Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 6 February 2014

UPR : Đảng cộng sản có trách nhiệm gì?

Đảng cộng sản có trách nhiệm gì?

     MỘT CÔNG CỤ TAY SAI CHO TRUNG CỘNG NHƯ ĐẢNG CỘNG SẢN CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ VỚI DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM?

Đảng cộng sản Việt nam, người thừa hành lệnh Trung cộng đã tổ chức giết nửa triệu đồng bào miền bắc trong kế hoạch cướp đất đại quy mô gọi là Cải Cách Ruông Đất (cùng một phong trào này đã tổ chức ở Trung Hoa lục địa cộng sản năm 1946 được gọi là Cải Cách Thổ Địa)

Đảng cộng sản Việt Nam, người đã thừa hành lệnh Trung cộng, ép buộc thanh niên miền bắc đi lính, tấn công tiến chiếm phần đất tự do còn lại của nước Việt ở miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa cho Trung cộng. Chính đảng cộng sản đã đẩy hàng triệu thanh niên nam nử miền bắc vào miền nam để chết la liệt trên chiến trường miền nam với chiến thuật Biển Người của Trung cộng, bộ chính trị cộng sản Trường Chinh, Lê Duẫn, Vỏ Nguyên Giáp… thì hành.

Đảng cộng sản Việt Nam, người đã đẩy toàn thể đồng bào miền bắc vào cảnh sống cơ cực, địa ngục trần gian từ năm 1954 – 1975. Mọi tin tức tù thế giới bên ngoài, từ miền nam đều bị đảng cộng sản bán nước cho Tàu bưng bít. Toàn dân miền bắc sống trong ngục tù cộng sản, toàn thể thanh niên nam nử miền bắc là vật hy sinh cho Trung cộng. Thanh niên, đàn ông miền bắc đã chết gần hết trong chiến tranh, đến trẻ con mười bốn, mười lăm tuổi chúng cũng bắt đi lính cho Trung cộng!

Đảng cộng sản Việt Nam người đã giết chết hàng triệu thanh niên nam nử miền bắc và hàng triệu thanh niên nam nử và đồng bào vô tội ở miền nam.

Đảng cộng sản kẻ đã phục vụ cho Trung cộng đã cướp trắng mọi tài sản và ngân khố của miền nam (17 tấn vàng).

Đảng cộng sản thủ phạm của nhiều trăm ngàn cái chết của thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975.

Đảng cộng sản là thủ phạm của cuộc di cư vĩ đại của đồng bào miền bắc năm 1954.

Đảng cộng sản là thủ phạm của cao trào bỏ nước ra đi của người Việt Nam sau năm 1975.

Đảng cộng sản là thủ phạm đã bán biển đảo của Việt Nam cho Trung cộng. Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông

Đảng cộng sản là thủ phạm đã làm mất Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Núi Lão Sơn vào tay Trung cộng

Đảng cộng sản là thủ phạm đã giao đất và hệ thống phòng thủ biên giới Việt Nam cho Trung cộng, cho Trung cộng thuê đất trồng rừng sáu tỉnh đầu nguồn.

Đảng cộng sản đã im lặng để cho Trung cộng thảm sát ngư dân Việt Nam

Đảng cộng sản đã đàn áp, tấn công, khủng bố, tù đày người yêu nước Việt Nam cho Trung cộng.

Đảng cộng sản đã cấm không cho đồng bào Hà Nội tổ chức tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam tử trận trên biên giới năm 1969-1984 khi giao tranh với quân Trung cộng để bão vệ lãnh thổ Việt Nam

Đảng cộng sản đã không hề kiện hành động xâm lăng trắng trợn Trường Sa, Biển Đông của Việt Nam trước Liên Hiệp Quốc

Đảng cộng sản đã cấm nhân dân Sài Gòn – Hà Nội tưởng niệm bốn mươi năm ngày mất Hoàng Sa!

Đảng cộng sản đã đánh đập, tù đày đến cả những phụ nử yêu nước Việt Nam

Đảng cộng sản đã tù đày những người trẻ Việt Nam, những sinh viên mới lớn

Đảng cộng sản đã đánh đập, tù đày đến cả những tu sĩ Việt Nam, đủ mọi tôn giáo…

“Đảng cộng sản Việt Nam- Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành những thắng lợi to lớn”!

Hay đảng cộng sản, một đảng tay sai của Tàu từ khi mới thành hình?

Đảng cộng sản người đã đẩy toàn dân Việt Nam vào chiến tranh chết khóc, đau khổ, đói khổ, khốn cùng đến đại họa mất nước 1990 và hôm nay?

MỘT CÔNG CỤ TAY SAI CHO TRUNG CỘNG NHƯ ĐẢNG CỘNG SẢN CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ VỚI DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM?
 

ĐỒ NGHỆ
DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN                                                           

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.