Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 1 June 2017

Kathy Griffin’s: Hệ lụy lòng câm thù,một hành động mà luật Hòa Kỳ khó chấp nhận

                                        Kathy Griffin photographed with 'beheaded' Trum

‘No President deserves this’: Comedian Kathy Griffin slammed for gruesome Trump stunt

PRESIDENT Trump’s 11-year-old son Barron screamed with panic seeing a picture of a decapitated head he thought was his father, TMZ reports.

Mr Trump’s youngest child was reportedly watching television at home when he saw Kathy Griffin’s controversial stunt appear on screen.

“We’re told he panicked and screamed, ‘Mommy, Mommy!’” the agency reported.

“As it was put to us, ‘He’s 11. He doesn’t know who Kathy Griffin is and the head she was holding resembled his dad’.”

First Lady Melania Trump said she found the photo “very disturbing.”

“When you consider some of the atrocities happening in the world today, a photo opportunity like this is simply wrong and makes you wonder about the mental health of the person who did it,” she said.

President Trump lashed out at Kathy Griffin’s stunt on Wednesday, saying his children are “having a hard time” with it.

The President said the controversial star “should be ashamed” for her tasteless display in which she was seen holding a picture of Trump’s head.

He said his 11-year-old son, Barron, was particularly upset over the “sick” image that sparked an instant backlash online.
 http://www.news.com.au/entertainment/celebrity-life/celebrities-gone-bad/no-president-deserves-this-comedian-kathy-griffin-slammed-for-gruesome-trump-stunt/news-story/e823f8e0eee2ae804a9087eef9c310c9
------------------

‘No President deserves this’: Comedian Kathy Griffin slammed for gruesome Trump stunt

Con trai của Trump, Barron, 11 tuổi thét lên vì hoảng sợ khi nhìn thấy hình ảnh của một đầu người bị chặt đầu mà ông nghĩ là cha ông, TMZ cho biết.

Con trẻ nhất của Trump được xem là xem truyền hình ở nhà khi anh nhìn thấy sự gây tranh cãi gây tranh cãi của Kathy Griffin xuất hiện trên màn hình.

"Chúng tôi được cho biết con trẻ hoảng sợ và hét lên, 'Mẹ, Mẹ!'" Cơ quan báo cáo.

"Khi nó được đặt cho chúng tôi, 'anh ấy là 11. Anh ấy không biết ai là Kathy Griffin và người đứng đầu cô ấy giống như bố anh ấy'".

Đệ nhất phu nhân Melania Trump nói rằng cô ấy đã tìm thấy bức ảnh "rất đáng lo sợ."

"Khi bạn xem xét một số hành động tàn bạo xảy ra trên thế giới ngày nay, một cơ hội chụp ảnh như thế này chỉ đơn giản là sai và khiến bạn tự hỏi về sức khoẻ tinh thần của người đã làm nó", cô nói.

Tổng thống Trump đã vạch ra kế hoạch của Kathy Griffin hôm thứ Tư, nói rằng các con của ông "đang gặp khó khăn" với nó.

Tổng thống nói rằng ngôi sao gây tranh cãi "nên hổ thẹn vì màn trình diễn không vị ngọt của mình, trong đó cô được nhìn thấy đang cầm một bức tranh đầu Trump.

Anh nói đứa con trai 11 tuổi của ông, Barron, đặc biệt rất buồn về hình ảnh "ghê tõm bịnh hoạn" đã làm dấy lên một phản ứng tức thời trực tuyến.

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.