Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Saturday 9 January 2016

Dân Muốn Biết: No-U thiện nguyện phát áo rét của các nhà hảo tâm cho các con trường tiểu học


No-U thiện nguyện phát áo rét của các nhà hảo tâm cho các con trường tiểu học Háng Đề Sủa.
Posted by Nghiem Vietanh on Saturday, 9 January 2016

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.