Happy New Year

'Under New Management'

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamTuesday, 25 August 2015

Dân Muốn Biết: Cờ Máu Đỏ Sao Vàng của Việt Cộng bị Th ị Trưởng Houston ra lệnh tháo xuống !!!

Cờ Máu Đỏ Sao Vàng của Việt Cộng bị Th ị Trưởng Houston ra lệnh tháo xuống !!!

                             
Cờ của Cộng Sản Việt Nam đã bị thị trưởng thành phố Houston ra lệnh tháo xuống tại phi trường quốc tế Houston, TX !!!  
Hoan hô Nghị Viên Thành Phố Đơn Vị F - Richard Nguyễn.
Chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ và bầu cho Richard Nguyễn thêm một nhiệm kỳ nữa !!!
Thông cáo báo chí
V/V:  Nghị viên Richard Nguyễn là người đã nỗ lực tranh đấu để gỡ bỏ lá cờ  Cộng sản Việt Nam tại phi trường Bush Houston.
Houston: Nghị viên Richard Nguyễn đã thành công trong việc vận động với Bà Thị Trưởng Annise Parker để gỡ bỏ lá cờ Cộng Sản Việt Nam tại phi trường Quốc tế Bush Houston. Cộng đồng người Mỹ gốc  Việt  xem lá cờ này là một biểu hiệu  xúc phạm đến tinh thần chống Cộng của người Việt Quốc gia.
Nghị viên Richard Nguyễn nói  “ Lá cờ Cộng sản Việt Nam không có lý do gì hiện diện ở Houston. Đây là lá cờ tượng trưng cho tra tấn, đàn áp và khủng bố. Có quá nhiều binh sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam đã hy sinh xương máu để bảo vệ cho Dân chủ và Tự Do của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta không thể vinh danh một chính quyền Cộng sản tồi tệ như hiện nay,
Tại Houston, Hệ thống phi trường kiểm soát bởi Tòa Thị Chính Houston và Nghị viên Richard Nguyễn kể từ ngày nhậm chức đã kiên trì gởi thỉnh nguyện thư nhiều lần để yêu cầu gỡ bỏ lá cờ máu này. Nghị viên Richard Nguyễn thường xuyên có những phát biểu chống lại việc đàn áp nhân quyền tại Việt Nam
Nghị viên Richard Nguyễn đại diện cho đơn vị F, là một trong những khu vực  đa dạng nhất của Houston và cũng là vùng tập trung đông đảo của Công Đồng người Việt. Nghị viên Richard Nguyễn sanh tại Việt Nam, đến Hoa Kỳ từ 1975 sau khi Sài Gòn thất thủ. Ông đắc cử nghị viên từ năm 2013 và hiện là nghị viên cho cư dân đơn vị F , thành phố Houston.
Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Dylan Osborne tại số 832-393-3002
 hay email district@houstontx.gov

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều