Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 12 June 2015

Dân Muốn Biết: TẠI SAO DÂN MIỀN NAM CHỐNG CỘNG?

TẠI SAO DÂN MIỀN NAM CHỐNG CỘNG?


Trích bài : “ Tại sao tôi chống cộng?  của Lê Dũ Chân ( Danlambao )

Dưới sự cai trị của đảng cộng sản từ năm 1954 đến nay người dân hai miền Nam, Bắc Việt Nam có muôn ngàn lý do chính đáng để chống cộng nhưng riêng cá nhân tôi, một người sinh trưởng tại miền Nam đã từng sống và trải nghiệm qua hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi chống cộng vì những lý do CHÍNH YẾU sau đây:


1- Chủ nghĩa cộng sản sản sinh ra một chế độ độc tài, độc đảng, độc tôn, độc quyền trong trách nhiệm lãnh đạo đất nước.

Tổ quốc là của toàn dân, không phải của riêng của bất cứ một cá nhân, một dòng họ, một đảng phái, một tổ chức, một tôn giáo, một giai cấp nào trong xã hội. Tư tưởng độc quyền lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội của chủ nghĩa cộng sản là tàn dư của tư tưởng thời quân chủ chuyên chế đã bị chôn vùi cách đây mấy thế kỷ vì nó phản lại văn minh của nhân loại, phản lại sự tiến bộ của loài người, tước đi quyền làm chủ đất nước của người dân đối với tổ quốc của họ.


2- Chủ nghĩa cộng sản chủ trương dùng bạo lực và chính sách ngu dân để giành và duy rì quyền lực của chế độ thay vì nó được xây dựng và tồn tại trên nền tảng tín nhiệm của nhân dân và sự thăng tiến của xã hội do nó tạo nên.

Tự do ở đâu? Dân chủ ở đâu? Dân quyền ở đâu? Công bằng ở đâu? Khi đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dùng bạo lực công an trị buộc 90 triệu người dân Việt Nam phải cúi đầu để cho họ muôn năm trường trị trên quê hương, tổ quốc của mình.


3- Chủ nghĩa cộng sản bắt người dân phải phục vụ cho chế độ đi ngược với bản chất của chế độ là phải phục vụ cho người dân.

Nhà nước chỉ là một phương tiện do dân lập nên để thay mặt nhân dân điều hành xã hội, do đó nhà nước phải trung thành với nhân dân thay vì bắt nhân dân phải trung thành với nhà nước như chế độ cộng sản đã làm trong 80 năm qua. Thử hỏi trong một xã hội mà đảng nắm quyền lãnh đạo, nhà nước của nó nắm quyền quản lý thì nhân dân còn cái cú máu gì để làm chủ đây!!!


4- Chủ nghĩa cộng sản độc đoán, độc quyền trong tư duy, không chấp nhận sự khác biệt trong tư tưởng là trái với tự nhiên, bóp chết tự do, chống lại dân quyền (quyền công dân) và nhân quyền (quyền con người).

Nước ta có hơn 90 triệu dân trong đó chỉ có khoảng hơn 3 triệu người theo chủ nghĩa cộng sản. Đảng cộng sản dùng bạo lực buộc đại đa số nhân dân Việt Nam phải chấp nhận tư duy của mình, đi theo đường lối, chính sách, chủ trương của mình là hoàn toàn bất công và sai trái, đi ngược với trào lưu văn minh tiến bộ của nhân loại.


5- Thực tế đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản là sai lầm bởi vì nó đã không thành công sau gần 70 năm áp dụng tại Liên Sô, đưa đến sự sụp đổ toàn bộ các nước trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu và trên toàn thế giới.

Là một công dân tôi không muốn dân tộc của mình bị một nhóm người áp đặt phải đi theo một chủ thuyết sai lầm để thỏa mãn lòng tham vô đáy của họ mà không cần biết chủ nghĩa đó sẽ đưa tổ quốc của họ đi về đâu.

6- Chủ nghĩa cộng sản bị cả thế giới lên án là chống lại loài người. Là chủ nghĩa của những tên đồ tể, diệt chủng.

Nghị quyết 1481 (2006) của Hội đồng Nghị viện / Ủy hội châu Âu, các đài kỷ niệm nạn nhân cộng sản tại Washintong DC và trên khắp thế giới, nạn diệt chủng ở Campuchia, CCRĐ. thảm sát tết Mậu Thân (1968) ở Việt Nam đã chứng minh đều đó. Với tôi chổ đứng của những tên sát nhân, giết đồng loại, giết nhân dân, đồng bào của mình là trước vành móng ngựa chứ không thể nào ở vào vị thế lãnh tụ của một quốc gia.


7- Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nó không có chính danh để lãnh đạo nhân dân Việt Nam.

Thật vậy đảng cộng sản đã lợi dụng thời thế, dùng vũ lực của mình để cướp chính quyền hợp pháp tại miền Bắc vào năm 1945 (Chính phủ Trần Trọng Kim) và tại miền Nam vào năm 1975 (Nước VIỆT NAM cộng HÒA) sau đó tự mình viết ra hiến pháp, lập ra nhà nước (Việt Nam Dân Chủ cộng Hòa và cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) để cai trị nhân dân.

Trong suốt 80 năm qua đảng cộng sản chưa một lần hỏi nhân dân, đồng bào Việt Nam có thuận tình để cho đảng cộng sản lãnh đạo hay không. Với một thực tế như vậy thì đảng cộng sản và nhà nước của nó lấy danh nghĩa gì để điều 4 hiến pháp năm 1992 (do đảng cộng sản tự biên, tự diển) khẳng định rằng: "Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong... CỦA CẢ DÂN TỘC... LÀ LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI..."


8- Trên thế giới hiện nay chỉ còn lại 4 nước còn theo chủ nghĩa cộng sản đó là Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu Ba. Mạnh, yếu, hơn, thua chưa nói đến chỉ cần đem cuộc sống của nhân dân 4 nước này so sánh với các nước không cộng sản trên thế giới thì cũng thấy được con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội của người cộng sản đúng hay sai, tốt hay xấu, nên theo hay không nên.

Là người dân tôi không muốn dân tộc tôi, bản thân tôi, con cháu tôi hôm nay và mai sau bị đảng cộng sản áp đặt phải chấp nhận một cuộc sống giống như người dân của các nước đó đang sống. Đã sinh ra là con người thì phải sống theo đúng giá trị thật sự của một con người trên hành tinh này. Với tôi, mọi âm mưu, thế lực muốn biến con người thành con vật, muốn biến nhân dân thành công cụ phục ṿụ cho tham vọng riêng tư của mình cần phải được loại bỏ.


9- Đảng cộng sản đặt chủ nghĩa cộng sản, đảng và quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của tổ quốc và dân tộc.

Để bành trướng chủ nghĩa cộng sản và quyền lực của mình, đảng cộng sản Việt Nam không ngần ngại cấu kết với ngoại ban gây cảnh hận thù, tạo chiến tranh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam. Họ đã, đang và sẽ sẵn sàng dâng biển, đảo, rừng núi, đất đai, tài nguyên của tổ quốc cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc để duy trì quyền lực của mình. Đất nước của chúng ta kể từ khi dựng nước đến nay đã hơn mấy ngàn năm chưa có thời đại nào nhục nhã như "thời đại hồ chí minh" dưới sự cai trị của một chế độ khôn nhà dại chợ, hèn với giặc ác với dân như chế độ cộng sàn Việt Nam ngày nay.


