Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 11 December 2013

Hình ảnh: Biểu tình trước sứ quán cs Việt Nam tại Anh quốc 10/12/2013


Foto: Hàng chục người Việt sống tại Anh biểu tình trước sứ quán Việt Nam vào Ngày Nhân quyền Quốc tế.

Ông Trần Quốc Bình, một trong các thành viên trong ban tổ chức, nói với BBC rằng cuộc biểu tình diễn ra vào sáng ngày 10/12/2013 và diễn ra khoảng 2 giờ.

"Thành phần tham gia chủ yếu là người Việt sống tại Anh từ Birmingham, Leeds, London và các thành phố khác. Những người tham gia cũng có cả anh em sinh viên học bên này và các thành phần khác.

"Chúng tôi muốn gửi thông điệp tới chính quyền Việt Nam rằng phải tôn trọng những gì đã ký kết với Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế về những quyền cơ bản của con người như quyền lập hội, tự do báo chí...

"Tổ chức biểu tình rất đơn giản, chúng tôi chỉ cần gửi email hoặc tải mẫu đăng ký biểu tình xuống và gửi cho cảnh sát địa phương và họ sẽ cử người tới sắp xếp chỗ cho mình đứng và bảo vệ mình trong thời gian mình đã đăng ký," ông Bình cho biết thêm.

Nghe phỏng vấn thêm trong đường dẫn này 

http://bbc.in/18S8iSk
  • Biểu tình trước ĐSQ VN tại Anh quốc


FotoHàng chục người Việt sống tại Anh biểu tình trước sứ quán Việt Nam vào Ngày Nhân quyền Quốc tế.
FotoÔng Trần Quốc Bình, một trong các thành viên trong ban tổ chức, nói với BBC rằng cuộc biểu tình diễn ra vào sáng ngày 10/12/2013 và diễn ra khoảng 2 giờ.
"Thành phần tham gia chủ yếu là người Việt sống tại Anh từ Birmingham, Leeds, London và các thành phố khác. Những người tham gia cũng có cả anh em sinh viên học bên này và các thành phần khác.
"Chúng tôi muốn gửi thông điệp tới chính quyền Việt Nam rằng phải tôn trọng những gì đã ký kết với Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế về những quyền cơ bản của con người như quyền lập hội, tự do báo chí...

Foto"Tổ chức biểu tình rất đơn giản, chúng tôi chỉ cần gửi email hoặc tải mẫu đăng ký biểu tình xuống và gửi cho cảnh sát địa phương và họ sẽ cử người tới sắp xếp chỗ cho mình đứng và bảo vệ mình trong thời gian mình đã đăng ký," ông Bình cho biết thêm.


tony nguyen
----

  • ĐẠI SỨ QUÁ N ANH, ĐỨC RA THÔNG CÁO CHUNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NH ÂN QUYỀN 
  •  

    Việc trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc đặt Việt Nam trước một cơ hội lớn đồng thời một trách nhiệm to lớn.’’

    Nhân dịp hôm nay (09.12.2013) là Ngày Nhân quyền Thế giới, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức, Jutta Frasch, và Phó Đại sứ Vương Quốc Anh, Bà Lesley Craig, ra tuyên bố như sau:


    http://www.hanoi.diplo.de/contentblob/4058278/Daten/3717494/MR_Tag_vnm.pdf

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.