Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 28 April 2014

Quốc Hận 30 Tháng Tư !: Đấu Tranh Đến Cùng !!!

Quốc Hận 30 Tháng Tư !


 
Miền Nam sông núi kết tinh
Trăm năm hội tụ khí thiêng anh hùng
Trong cơn nguy biến đường cùng
Hồn thiêng đân tộc hiển linh hiện về
Hôm nay chứng giám lời thề
Việt Nam hùng sử não nề bi thương !
Một ngày vận nước tai ương
Một ngày , đất nước vào tay quân thù
Miền Nam trang sử thiên thu
Ngàn đời ghi mãi anh hùng Việt Nam
Các anh theo gió , mây ngàn
Bay theo hồn nước , bao la  bầu trời
Các anh ngọc bích sáng ngời !
Giặc kia cục đá nặng nề vô tri
Chúng tin chủ thuyết ngu si
Các anh Dân Tộc khắc ghi trong lòng
Chúng vì cái đảng nạ dòng
Các anh chiến sĩ vì dân quên mình
Hồn thiêng sông núi anh linh
Hôm nay , dân Việt nghiêng mình tiếc thương !
Chinh nhân số kiếp đoạn trường
Hùng ca sử Việt ngàn đời còn ghi
Các anh vĩnh viễn ra đi
Toàn dãn mãi mãi tiếc đời  hùng anh
Giặc kia cờ máu hôi tanh
Các anh biểu tượng cờ vàng quê hương
Giặc gây bao cảnh tang thương
Các anh dựng lại , quốc cường dân an
Giặc kia chỉ muốn lan tràn
Các anh ngăn sóng đỏ kia tràn bờ
Giặc kia chủ nghĩa tôn thờ
Các anh chiến đấu màu cờ Việt Nam
Giặc kia , quốc tế đệ tam
Các anh bảo vệ giang san của mình !

Vài năm sau cuối đồng minh
Bàn cờ gian dối , chiến binh cũng đành !
Tướng quân tuẫn tiết theo thành
Việt Nam hùng sử ghi thêm anh hùng !
Ngày nay , tiếc nhớ khôn cùng !
Các anh yên nghỉ , tiếng thơm muôn đời !
Chúng tôi  vẫn chỉ một lời :
Còn Loài Cộng Phỉ , Đấu Tranh Đến Cùng !!!

Hoàng Hạc

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.