Happy New Year

'Under New Management'

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamFriday, 31 July 2015

Dân Muốn Biết: Tướng Thanh số phận mịt mùng

Tướng Thanh số phận mịt mùng
Ảnh Thu Nhỏ
Tướng Thanh số phận mịt mùng
Làm cho việt cộng nữa khùng, nửa điên
Tướng thanh sống-chết liên miên
Làm cho việt cộng nửa điên, nửa khùng
Tướng Thanh lúc cao, lúc lùn
Làm cho việt cộng nửa khùng , nửa điên
Tướng Thanh đứng thẳng , đứng nghiêng
Làm cho việt cộng nửa điên , nửa khùng
.......
Chết mẹ nó cho rồi!
Nguyễn Thanh Bình đóng vai Phùng Thanh, gã này cao hơn Phùng Trư nhiều.
Tin ông chết ở trời Tây
Toàn dân nước Việt vỗ tay ,ăn mừng
Đáng đời cho kẻ gian hùng
Một lũ phản bội con Rồng cháu Tiên
Nhưng mà chết vẫn không yên
Đảng lôi xác thối của ông lên hành
Đảng cho "ÔNG SỐNG NHĂN RĂNG"
AI mà không biết Quang Thanh chết rồi
Ảnh Thu Nhỏ

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều