Vương Tế Philip, Công Tước Xứ Edinburgh
1921 - 2021
-
His Royal Highness The Duke of Edinburgh
It is with great sadness that we have learned of the death of His Royal Highness The Duke of Edinburgh. We are the Vietnamese Boat Peoples in United Kingdom to send our deepest sympathy to the Royal Family.

R.I.P HRH Prince Philip
https://www.google.com/images/hpp/ribbon-black-96x136.pngFriday, 31 July 2015

Dân Muốn Biết: Tướng Thanh số phận mịt mùng

Tướng Thanh số phận mịt mùng
Ảnh Thu Nhỏ
Tướng Thanh số phận mịt mùng
Làm cho việt cộng nữa khùng, nửa điên
Tướng thanh sống-chết liên miên
Làm cho việt cộng nửa điên, nửa khùng
Tướng Thanh lúc cao, lúc lùn
Làm cho việt cộng nửa khùng , nửa điên
Tướng Thanh đứng thẳng , đứng nghiêng
Làm cho việt cộng nửa điên , nửa khùng
.......
Chết mẹ nó cho rồi!
Nguyễn Thanh Bình đóng vai Phùng Thanh, gã này cao hơn Phùng Trư nhiều.
Tin ông chết ở trời Tây
Toàn dân nước Việt vỗ tay ,ăn mừng
Đáng đời cho kẻ gian hùng
Một lũ phản bội con Rồng cháu Tiên
Nhưng mà chết vẫn không yên
Đảng lôi xác thối của ông lên hành
Đảng cho "ÔNG SỐNG NHĂN RĂNG"
AI mà không biết Quang Thanh chết rồi
Ảnh Thu Nhỏ

0 comments:

Post a comment


Hôm qua trong chỗ làm của tôi có 4 người bị dương tính con cúm Háng. Họ phải đóng cửa một tuần. Tôi đi làm mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị đóng cửa như vậy. Mặc dù bao lâu nay thì thỉnh thoảng cũng có người bị cúm Háng, nhưng một lúc cùng 4 người bị là lần đầu tiên.
Rõ ràng là từ trước đây con cúm Háng chỉ là con cúm thường như hàng năm vì số người bị chết cũng chưa tới 0.04% . Nhưng được thổi phồng thành như là một đại dịch. Sự chích vaccine trên qui mô toàn cầu vào thời điểm này đã làm cho con cúm Háng lờn thuốc và biến thể. Người chích rất có thể không còn khả năng chống lại các biến thể khác của con cúm sau này. Rất có thể đây là nằm trong âm mưu diệt chủng của Bill Gate cho CNTC.

 
Web Statistics