Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 7 April 2015

Nauy 40 Năm Quốc Hận 30 Tháng 04 :Tình nghĩa Lính Bảo Vệ Dân. Dân Thương Lính

40 Năm Quốc Hận 30 Tháng 04 năm 1975. Tình nghĩa Lính Bảo Vệ Dân. Dân Thương Lính . Người Việt Tị Nạn tại Nauy vẫn khắc ghi biết ơn anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.