Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 3 February 2015

Chương trình Thơ Nhạc : Bích Huyền-Một Thoáng Hương Xưa


 
           CÂU CHUYỆN THƠ NHẠC
Do Bích Huyền thực hiện đã phát thanh trên VOA

 
             07.32: Nhạc Anh Bằng - phần 2
             07.31: Nhạc Anh Bằng - phần 1
             07.30: Đỗ Hữu - Nhà thơ tài hoa bị lãng quên - phần 2
             07.29: Đỗ Hữu - Nhà thơ tài hoa bị lãng quên - phần 1
             07.28: Tiếng Hát Anh Ngọc 1
             07.27: Những Ca Khúc Về Rừng Núi 2
             07.26: Những Ca Khúc Về Rừng Núi 1
             07.25: Thoáng Hương Xưa
             07.24: Tường Trình Cuộc Biểu Tình Chống Nguyễn Minh Triết
             07.23: Tình Phụ Tử
             07.22: Nhạc sĩ Đan Thọ 2
             07.21: Nhạc sĩ Đan Thọ 1
             07.20: Mẹ của chúng ta
             07.19: Nguyễn Bính 3
             07.18: Nguyễn Bính 2
             07.17: Nguyễn Bính 1
             07.16: Lời tự tình cùng đất nước
             07.15: Trương Chi
             07.14: Chị tôi 2
             07.13: Chị tôi 1
             07.12: Xa cách 2
             07.11: Xa cách 1
             07.10: Xuân và tuổi trẻ
             07.09: Chiều Trong Cuộc Sống
             07.08 : Mùa xuân trong thi ca
             07.07 : Phiên chợ đầu xuân
             07.06 : Bước đi lặng lẽ của thời gian
             07.05 : Tuổi Thanh Xuân 2
             07.04 : Tuổi Thanh Xuân
             07.03 : Dạ Khúc 2
             07.02 : Dạ Khúc 1
             07.01 : Đón mừng năm mới 2007
             06.54 : Giáng sinh 2006
             06.53 : Tình yêu nơi giáo đường xưa
             06.52 : Ông lái đò trên bến Mỹ Lăng
             06.51 : Nha Trang
             06.50 : Một Thời Áo Trắng
             06.49 : Hai Sắc Hoa Tigon
             06.48 : Tô Vũ 2
             06.47 : Tô Vũ
             06.46 : Hoàng Khai Nhan
             06.45 : Hoàng Anh Tuấn 3
             06.44 : Hoàng Anh Tuấn 2
             06.43 : Hoàng Anh Tuấn 1
             06.42 : Nhà Tôi
             06.41 : Một Thoáng Nhớ Trong Thơ Quang Dũng
             06.40 : Mùa Thu Trong Nhạc Đoàn Chuẩn 4
             06.39 : Mùa Thu Trong Nhạc Đoàn Chuẩn 3
             06.38 : Mùa Thu Trong Nhạc Đoàn Chuẩn 2
             06.37 : Mùa Thu Trong Nhạc Đoàn Chuẩn 1
             06.36 : Những Tình Khúc Mơ Hồ 1
             06.35 : Hạ Về Thay áo
             06.34 : Vẻ êm đềm trong nhạc Nguyễn Hiền 2
             06.33 : Vẻ êm đềm trong nhạc Nguyễn Hiền 1
            

http://www.saigonline.com/bichhuyen/voa/
------------
Bích Huyền_Ve mien Tay.mp3        4515
 
 ============
 
 
 
Bích Huyền_Anh Bang2.mp3            2592
Bích Huyền_Chieu Trong Cuoc Song.mp3             3827
Bích Huyền_Dan Tho (1 ).mp3          2690
Bích Huyền_Dong Nhac Lam Phuong.mp3             4721
Bích Huyền_Giang Sinh 2006.mp3         6094
Bích Huyền_Hai Sac Hoa Tigon.mp3             6571
Bích Huyền_Hoang Anh Tuan  (1).mp3             2673
Bích Huyền_Hoang Anh Tuan  (2).mp3             2850
Bích Huyền_Hoang Anh Tuan  (3).mp3             6546
Bích Huyền_Me Cua Chung Ta.mp3             2973
Bích Huyền_Mot Thoi Ao Trang.mp3             6692
Bích Huyền_Nguyen Binh 1.mp3            2912
Bích Huyền_Nguyen Binh 2.mp3            2893
Bích Huyền_Nguyen Binh 3.mp3            2912
Bích Huyền_Nhung Ca Khuc Ve Rung Nui1.mp3             2805
Bích Huyền_Nhung Ca Khuc Ve Rung Nui2.mp3             2833
Bích Huyền_Phien Cho Dau Xuan.mp3             6585
Bích Huyền_To Vu1.mp3       2955
Bích Huyền_TruongChi.mp3       8707
Bích Huyền_Tuoi Thanh Xuan 2.mp3             6122
Bích Huyền_Xa Cach 2.mp3       6077


Bich Huyen_Saigon Noi Nho.mp3          2390
Bich Huyen_Ben Song Xua.mp3             5122
Bich Huyen_Dalat-voa.mp3          8153
Bich Huyen_Ha Noi Trong Mat Ai.mp3             5940
Bich Huyen_Hoa Dao Nam Ngoai.mp3             3010
Bich Huyen_Hoang Giac.mp3            3181
Bich Huyen_Hoang Hac Lau.mp3           8201
Bich Huyen_Lam Phuong1.mp3       5250
Bich Huyen_Luan Hoan.mp3             5777
Bich Huyen  Mac Phuong Dinh 2.mp3             4083
Bich Huyen_Mot Quang Xuan Thi 1.mp3           3529
Bich Huyen_Mot Quang Xuan Thi 2.mp3           2638
Bich Huyen_Mot Thoang Nho Saigon.mp3             4477
Bich Huyen_Ngay Xua Xa Lam.mp3             4802
Bich Huyen_Nguyen Hien1.mp3       6080
Bich Huyen_Nhung Con Song 1.mp3             2649
Bich Huyen_Nhung Con Song 2.mp3             2857
Bich Huyen_Nhung Con Song 3.mp3             2920
Bich Huyen_Quang Dung1.mp3       5862
Bich Huyen_Quang Dung2.mp3       5708
Bich Huyen_Tho Phu Dung.mp3            5380
Bich Huyen_Tho Tinh Luan Hoan.mp3             5340
Bich Huyen_UD_Qua Que.mp3        4164
Bích Huyền_Chitoi.mp3         3859
Bích Huyền_Dohuu1.mp3       2896
Bích Huyền_Dohuu2.mp3       2701
Bích Huyền_HV_ChieuTrongCuocSong.mp3            3886
Bích Huyền_Mecuachungta.mp3         3033
Bích Huyền_Nguyenbinh1.mp3          2972
Bích Huyền_Nguyenbinh2.mp3          2953
Bích Huyền_Nguyenbinh3.mp3          2972
Bích Huyền_nguyenhien1.mp3           2838
Bích Huyền_Nhatoi.mp3         2843
Bích Huyền_Nhungcakhucverungnui1.mp3            2865
Bích Huyền_Nhungcakhucverungnui2.mp3            2893
Bích Huyền_Quangdungmotthoangnho.mp3            2955
Bích Huyền_Tovu1.mp3         3014
 
http://ndclnh-mytho-usa.org/Kho_Audiobook.htm#Nam

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.