Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Saturday 22 March 2014

Hôm qua em đến trường : Dưới sông cô lội , học trò đu dây !!!

Bốn lăm năm trước loài người
Đã lên cung quảng hỏi thăm chị Hằng
Ngày nay nước Việt lằng nhằng
Người dân qua suối , qua sông bằng gì ?!?

Nhìn kia cái cảnh dị kỳ
Một người cô giáo lạ kỳ qua sông
Toàn thân trong túi ny lông
Người cô không ướt , lệ tôi lại trào !

Tôi thương , cám cảnh đồng bào
Cùng cam , cực khổ dưới trào “ đảng ta ”
Trên cao lầu tía nguy nga
Dưới sông cô lội , học trò đu dây !!!

Việt Nam kiếp sống đoạ đầy !
Ăn chơi sa đọa , chỉ loài lợi danh
Còn kia cộng phỉ hôi tanh !
Việt Nam còn khổ , dân mình tan thương !

Hoàng Hạc

 

Đến trường


Hôm qua em đến trường
Phải đu dây làm xiếc. Ớ ơ
Bao nhiêu bạn bơi sông
Mà đảng không hay biết. 

Đi cầu treo sợ lắm
Ván đã không còn gì
Mẹ cha em lo lắng
Nhưng đánh liều bước đi.

Học đường xa xa quá
Phải lội suối vượt sông. Ớ ơ
Cô giáo em rất lạ
Cầm roi đánh vô mông.

Những ngày mưa lụt lớn
Nước đã dâng ngang đồi
Thủy điện kia xả lũ
Nên bốn bạn chết trôi. (1)


0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.