Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Saturday 4 April 2015

DÂN TỘC VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH:NGÀY 30/4 QUỐC HẬN LÀ NGÀY LỊCH SỬ CHO MUÔN ĐỜI SAU

NGÀY 30/4 QUỐC HẬN vì:
 
 Ngày 30/4 là điểm mốc thời gian ghi lại tất cả những tội ác CSVN trên Dân Tộc trước đó và còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay đã 40 năm rồi
 
 Ngày QUỐC HẬN để toàn Dân OÁN GHÉT những tội ác ấy làm sức mạnh chôn vùi hẳn cái Cơ chế CSVN mới mong cứu nước được: (i) Chống xâm lăng Tầu; (ii) Thăng tiến Xã hội khỏi tình trạng băng hoại hiện nay; (iii) Phát triển Kinh tế quốc dân trong môi trường Chính tri-Luật pháp Dân chủ từ tình trạng phá sản lúc này mà đảng CSVN chủ trương độc tài Chính trị nắm Chủ đạo Kinh tế khiến Tham nhũng Lãng phí phát sinh và lan tràn tàn phá Kinh tế Việt Nam.
 
Tất nhiên CSVN sợ cái NGÀY LỊCH SỬ 30/4 QUỐC HẬN, nên chúng sử dụng đám bưng bô tìm mọi cách để xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4.
 
Dân Tộc Việt Nam không thể để CSVN và đám bưng bô cho chúng như đảng Việt Tân, nhóm Nguyễn Ngoc Bích, nhóm Hoàng Duy Hùng, nhóm Ngô Thanh Hải, nhóm Nguyễn Đình Thắng... âm mưu xóa bỏ NGÀY LỊCH SỬ 30/4 QUỐC HẬN này.
 
Nguyễn Phúc Liên
Geneva, 04.04.2015

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.