Happy New Year

'Under New Management'

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamFriday, 12 June 2015

Nhân Dịp 19 THÁNG 6: Cám ơn Người vợ lính VNCH

Xin chuyển đến các bạn một bài viết của vợ của một người lính. Tuy rằng phận nữ nhi, không cầm súng nhưng đã có một tinh thần quốc gia vững chăc.....
*****
Tôi chỉ trình bày quan điểm của cá nhân tôi một cách trung thực khi đọc một bài viết về QLVNCH trong có chữ chữ " bại quân ", ám chỉ quân đội VNCH. Trong suốt chiều dài lịch sữ của VIỆT NAM, Quân Đội VNCH đã kiên cường bảo vệ đất nước. Máu và xác thân của các Anh Hùng Tử Sĩ VNCH đã tô thắm lòng đất Mẹ cho TỔ QUỐC TRI ÂN .
Vận nước thăng trầm Quân Đội VNCH tan rã không phải vì không đủ sức gìn giữ bảo vệ đất nước đối với sự xâm lăng của cộng sản Việt Nam mà vì chính những đồng minh của chúng ta trở cờ giở quẻ dẫn đến việc rời bỏ quê hương vì không thể sống với cộng sản. Do đó theo tôi Quân Đội VNCH không phải là ' bại quân ". Tinh thần quân đội VNCH vẫn sống mãi trong lòng người Tỵ nạn Cộng Sản .
Chúng ta với căn cước Tỵ Nạn cộng sản đã tranh đấu giương cao ngọn Cờ Vàng trên đất nước Tự Do mà 39 năm nay csvn vẫn không thắng nỗi sức mạnh đấu tranh chính nghĩa của người Tỵ Nạn cộng sản . Trong tình thế hiện nay khi hướng về Việt Nam chúng ta phải đồng tâm hiệp lực cho đại cuộc phục hưng xứ sở, do đó chúng ta phải minh định ngôn ngữ cho chính xác để thế hệ sau không hiểu lầm là chúng ta có tinh thần chủ bại thế thôi .
Chúng ta những người Việt Nam yêu nước ý thức được thủ đoạn chính trị thâm độc của cộng sản Bắc Việt khi họ phù phép dùng cụm từ "Mặt trận giải phóng miền Nam" ám chỉ là do người Nam Việt Nam khởi xướng chống lại chính phủ VNCH mà thực chất đó là con đẻ của cộng sản Bắc Việt đánh lạc hướng các nước Tự Do về sự xâm lược của họ.
Vì vậy xin thận trọng ngôn ngữ để tránh cs Việt Nam xuyên tạc bẻ cong sự thật về quân đội VNCH.


Bạch Tuyết
Người vợ lính VNCH .

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều