Vương Tế Philip, Công Tước Xứ Edinburgh
1921 - 2021
-
His Royal Highness The Duke of Edinburgh
It is with great sadness that we have learned of the death of His Royal Highness The Duke of Edinburgh. We are the Vietnamese Boat Peoples in United Kingdom to send our deepest sympathy to the Royal Family.

R.I.P HRH Prince Philip
https://www.google.com/images/hpp/ribbon-black-96x136.pngTuesday, 3 February 2015

Chương trình Thơ Nhạc : Bích Huyền-Một Thoáng Hương Xưa


 
           CÂU CHUYỆN THƠ NHẠC
Do Bích Huyền thực hiện đã phát thanh trên VOA

 
             07.32: Nhạc Anh Bằng - phần 2
             07.31: Nhạc Anh Bằng - phần 1
             07.30: Đỗ Hữu - Nhà thơ tài hoa bị lãng quên - phần 2
             07.29: Đỗ Hữu - Nhà thơ tài hoa bị lãng quên - phần 1
             07.28: Tiếng Hát Anh Ngọc 1
             07.27: Những Ca Khúc Về Rừng Núi 2
             07.26: Những Ca Khúc Về Rừng Núi 1
             07.25: Thoáng Hương Xưa
             07.24: Tường Trình Cuộc Biểu Tình Chống Nguyễn Minh Triết
             07.23: Tình Phụ Tử
             07.22: Nhạc sĩ Đan Thọ 2
             07.21: Nhạc sĩ Đan Thọ 1
             07.20: Mẹ của chúng ta
             07.19: Nguyễn Bính 3
             07.18: Nguyễn Bính 2
             07.17: Nguyễn Bính 1
             07.16: Lời tự tình cùng đất nước
             07.15: Trương Chi
             07.14: Chị tôi 2
             07.13: Chị tôi 1
             07.12: Xa cách 2
             07.11: Xa cách 1
             07.10: Xuân và tuổi trẻ
             07.09: Chiều Trong Cuộc Sống
             07.08 : Mùa xuân trong thi ca
             07.07 : Phiên chợ đầu xuân
             07.06 : Bước đi lặng lẽ của thời gian
             07.05 : Tuổi Thanh Xuân 2
             07.04 : Tuổi Thanh Xuân
             07.03 : Dạ Khúc 2
             07.02 : Dạ Khúc 1
             07.01 : Đón mừng năm mới 2007
             06.54 : Giáng sinh 2006
             06.53 : Tình yêu nơi giáo đường xưa
             06.52 : Ông lái đò trên bến Mỹ Lăng
             06.51 : Nha Trang
             06.50 : Một Thời Áo Trắng
             06.49 : Hai Sắc Hoa Tigon
             06.48 : Tô Vũ 2
             06.47 : Tô Vũ
             06.46 : Hoàng Khai Nhan
             06.45 : Hoàng Anh Tuấn 3
             06.44 : Hoàng Anh Tuấn 2
             06.43 : Hoàng Anh Tuấn 1
             06.42 : Nhà Tôi
             06.41 : Một Thoáng Nhớ Trong Thơ Quang Dũng
             06.40 : Mùa Thu Trong Nhạc Đoàn Chuẩn 4
             06.39 : Mùa Thu Trong Nhạc Đoàn Chuẩn 3
             06.38 : Mùa Thu Trong Nhạc Đoàn Chuẩn 2
             06.37 : Mùa Thu Trong Nhạc Đoàn Chuẩn 1
             06.36 : Những Tình Khúc Mơ Hồ 1
             06.35 : Hạ Về Thay áo
             06.34 : Vẻ êm đềm trong nhạc Nguyễn Hiền 2
             06.33 : Vẻ êm đềm trong nhạc Nguyễn Hiền 1
            

http://www.saigonline.com/bichhuyen/voa/
------------
Bích Huyền_Ve mien Tay.mp3        4515
 
 ============
 
 
 
