Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 3 November 2013

Anh Quốc: Phóng sự hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, với sự hiện diện của Nhà văn HÀN GIANG TRẦN LỆ TUYỀN 02/11/2013

Phóng sự hình ảnh Lễ Tưởng Niệm  50 năm Tổng Thống
Vị Quốc Vong Thân, với sự hiện diện của Nhà văn

HÀN GIANG TRẦN LỆ TUYỀN 02/11/2013

--- 

Tổ tiên của chúng con đã học hỏi, đã sống và thực hành cùng truyền dạy qua tục ngữ của dân tộc chúng con: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn”; trong thánh lễ Tưởng Niệm và Tri Ân Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, người đã khai sáng nền Cộng Hòa Việt Nam và bào đệ là ông Cố vấn Giacôbê Ngô Đình Nhu, để chúng con đã có được một nước Việt Nam Cộng Hòa thanh bình, một nền độc lập cho đất nước, tự chủ cho dân tộc và ấm no hạnh phúc cho toàn dân. Trong thánh lễ này, chúng con kính dâng lên Chúa lời khẩn nguyện thiết tha cho linh hồn Gioan Baotixita và Giacôbê được cùng chung hưởng ánh sáng ngàn thu trên Thiên quốc.

 Chúng con cám tạ Ngài đã ban cho nước Việt Nam chúng con những vị anh hùng liệt nữ đã anh dũng hiên ngang hy sinh để bảo vệt đất nước, bảo vệ nền độc lập, tự chủ cùng hạnh phúc ấm no của người dân Việt chúng con. Trong đó, Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một trong các tấm gương ngời sáng nêu trên. Nhà văn HÀN GIANG TRẦN LỆ TUYỀN

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương hòa bình, xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho đàn con cái của Mẹ đang dong duổi trên bước đường lữ thứ trần gian này, được ơn soi sáng để nhận biết Thánh ý của Thiên Chúa, được thêm vững mạnh trong đức tin, cậy, mến và can đảm noi gương các thánh Tử đạo Việt Nam, các tiền nhân của đất nước chúng con mà thực hành cùng chu toàn bổn phận của mỗi người chúng con trong đấng bậc của mình, ngõ hầu làm sáng danh Chúa. Và chúng con cũng xin Mẹ ban cho Giáo Hội  Công Giáo và Tổ Quốc Việt Nam chúng con mau chóng tìm thấy nền chân lý và hòa bình đích thực, để mọi người cùng chung sống trong niềm tin yêu hợp nhất trong vòng tay lân tuất của Mẹ.

TM. UB Tổ chức.
Anh Quốc-02/11/2013

Xem phần hai:
 Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, với sự hiện diện của Nhà văn HÀN GIANG TRẦN LỆ TUYỀN 02/11/2013
---- 


 TƯỞNG NIỆM


Mỗi  chữ  xin  là  một   nén  hương

Dâng niềm tôn kính, xót xa thương

Anh hùng  chẳng  bởi  do  thời  thế

Hào kiệt  đâu  cần  phải  bá vương

Vì   bọn  tiểu  nhân  gây  tạo  phản

Nên  người  quân  tử  gặp tai ương

Nếu  không,  tổ  quốc    dân  tộc

Đã với năm châu  rạng  phú cường

             Ngô Minh Hằng

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.