Tuesday, 7 April 2015

Nauy 40 Năm Quốc Hận 30 Tháng 04 :Tình nghĩa Lính Bảo Vệ Dân. Dân Thương Lính

40 Năm Quốc Hận 30 Tháng 04 năm 1975. Tình nghĩa Lính Bảo Vệ Dân. Dân Thương Lính . Người Việt Tị Nạn tại Nauy vẫn khắc ghi biết ơn anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà

0 comments:

Post a comment

Breaking news

Ra mắt website : Thỉnh Nguyện Thư. website : IGOFC.ORG và hướng đẫn sử dụng
https://www.youtube.com/watch?v=CujAOWFynIU

 
Web Statistics