Bích Huyền_Anh Bang2.mp3            2592
Bích Huyền_Chieu Trong Cuoc Song.mp3             3827
Bích Huyền_Dan Tho (1 ).mp3          2690
Bích Huyền_Dong Nhac Lam Phuong.mp3             4721
Bích Huyền_Giang Sinh 2006.mp3         6094
Bích Huyền_Hai Sac Hoa Tigon.mp3             6571
Bích Huyền_Hoang Anh Tuan  (1).mp3             2673
Bích Huyền_Hoang Anh Tuan  (2).mp3             2850
Bích Huyền_Hoang Anh Tuan  (3).mp3             6546
Bích Huyền_Me Cua Chung Ta.mp3             2973
Bích Huyền_Mot Thoi Ao Trang.mp3             6692
Bích Huyền_Nguyen Binh 1.mp3            2912
Bích Huyền_Nguyen Binh 2.mp3            2893
Bích Huyền_Nguyen Binh 3.mp3            2912
Bích Huyền_Nhung Ca Khuc Ve Rung Nui1.mp3             2805
Bích Huyền_Nhung Ca Khuc Ve Rung Nui2.mp3             2833
Bích Huyền_Phien Cho Dau Xuan.mp3             6585
Bích Huyền_To Vu1.mp3       2955
Bích Huyền_TruongChi.mp3       8707
Bích Huyền_Tuoi Thanh Xuan 2.mp3             6122
Bích Huyền_Xa Cach 2.mp3       6077


Bich Huyen_Saigon Noi Nho.mp3          2390
Bich Huyen_Ben Song Xua.mp3             5122
Bich Huyen_Dalat-voa.mp3          8153
Bich Huyen_Ha Noi Trong Mat Ai.mp3             5940
Bich Huyen_Hoa Dao Nam Ngoai.mp3             3010
Bich Huyen_Hoang Giac.mp3            3181
Bich Huyen_Hoang Hac Lau.mp3           8201
Bich Huyen_Lam Phuong1.mp3       5250
Bich Huyen_Luan Hoan.mp3             5777
Bich Huyen  Mac Phuong Dinh 2.mp3             4083
Bich Huyen_Mot Quang Xuan Thi 1.mp3           3529
Bich Huyen_Mot Quang Xuan Thi 2.mp3           2638
Bich Huyen_Mot Thoang Nho Saigon.mp3             4477
Bich Huyen_Ngay Xua Xa Lam.mp3             4802
Bich Huyen_Nguyen Hien1.mp3       6080
Bich Huyen_Nhung Con Song 1.mp3             2649
Bich Huyen_Nhung Con Song 2.mp3             2857
Bich Huyen_Nhung Con Song 3.mp3             2920
Bich Huyen_Quang Dung1.mp3       5862
Bich Huyen_Quang Dung2.mp3       5708
Bich Huyen_Tho Phu Dung.mp3            5380
Bich Huyen_Tho Tinh Luan Hoan.mp3             5340
Bich Huyen_UD_Qua Que.mp3        4164
Bích Huyền_Chitoi.mp3         3859
Bích Huyền_Dohuu1.mp3       2896
Bích Huyền_Dohuu2.mp3       2701
Bích Huyền_HV_ChieuTrongCuocSong.mp3            3886
Bích Huyền_Mecuachungta.mp3         3033
Bích Huyền_Nguyenbinh1.mp3          2972
Bích Huyền_Nguyenbinh2.mp3          2953
Bích Huyền_Nguyenbinh3.mp3          2972
Bích Huyền_nguyenhien1.mp3           2838
Bích Huyền_Nhatoi.mp3         2843
Bích Huyền_Nhungcakhucverungnui1.mp3            2865
Bích Huyền_Nhungcakhucverungnui2.mp3            2893
Bích Huyền_Quangdungmotthoangnho.mp3            2955
Bích Huyền_Tovu1.mp3         3014
 
http://ndclnh-mytho-usa.org/Kho_Audiobook.htm#Nam

0 comments:

Post a comment


Hôm qua trong chỗ làm của tôi có 4 người bị dương tính con cúm Háng. Họ phải đóng cửa một tuần. Tôi đi làm mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị đóng cửa như vậy. Mặc dù bao lâu nay thì thỉnh thoảng cũng có người bị cúm Háng, nhưng một lúc cùng 4 người bị là lần đầu tiên.
Rõ ràng là từ trước đây con cúm Háng chỉ là con cúm thường như hàng năm vì số người bị chết cũng chưa tới 0.04% . Nhưng được thổi phồng thành như là một đại dịch. Sự chích vaccine trên qui mô toàn cầu vào thời điểm này đã làm cho con cúm Háng lờn thuốc và biến thể. Người chích rất có thể không còn khả năng chống lại các biến thể khác của con cúm sau này. Rất có thể đây là nằm trong âm mưu diệt chủng của Bill Gate cho CNTC.

 
Web Statistics