30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamThursday, 7 September 2017

Lễ khai mạc đại hội "Việt Nam: Con Đường Nhân Bản" tại Sydney ngày 7/9/2017.

https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/21369122_10211782216125780_9201244579860844001_n.jpg?oh=ba7dd8f5b3624f98a03335068e0fb105&oe=5A4FC689
Trần Kiều Ngọc
On behalf of the organising committee, I am greatly honoured to present to you the International Youth Conference entitled “Vietnam: Pathway to Humanity”, which will be held from the 7th to the 10th of September, 2017, at Fairmont Resort, Blue Mountains, NSW, Australia.

The conference will begin with the grand opening ceremony to be held at the Wesley Conference Centre on Thursday night, the 7th of September, 2017.
Each of the 3 days will have its own theme:
*    Day 1: Current status of freedom, democracy & human rights in Vietnam today
*    Day 2: Progress of various political/social movements within Vietnam & abroad
*    Day 3: Preparation and ideals for collective contribution towards real change
Each of the topics will be delivered by world renown pro-democracy activists / campaigners / speakers with extensive human rights experience in Vietnam and other countries. 
This conference is a great opportunity for all delegates to meet like-minded individuals and to share their aspirations & ideals in a fun and meaningful environment.
Our hope is that, after this conference, you will have a deeper understanding of the human rights situation in Vietnam. We also hope that your memories of the International Youth Conference will prove to be as indomitable as your spirit. Together we share an unshakeable commitment to the humanitarian path of our country, Vietnam.
Yours respectfully,
Teresa Trần Kiều Ngọc
Head of the Organising Committee
 https://humanrightsyouth.org/international-youth-human-rights-conference-2017/

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều