https://i.ytimg.com/vi/HUv1y_C7aXE/mqdefault.jpgWatch "Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chứng nhận Hiệp định Paris còn hiệu lực và có thể tái hợp VNCH

Saturday, 9 January 2016

Breaking News: The suspect who shot and injured a Philadelphia officer


Breaking News: The suspect who shot and injured a Philadelphia officer used a stolen police firearm and confessed to committing the act in the name of Islam, according to police. http://fxn.ws/1Of2HEn
Posted by Fox News on Friday, 8 January 2016

0 comments:

Post a Comment

Breaking news

Ra mắt website : Thỉnh Nguyện Thư. website : IGOFC.ORG và hướng đẫn sử dụng
https://www.youtube.com/watch?v=CujAOWFynIU

 
Web Statistics