Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 6 December 2015

Đã có ba 'đền thờ hồi-giáo' (mosquées) bị đóng cửa 'tạm thờĩ' ở Pháp.Bernard Cazeneuve lors de sa première visite à Calais le 3 novembre 2014Sau vụ tấn-công khủng-bố ngày 13.11.2015 tại Paris, Nhà Nước Pháp đã ban-hành tình-trạng khẩn-trương và bắt đầu có những kiểm-soát chặt chẽ những đền thờ hồi-giáo. Trong tuần lễ cuối tháng 11, đã có hai đền thờ hồi-giáo bị đóng cửa tạm thời,một ở Arbresle (Rhône) và một ở Genevilliers(Hauts de Seine) đến ngày thứ tư 02.12, đến lượt đền thờ Lagny-sur-Marne ở Seine-sur-Marne bị đong cửa tạm thời, theo tuyên-bố của tổng-trưởng nội-vụ Bernard Cazemeuve.

Nghị định đóng cửa đền thờ Lagny-sur-Marne đã được ban-hành sau khi có cuộc lục-soát đền thờ nêu trên, 'các cuộc lục-soát đã đưa đến việc có 22  việc cấm rời khỏi lãnh-thổ, 9 việc chỉ định cư trú đối với những người trở thành cực-đoan (radicalisés), cũng như việc tịch thu một súng lục 9mm  đưa đến việc bắt giữ người sở-hữu; tịch thu một đĩa cứng dấu trong tường, khám phá một trường dạy kinh Coran không khai-báo và các tài liệu về djihad trong các chỗ dành cho các người điều khiển đền thờ này.

Ba đền thờ này đã bị đóng cửa trong khuôn khổ tình-trạng khẩn cấp sau cuộc khủng-bố ở Paris. Theo tổng-trưởng Cazaneuve 'quyết-định đóng cửa một đền thờ vì lý do trở thành cuồng tín chưa bao giờ được một chánh-quyền thực-hiện..Tình-trạng khẩn-trương là điều luôn luôn cần-thiết. Chính là khủng-bố đã đe dọa tự do, không phải tình trạng khẩn-trương'.

Trong một phỏng vấn dành cho đài truyền-hình France 3 vào chiều thứ tư, 02.12, Thủ-tường Valls nói rằng đền thờ ở Lagny 'cho thấy một nguy hiểm thực sự' và đòi hỏi 'luật lệ phài được áp-dụng chặt che nhất là việc đeo mạng che kín mặt ở nơi công cộng. Vẫn theo ông Valls, việc  đóng cửa các đền thờ đã được dự trù trước khi có cuộc khủng-bố ngày 13.11 nhưng nhờ ở tình trạng khẩn-trương nên đã có thể can-thiệp nhanh hơn nhiều' Về đền thờ Lagny, ông Valls cho biết đền thờ này là một đe dọa thực sự. Ở đâu có rao giảng sự hận thù có thể đem đến sự cực-đoan-hoá một số thanh-niên, phải co những hành-động. Phải có mặt cùng khắp, chính là ý nghĩa của những vụ khám xét hành-chánh  đưa ra trong lúc này...Không có chỗ cho những ai chuẩn-bị cho những hành-động cực đoan có thể đưa đến  khung-bố...không có chỗ trên nước Pháp cho những kẻ thù của cộng-hoà Pháp.. Những hầm kho phải được lục soát...Và ở mọi nơi có sự rao giảng sự thù hận, ở những nơi tìm thấy những trường học không dính liú gì đến những trường học của Cộng-Hoà, rao giảng chủ nghĩa hồi-giáo cực đoan, không thể có những chỗ như thế này trên đất nước chúng ta'.

