30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamSaturday, 4 April 2015

DÂN TỘC VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH:NGÀY 30/4 QUỐC HẬN LÀ NGÀY LỊCH SỬ CHO MUÔN ĐỜI SAU

NGÀY 30/4 QUỐC HẬN vì:
 
 Ngày 30/4 là điểm mốc thời gian ghi lại tất cả những tội ác CSVN trên Dân Tộc trước đó và còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay đã 40 năm rồi
 
 Ngày QUỐC HẬN để toàn Dân OÁN GHÉT những tội ác ấy làm sức mạnh chôn vùi hẳn cái Cơ chế CSVN mới mong cứu nước được: (i) Chống xâm lăng Tầu; (ii) Thăng tiến Xã hội khỏi tình trạng băng hoại hiện nay; (iii) Phát triển Kinh tế quốc dân trong môi trường Chính tri-Luật pháp Dân chủ từ tình trạng phá sản lúc này mà đảng CSVN chủ trương độc tài Chính trị nắm Chủ đạo Kinh tế khiến Tham nhũng Lãng phí phát sinh và lan tràn tàn phá Kinh tế Việt Nam.
 
Tất nhiên CSVN sợ cái NGÀY LỊCH SỬ 30/4 QUỐC HẬN, nên chúng sử dụng đám bưng bô tìm mọi cách để xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4.
 
Dân Tộc Việt Nam không thể để CSVN và đám bưng bô cho chúng như đảng Việt Tân, nhóm Nguyễn Ngoc Bích, nhóm Hoàng Duy Hùng, nhóm Ngô Thanh Hải, nhóm Nguyễn Đình Thắng... âm mưu xóa bỏ NGÀY LỊCH SỬ 30/4 QUỐC HẬN này.
 
Nguyễn Phúc Liên
Geneva, 04.04.2015

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều