Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 6 May 2015

Senator Janet Nguyen Issues Statement Congratulating Orange County Board of Supervisors for approving the addition of Three Historical Statues at Mile Square Park

--------------

NGÀY QUỐC HẬN
DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Dân tộc Việt khắc ghi Ngày Quốc Hận!
Ba mươi, tháng tư, năm bảy mươi lăm
Nỗi hờn oán... Cộng tràn vào xâm lấn
Hồn phách xác xao sóng dậy đất bằng!

Bến Hải... Cà Mau, Sài Gòn, Chớ Lớn...
Chúng cày nát tan di tích ngàn xưa...
Dã tâm đổi mới... trả thù trắng trợn
Lấy nhà, cướp của, cải tạo... chẳng chừa!

Chúng bán Hoàng sa, Trường Sa, Bản Giốc...
Đảng vinh thân phì da, trả nợ Tàu...
Rước giặc dầy mồ, giết mòn Việt tôc...
Cộng Sản phi nhân, độc ác dường bao!

Đất nước trong tay, tha hồ thao túng
Dân đói khổ... toàn cõi nước Việt Nam...
Bươi rác, bán trôn, lao nô... kinh khủng!
Máu sử chép ghi... Việt Cộng đã làm...

Ba mươi, tháng tư Việt Nam Quốc Hận!
Người kẹt quê hương hay ở xứ người
Nhắc nhở toàn dân trước sau lòng vẫn...
Nước Việt của ta! Cộng sản phải rời!

Nhà thờ, đình, chùa... là nơi thanh tịnh
Hướng thiện thế nhân tắm mát tâm linh
Thầy tu quốc doanh: Chúa, Phật... bất kính
Sư có sá chi... lợi đảng lợi mình!

Hãy Tự vấn sao thắt lòng xa xứ?
Lắng tâm hồn và thành thật nghĩ suy
Cộng sản tàn độc hơn loài quỉ dữ...
Chúng đã hứa cho những ích lợi gì?
Tháng Tư Đen truyền đời không thể xóa!
Quên rã nghé tan đàn bỏ nước đi?
Quên nay quê hương vẫn còn giặc đỏ?
Sanh linh đồ thán! Máu sử chép ghi...

Nếu cố hương không còn Cộng áp trấn
Bầu trời xanh phấp phới Quốc kỳ vàng
Thì dân tộc Việt sẽ quên Quôc Hận...
Và là ngày lịch sử lật sang trang...

DƯ THỊ DIỄM BUỒN
ĐT: (530) 822 5622

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.