https://i.ytimg.com/vi/HUv1y_C7aXE/mqdefault.jpgWatch "Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chứng nhận Hiệp định Paris còn hiệu lực và có thể tái hợp VNCH

Thursday, 19 March 2015

SAN JOSE: Lời Kêu Gọi Tham dự Tưởng Niệm Quốc Hận 2015

                             Lời Kêu Gọi Tham dự Tưởng Niệm Quốc Hận 2015
 LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN NĂM 2015p
 

0 comments:

Post a Comment

Breaking news

Ra mắt website : Thỉnh Nguyện Thư. website : IGOFC.ORG và hướng đẫn sử dụng
https://www.youtube.com/watch?v=CujAOWFynIU

 
Web Statistics