Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 2 June 2015

Voice of Vietnamese Americans: Xin thêm 80 chữ ký trong 24 giờ tới

Xin thêm 80 chữ ký trong 24 giờ tớiKính thưa quý vị,, 

Xin được chân thành cảm tạ sự tham gia, tiếp tay, và ký tên của anh Võ Thành Nhân, SBTN DC, và nhiều bạn khác .

Trong ngày hôm nay, chúng ta có 70 chữ ký cho thỉnh nguyện thư yêu cầu TT Obama cứng rắn với Trung Cộng tại Biển Đông . Chúng ta cần 150 chữ ký để petition có thể được hiện ra trên mạng điện toán của Toà Bạch Ốc, để tiếng nói của chúng ta bắt đầu được biết đến, cần 150,000 chữ ký để tiếng kêu của chúng ta có âm vang . Xin các bạn vui lòng ký vào petition, và xin rủ gia đình, thân hữu cùng ký . Chữ ký của các bạn rất quan trọng để duy trì quyền lợi của Việt Nam tại Biển Đông .

Hội Nghị An Ninh Á Châu tại Shangri La bắt đầu ngày 29/5 - 31/5. Tại đây, Trung Cộng sẽ lớn lối cho là Biển Đông thuộc quyền của họ . Chúng ta cần yểm trợ sự lên tiếng của Hoa Kỳ,ASEAN, và các nước đồng minh,  phản đối Trung Cộng dựa trên căn bản Luật Quốc Tế và quyết tâm chính trị .. Hơn lúc nào hết, chữ ký của bạn có sức mạnh gấp nhiều lần hải quân Trung Cộng . Xin hãy rủ nhau ký tên .

Xin chân thành cảm ơn,

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.