Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 14 April 2014

San Jose: Biểu tình ngày Quốc Hận .26.4.2014


image

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.