Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 5 February 2014

Hội thảo tại Genève về tình trạng nhân quyền Việt Nam


Hội thảo tại Genève về nhân quyền Việt Nam. Ảnh chụp ngày 04/01/2014
Hội thảo tại Genève về nhân quyền Việt Nam. Ảnh chụp ngày 04/01/2014
Đài phát thanh CTM


Ngày 04/02/2014, nhiều tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế quy tụ tại Genève, tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề « Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ».

Cuộc hội thảo diễn ra trong bối cảnh, ngày mai 05/02/2014 Việt Nam ra điều trần về tình hình nhân quyền trong khuôn khổ kiểm điểm định kỳ phổ quát của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Đây là dịp để các tổ chức phi chính phủ đánh động công luận quốc tế về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam.
Các tổ chức phi chính phủ khẳng định : Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không ngừng xấu đi. Theo tổ chức Human Rights Watch, hiện có khoảng từ 150 đến 200 người đang bị giam cầm.
Chỉ riêng trong năm 2013, đã có tới 63 người bị bắt chỉ vì tranh đấu cho nhân quyền.
Việt Nam nằm trong số các quốc gia Đông Nam Á có chính sách trấn áp mạnh mẽ nhất về tự do ngôn luận và tự do báo chí. Điều này được thể hiện rõ ràng trên thực địa : Các cuộc tập hợp bị nghiêm cấm hoàn toàn, các nhà ly khai bị sách nhiễu, đe dọa, tra tấn và bị bỏ tù sau những phiên xử như dưới thời Staline.
Trong cuộc hội thảo ngày hôm nay tại Genève, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế đưa ra một danh sách các vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam với hy vọng thu hút sự chú ý của công luận quốc tế, trước khi Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc tiến hành kiểm điểm định kỳ về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140204-hoi-thao-tai-geneve-ve-tinh-trang-nhan-quyen-viet-nam 
-----

PHỎNG VẤN NHÀ BÁO TRẦN QUANG THÀNH TỪ GENEVE :

Gia Minh, biên tập viên RFA
2014-02-04

Anh-Tran-Quang-Thanh-200.jpg
Nhà báo Trần Quang Thành

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.