Việc đóng cửa ba đền thờ hồi-giáo là điều xảy ra lần đầu tiên ở Pháp và xảy ra dưới một chánh-quyền tả phái cho thấy thực-sự có sự đe dọa. Tổng-trưởng Cazaneuve cho biết các hành-quân cảnh-sát đã được thực-hiện ở các đền thờ này trong khuôn khổ tình-trạng khẩn-trương, đã cho thấy có những ngờ vực về việc 'cực đoan hoá hồi giáo'. Báo Express dẫn nguồn tin chánh-quyền nói 'những người rao giảng thù hận thúc đẩy người khác thù hận đã được báo'.

Những đền thờ hồi-giáo bị đóng cửa đã bị cáo buộc những gì?

*Đền thờ ở Lagny-sur-Marne. Đền thờ này là đền thờ thứ ba bị đóng cửa. Trong cuộc lục soát, đã tìm thấy một súng lục, một 'đĩa cứng' dấu trong tường cũng như các tài-liệu về djihad. Cũng nhận ra một trường dạy coran không khai báo. Nhiều viên chức điều khiển đền thờ đã bị chỉ định cư trú tại nhà hoặc cấm không được rời khỏi Pháp. Người sáng lập và là chủ tịch đền thờ đến 2014 được biết đến như là một người hồi giáo cực đoan, đã có những rao giảng chống Do Thái và thân Djihad, người này đã sang Ai-Cập.

*Đền thờ ở Genevilliers (Haut de Seine). Đền thờ này bị đóng cửa ngày 25.11. Các cuộc lục soát ở đây đã cho thấy có một số tiền mặt và các vũ-khí 'trắng' ( dao, vũ khí bén nhọn). Nhà cầm quyền nghi ngờ đền thờ làm những công việc dấu diếm và không có phép. Lý do viện dẫn để đóng cửa là 'điểm tập hợp chánh của những phong-trào hồi-giáo cực-đoan' . Theo hội-đồng dân-chủ hồi giáo Pháp 'ở đền thờ nay có những imams không rõ ràng và không đủ trình-độ.

*Đền thờ ở Arbresle (Rhône). Bị đóng cửa ngày 26.11 vì có 'hiểm tai gây rối trật tự công' và 'hiểm tai cực-đoan-hoá những người trẻ'. Toà hành chánh tỉnh cho biết có nhiều người salafiste lui tới đền thờ mà một số có liên-hệ với những người ở Syrie, còn toà hành chánh thị-xã nói có nhiều thanh niên để râu, mặc áo 'djellaba' và phụ nữ mang khăn choàng mặt!

Ngoài ba đền thờ đã bị đóng cửa tạm thời, nhà chức-trách còn đang xét tới việc đóng cửa bốn nhà nguyện khác không khai báo ở Nice.

Các đền thờ bị đóng cửa với tính cách tạm thời và trong thời gian có tình trạng khẩn cấp. Có thể các đền thờ này sẽ được mỏ cửa lại, theo giới chức thân cận với tổng-trưởng nội vụ ' trách nhiệm về việc cực-đoan-hoá không phải là nơi chốn hay các bức tường mà là các hiệp-hội,các con người'.Được biết các hiệp hội coi ba đền thờ này đã bị giải tán.

Hiện ở Pháp có 2200 đền thờ hồi giáo, theo báo Le Figaro, 89 đền thờ do những người 'fondamentaliste' quản trị và 41 đền thờ bị những người 'salafistes' tấn-công.

Trong khi đó, người ta đưọc biết Algérie đang làm thủ tục để sở-hữu-hoá  Đền thờ Hồi Giáo ở Paris. Tổng trưởng bộ tôn giáo của Algérie cho biết 'Algérie đã bắt đầu các thủ tục về việc sở-hữu hoá đền thờ lớn hồi giáo ở Paris (Grande Mosquée de Paris). Trong một điều trần về các nơi thờ phụng của cộng-đồng quốc gia tại nước ngoài, tổng trưởng bộ tôn-giáo của Algérie cho biết đã cho ngưng các trợ cấp dành cho đền thờ lớn hồi-giáo ở Paris vì các hỗ trợ tài chánh đã được thực hiện 'trong lúc thiếu thoả thuận ấn định các cách chi-tiêu nguồn vốn này'.Nguồn vốn này được đặt trong chương mục toà đại sứ Algérie tại Pháp để chuyển cho đền thờ. Nhưng vì có những 'mờ tối' nên tạm ngưng trong lúc này cho đến khi tiìh trạng được sửa đổi. Theo Mohamed Aïssa, ngân khoản trợ cấp cho đền thời lớn hồi giáo ở Paris lên đến 206 triệu dinars, sẽ được giải toả khi việc điều hành được theo đúng qui-tắc, và ngân khoản được phân phối một cách rõ ràng, trong suốt. Ông này không nói rõ khi nào các trợ cấp sẽ được tái lập, có nghĩa là trong lúc này đền thờ lớn hồi-giáo ở Paris không có ngân-sách để hoạt động!

Vẫn theo Mohamed Aïssa, tham vọng của Algérie vượt xa việc kiểm soát các trợ cấp. Toà đai sứ Algérie được lệnh làm các thủ tục để sở hữu hoá đền thờ lớn Paris, biến nơi đây thành tài sản của quốc gia Algérie, dựa trên một điều luật của Pháp cho phép 'một nước ngoài đã tài trợ cho một hiệp hội theo luật của Pháp có thể, sau 15 năm, đòi quyền sở hữu của thực thể này, đó là trường hợp của đền thờ lới hồi giáo tại Paris, do công ty Habous quản-trị'. Được biết trong một thoả hiệp hợp tác giữa Pháp và Algérie vào năm 2001 đã đưa đến việc thành lập 'Société des Habous' theo luật lệ Pháp. Nhằm chuẩn bị cho việc này, một 'tuyên cáo dự định' (déclaration d'intention) đã được đưa ra trong thoả hiệp hợp tác  được ký kết năm 2014 đặt trên ba trục là đào luyện các imams, các đoàn văn hoá, các hợp tác tôn giáo chống lại chủ nghiã tôn giáo cực đoan.

Điều này liệu có mở ngỏ cho những nước hồi-giáo khác có được các đền thờ hồi giáo tại Pháp đặt dưới sự quản-trị của nước họ không nếu như họ cũng đã tài trợ cho các đền thờ này cùng kiểu với Algérie?

Nhữ Đình Hùng/tổng hợp/06.12.2014.

Nguồn:

http://www.lexpressiondz.com/actualite/230801-l-algerie-lance-la-procedure-d-appropriation.html
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/etat-d-urgence-bernard-cazeneuve-annonce-la-fermeture-de-trois-mosquees-depuis-la-semaine-

derniere-7780712535
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/ce-que-l-on-sait-de-la-fermeture-de-trois-mosquees-pour-radicalisation_1741800.html

-----------
 THỤY SỸ PHẠT 220 TRIỆU ĐỒNG
                        những ai mặc trang phục Hồi Giáo kín mít


TPO - Tất cả phụ nữ sống tại vùng Ticino (Thuỵ Sĩ) sẽ bị phạt tiền lên tới 6500 Bảng Anh (tương đương 220 triệu đồng VN) nếu 'cố tình' mặc trang phục Hồi giáo tại nơi công cộng.

