Happy New Year

'Under New Management'

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamWednesday, 6 May 2015

Senator Janet Nguyen Issues Statement Congratulating Orange County Board of Supervisors for approving the addition of Three Historical Statues at Mile Square Park

--------------

NGÀY QUỐC HẬN
DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Dân tộc Việt khắc ghi Ngày Quốc Hận!
Ba mươi, tháng tư, năm bảy mươi lăm
Nỗi hờn oán... Cộng tràn vào xâm lấn
Hồn phách xác xao sóng dậy đất bằng!

Bến Hải... Cà Mau, Sài Gòn, Chớ Lớn...
Chúng cày nát tan di tích ngàn xưa...
Dã tâm đổi mới... trả thù trắng trợn
Lấy nhà, cướp của, cải tạo... chẳng chừa!

Chúng bán Hoàng sa, Trường Sa, Bản Giốc...
Đảng vinh thân phì da, trả nợ Tàu...
Rước giặc dầy mồ, giết mòn Việt tôc...
Cộng Sản phi nhân, độc ác dường bao!

Đất nước trong tay, tha hồ thao túng
Dân đói khổ... toàn cõi nước Việt Nam...
Bươi rác, bán trôn, lao nô... kinh khủng!
Máu sử chép ghi... Việt Cộng đã làm...

Ba mươi, tháng tư Việt Nam Quốc Hận!
Người kẹt quê hương hay ở xứ người
Nhắc nhở toàn dân trước sau lòng vẫn...
Nước Việt của ta! Cộng sản phải rời!

Nhà thờ, đình, chùa... là nơi thanh tịnh
Hướng thiện thế nhân tắm mát tâm linh
Thầy tu quốc doanh: Chúa, Phật... bất kính
Sư có sá chi... lợi đảng lợi mình!

Hãy Tự vấn sao thắt lòng xa xứ?
Lắng tâm hồn và thành thật nghĩ suy
Cộng sản tàn độc hơn loài quỉ dữ...
Chúng đã hứa cho những ích lợi gì?
Tháng Tư Đen truyền đời không thể xóa!
Quên rã nghé tan đàn bỏ nước đi?
Quên nay quê hương vẫn còn giặc đỏ?
Sanh linh đồ thán! Máu sử chép ghi...

Nếu cố hương không còn Cộng áp trấn
Bầu trời xanh phấp phới Quốc kỳ vàng
Thì dân tộc Việt sẽ quên Quôc Hận...
Và là ngày lịch sử lật sang trang...

DƯ THỊ DIỄM BUỒN
ĐT: (530) 822 5622

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều