Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 11 November 2016

Dân Muốn Biết: Láo tới tận xương,BÁO CHÍ VIỆTCONG

NHỮNG ĐIỀU BẠN CHƯA BIẾT: NGƯỜI Ở VIỆT NAM ĐI BẦU ĐÔNG HƠN NGƯỜI MỸ.
MỸ: Dân số 318,912,000 triệu người, có khoảng 218,959,000 người đủ tuổi đi bầu nhưng chỉ có 128,843,000 người đi bầu lần này, tức hơn 42% người Mỹ không đi bầu.
VIỆT NAM: Dân số 94,800,164 triệu người, khoảng 58,000,000 người đủ tuổi đi bầu. Đảng CSVN cho biết số người đi bầu là 99.3%, tức hơn 57,000,000 đi bầu 🎭, chỉ có 0.7% là không đi bầu. 😲
(*) Một chế độ mà láo tới tận xương


0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.