mưu sâu chước độc.   Họ luôn hô hào “học tập và noi gương Bác Hồ vĩ đại”.  Nếu “gương bác” là những thủ đoạn nhà cầm quyền cộng sản đang thi triển đối với dân tộc và đất nước Việt Nam thì rõ ràng không ai tố cáo ông Hồ Chí Minh chính xác và cụ thể bằng tập đoàn CSVN được!
            Rõ ràng, CSVN là tập đoàn chiếm đoạt đất nước Việt Nam bằng bạo lực, cưỡng trị dân Việt Nam bằng thủ đoạn.  VỆ BINH ĐỎ VIỆT NAM ra đời là một thủ đoạn mới để duy trì sự cưỡng trị đó.  CSVN sợ dân Việt Nam nên họ phải làm cho dân Việt Nam sợ bằng trò ném đá giấu tay bẩn thỉu, không biết đâu mà lường.  Rồi đây đám cuồng cộng vệ binh đỏ nầy sẽ ra tay, trực tiếp uy hiếp người dân Việt Nam thay cho bạo quyền cộng sản.  Các đợt biểu tình của người dân sẽ phải đối đầu với phản biểu tình của vệ binh đỏ.   Chúng sẽ cố ý đụng độ, gây xô xát, tạo cớ cho CSVN ra tay trấn dẹp để “thi hành và bảo vệ luật pháp”!   Các nhà tranh đấu có thể bị thoá mạ hoặc bị đe dọa tính mạng bằng hành động khủng bố phi đạo lý.   Con đường phía trước, con đường đấu tranh đòi tụ do dân chủ, đòi cơm no áo ấm, đòi sống trong một môi trường không độc hại…sẽ còn nhiều chông gai và sóng gió.
            Nghĩ cũng buồn và lo.  Dưới chế độ CSVN, mọi thứ, mọi tổ chức tại Việt Nam đều thay đổi và biến dạng.  Văn hoá đạo đức thay đổi theo hướng suy đồi.  Tôn giáo nào cũng bị phân rã, kẻ chính thống người theo quốc doanh, chả ra thể thống gì cả…Ngay cả chính quyền cũng có mặt sáng mặt tối.  Chính quyền tổ chức và dung chứa xã hội đen.  Xã hội đen là cánh tay nối dài của chính quyền... Mỗi lần họ “xung trận” dẹp tranh đấu, khó mà biết ai đại diện cho chính quyền, ai là xã hội đen, cứ nhập nhằng ô hợp như một đám lục lâm thảo khấu!  Chỉ có loại chính quyền độc tài phi dân tộc, thiếu quang minh chính đại mới tạo ra tình trạng nguy hiểm ấy cho đất nước.  Đó là nguyên nhân làm cho xã hội băng hoại, làm cho người dân không thể sống thành thật với nhau được! 
            Tình trạng nầy đe doạ nghiêm trọng đến sinh mệnh dân tộc.
            Đó là tội ác hàng đầu của CSVN. 
 
                                                                        Thượng tuần thánh 11 năm 2017
 
                                                                                                       ĐỊNH NGUYÊN
----------------------

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.