Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 31 July 2015

Dân Muốn Biết: Tướng Thanh số phận mịt mùng

Tướng Thanh số phận mịt mùng
Ảnh Thu Nhỏ
Tướng Thanh số phận mịt mùng
Làm cho việt cộng nữa khùng, nửa điên
Tướng thanh sống-chết liên miên
Làm cho việt cộng nửa điên, nửa khùng
Tướng Thanh lúc cao, lúc lùn
Làm cho việt cộng nửa khùng , nửa điên
Tướng Thanh đứng thẳng , đứng nghiêng
Làm cho việt cộng nửa điên , nửa khùng
.......
Chết mẹ nó cho rồi!
Nguyễn Thanh Bình đóng vai Phùng Thanh, gã này cao hơn Phùng Trư nhiều.
Tin ông chết ở trời Tây
Toàn dân nước Việt vỗ tay ,ăn mừng
Đáng đời cho kẻ gian hùng
Một lũ phản bội con Rồng cháu Tiên
Nhưng mà chết vẫn không yên
Đảng lôi xác thối của ông lên hành
Đảng cho "ÔNG SỐNG NHĂN RĂNG"
AI mà không biết Quang Thanh chết rồi
Ảnh Thu Nhỏ

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.