Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Saturday 27 May 2017

Đường mòn Hồ... OSIN, Không lưu manh thì đâu phải là CS!


sinh họ Nguyễn ngũm họ Hồ?

CÔNG TẰNG TÔN NỮ NGUYỄN THÙY TRANG NÓI VỀ ÁC HỒ ĐI LÀM OSIN.

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.