    Hôm 23/11, Giám đốc sở cảnh sát tại Ticino đã thông qua lệnh: cấm mặc trang phục Hồi giáo tại nơi công cộng ! Theo đó, đeo mặt nạ che mặt theo truyền thống Đạo Hồi được coi như một hành vi vi phạm pháp luật đấy nhé !.
    Giải thích về điều lệnh 'lạ' này, theo báo cáo của địa phương: trang phục của đạo Hồi gây 'nguy hiểm' rất lớn tới người mặc, đặc biệt khi che toàn bộ mặt chỉ để lộ ra đôi mắt, đặc biệt là sau vụ khủng bố Paris khiến an ninh Châu Âu ở mức báo động. Lệnh cấm này sẽ không có trường hợp ngoại lệ, kể cả với khách du lịch. Tuy nhiên, các hình thức khác của việc che mặt như: mặt nạ, hoặc mũ bảo hiểm , vẫn được cân nhắc.
    Gần 2/3 số cử tri của Tiểu bang Ticino đã bỏ phiếu đồng thuận ủng hộ lệnh cấm này, trong cuộc trưng cầu dân ý, trước khi đệ trình lên Quốc hội. Những cử tri này cho biết:  Họ lo sợ những kẻ khủng bố đang bị truy nã "nguỵ trang" dưới những lớp quần áo kín từ đầu xuống chân của người Hồi giáo, đây cũng là một hình thức giảm số người Đạo Hồi đến nơi đây.
    Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: cuộc bầu cử này được cho là "ngày đen tối của nhân quyền tại Ticino !!! ."
    Trước đó, việc cấm phụ nữ đeo mạng che mặt của phụ nữ Hồi giáo đã được áp dụng tại một số quốc gia khác như Ý, Pháp, Bỉ, rồi  đó mà !!!.
          Theo Mirror.

----
 

Hà Lan cấm khăn trùm kín mặt của đạo Hồi

Chính phủ Hà Lan hôm qua ủng hộ đề xuất của bộ trưởng nhập cư về việc cấm các phụ nữ theo Hồi giáo mang khăn choàng burqa, loại phủ kín mít toàn thân, tại những nơi công cộng như trên đường phố, trường học, xe buýt, tàu điện ngầm và tòa án.
Hai phụ nữ Hồi giáo mang trang phục burqa. Ảnh: AP.
Hai phụ nữ Hồi giáo mang trang phục burqa. Ảnh: AP.
Theo chính phủ Hà Lan, khăn choàng burqa ảnh hưởng xấu đến trật tự nơi công cộng cũng như các công dân và sự an toàn. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử, trong đó liên minh trung tả đang cầm quyền được dự đoán sẽ chiến thắng.
Bộ trưởng Nhập cư Hà Lan Rita Verdonk vốn nổi tiếng với các chính sách cứng rắn cho rằng, điều quan trọng là tất cả mọi người tại Hà Lan đều phải được nhìn thấy mặt và nhận diện lẫn nhau một cách rõ ràng, nhằm thúc đẩy sự hòa hợp và lòng khoan dung.
Nhiều người chỉ trích đề xuất cấm khăn choàng burqa có thể vi phạm quyền công dân. Vấn đề liên quan đến trang phục của các nữ tín đồ đạo Hồi từng gây tranh cãi ở một số nước châu Âu khác. Pháp trước đó thông qua luật cấm các biểu tượng tôn giáo, trong đó có khăn trùm đầu của người Hồi giáo tại các trường học.
Hai loại trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo. Đồ họa: BBC.
Hai loại trang phục truyền thống niqabburqa của phụ nữ Hồi giáo. Đồ họa: BBC.
Một số bang của Đức cũng cấm giáo viên trong các trường công lập mang khăn trùm đầu. Nhưng nước này không có quy định nào cấm phụ nữ mang burqa. Italy cũng cấm các loại khăn trùm kín mặt do lo ngại những vấn đề an ninh.
Có khoảng 6% trong số 16 triệu người đang sinh sống tại Hà Lan là các tín đồ đạo Hồi. Nhưng chỉ có chưa đầy 100 phụ nữ trong số này chọn mặc loại trang phục truyền thống burga của Hồi giáo.
Phụ nữ Hồi giáo có nhiều loại khăn trùm và áo choàng khác nhau khi ở nơi công cộng. Trong số này burqa và niqab được cho là sự lựa chọn của những tín đồ sùng đạo nhất. Niqab trùm kín mặt nhưng để hở hai đôi mắt một cách rõ ràng. Còn burqa che kín mít toàn bộ mặt, cơ thể và chỉ để một khoảng lưới nhỏ ở đôi mắt để nhìn.
Đình Chính (theo BBC)

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.