10- Đại đa số đảng viên đảng cộng sản là những người lãnh đạo nhân dân và xã hội do bị đảng nhồi sọ, đặt quyền lợi của cá nhân mình, gia đình mình lên trên công bằng, công lý và lợi ích chung của xã hội (trong đó có quyền lợi của họ chia xẻ), chỉ biết còn đảng còn mình, trung thành với đảng, với chế độ, ra sức bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ một cách mù quáng. Bọn họ, được đảng lựa chọn theo chế độ HỒNG HƠN CHUYÊN, chỉ là những kẻ ngu trung, tham lam, vô tài, thiếu đức, không có khả năng và trình độ để điều hành đất nước và xã hội.


Theo tôi đây là nguyên nhân chính đưa đến tình trạng thê thảm của đất nước chúng ta ngày hôm nay: tụt hậu, đói nghèo, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, bất công, tham nhũng, cửa quyền lan tràn không phương cứu chữa. (Hết trích)


Có một ngàn lẽ một lý do để chống cộng, kể ra không xiết! Với tôi, một công dân VNCH thì suy nghĩ đơn giản giống như đồng bào Miền Nam thân thương mà tội nghiệp của tôi, mộc mạc như vầy:

Với tư cách một cựu tù nhân của việt cọng và phó thường dân Nam bộ sống 15 năm đoạn trường, đứt ruột dưới chế dộ toàn trị việt cọng từ tù trong khổ sai tới tù ngoài " kinh tế mới ", cuốc đất hộc máu " máu đáo hòa nước mắt ", sống đời nghèo khổ bịnh hoạn, bị kỳ thị, khinh khi, phó thường dân Nam bộ, tôi đọc vài ba câu ca dao, tục ngữ kể từ khi " các bác vô Nam ":


Thời Thiệu Kỳ mua gì cũng có Thời hồ chí minh mua cây đinh cũng sắp hàng Củ Chi " Đất thép thành đồng " Ngày nay đất thép hóa ra thành bùn Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công lý Đồng khởi vùng lên mất Tự do Mỗi nngười làm việc bằng hai Để cho cán bộ mua đài, sắm cây ( vàng ) Mỗi người làm việc bằng ba Để cho cán bộ tạo nhà, sắm xe

Từ Ngày Bác Vô Đây Tác Giả: Nguyễn Thành Bửu (Bài thơ đầy nước mắt của một cô gái đang sống dật dờ tại thị xã Cần Thơ)

Lúc mà các bác chưa có vô đây Cháu chưa có mặt trên đất nước này Má cháu còn đi đến trường mỗi sáng Đúng tuổi trăng tròn, đôi má hây hây. Kể từ sau ngày các bác vô đây Ông Ngoại bỗng nhiên bị bắt, tù đày Bà Ngoại nhớ chồng rưng rưng mỗi tối Má cháu ưu sầu đánh mất thơ ngây. Hai năm sau ngày các bác vô đây Một sáng mùa Đông sương trắng giăng đầy Các bác đến nhà, lưng đeo súng đạn Bắt Má đi làm thủy lợi miền Tây. Một tháng đi làm thủy lợi miền Tây Má về ốm o, thân xác hao gầy Má ôm Ngoại khóc, thì thầm kể lể: Cán bộ hiếp con, có lúc cả bầy! Rồi cháu ra đời không Ba, có Má Ngoại vừa nằm xuống nên Má trắng tay Bán buôn tảo tần Má nuôi cháu lớn Dù không biết rằng Ba cháu là ai! Mười tám năm sau ngày bác vô đây Tài sản, cửa nhà không cánh mà bay Má cháu qua đời sau cơn bạo bệnh Còn gì bán nữa? – Ngoài thân cháu đây? Gần hai mươi năm sau ngày bác vô Cháu mười sáu tuổi thân xác héo khô Vậy mà phải bán, lấy tiền mua gạo Tính ra sáng chiều – chỉ khoảng một tô! Nguyễn Thành Bửu
Sự thể người dân Miền Nam chống cọng đơn giản chỉ có bấy nhiêu, hổng ít cũng hổng nhiều!
Nguyễn Nhơn
0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.