Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 22 November 2016

Dân Muốn Biết :Ma dzê in VN có bộ trưởng bộ dâm dục Phùng Xuân Nhạ?

Cộng sản thường tuyển chọn các phần tử xã hội đen,côn đồ,ma cô như tên bộ trưởng ...văng trứng nầy làm đảng viên của chúng,nên không biết gì là nhục quốc thể,tình cảm đồng bào gì cả?Đây là hành động tiểu nhân chúng muốn trả thù giới chức giáo dục đã dám lên tiếng phản kháng hành động bán nước hại dân của chúng.Xin lỗi phải dùng những lời lẽ không đẹp để lột trần bộ mặt đảng Mafia cộng sản Vn. 

Lật mặt tên bộ trưởng Bộ dâm dục Phùng Xuân Nhạ - Giáo viên đi hầu rượu phải im lặng:

Một câu hỏi lớn đặt ra: Nếu cấp trên điều động vợ ông Bộ trưởng bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ và vợ ông Trưởng phòng GDĐT Lê Bá Thiềm đi tiếp khách, hầu rượu, h...
NPH

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.