Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 4 August 2013

Tuyên Cáo lên án Thứ trưởng ngoại giao Việt cộng Nguyễn Thanh Sơn

 

 
http://tienggoicongdan.files.wordpress.com/2013/08/logo_2.jpg
 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
The Vietnamese American Community of USA
P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311
Website:
http://www.congdongnvqghoaky.org/vn/
http://www.congdongnvqghoaky.org,
 
Email : CDNVQGHOAKY@gmail.com
__________________________________________________________
 
Tuyên Cáo
 
Lên Án Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng
về Lời Tuyên Bố Láo Lếu Vô Căn Cứ
 
Nhận định rằng:
 
- Bản chất của chế độ Cộng Sản là man trá, giảo quyệt và tàn bạo. Vì thế, nơi đâu có chế độ Cộng Sản, người dân phải bỏ nước ra đi tìm tự do và phương sống nơi đất khách quê người.

- Đảng viên Cộng Sản từ bản chất vốn là những người hung ác, gian dối, vô lương, lại được đào tạo để trở nên những tên nói dối chuyên nghiệp một cách trơ trẽn.

- Từ khi Cộng Sản chiếm miền Nam, hàng triệu người đã vượt thoát bằng mọi phương tiện khả hữu để tìm tự do. Họ đã hình thành cộng đồng người Việt tại hải ngoại, là những người không liên hệ gì đến bạo quyền Cộng Sản Việt Nam.
- Người Việt tị nạn không hề chống lại tổ quốc và đồng bào, mà vẫn luôn ấp ủ ước vọng được thấy quê hương độc lập vẹn toàn, nhân dân hạnh phúc và no ấm. Vì thế, người Việt hải ngoại phải chống bạo quyền Cộng Sản và chống sự lệ thuộc của họ vào Trung Cộng.

- Người Việt Tị nạn biểu tình phản đối các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam là thể hiện hợp pháp quyền tự do ngôn luận trong một đất nước dân chủ tự do, điều này không hề có trong xã hội Cộng Sản.
 
Vì các lý lẽ trên
 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
Long trọng tuyên cáo:
 
- Cực lực phản đối và lên án lời phát biểu lếu láo, vô trách nhiệm của Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn khi trả lời phỏng vấn của TV Bolsa, đã nói rằng những người biểu tình chống Trương Tấn Sang trong ngày 25-7-2013 là vì hận thù, vì được trả tiền.

- Những người Cộng Sản cần phải biết rằng thời đại bưng bít, truyền thông một chiều đã qua từ lâu. Đây là thời đại internet, lúc mà sinh hoạt thế giới được mở rộng ra trước mắt người dân. Cộng Sản phải chấm dứt việc né tránh sự thật bằng những lời tuyên truyền láo khoét hòng lừa gạt mọi người như khi trong thời chiến tranh.

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ Kêu gọi đồng bào hải ngoại tiếp tay vạch mặt, lật tẩy những luận điệu man trá của Cộng Sản và bọn Việt gian phản bội.

- Kêu gọi đồng bào hải ngoại tiếp tục giữ sức mạnh đoàn kết, tiếp tay với các đoàn thể, tổ chức chống Cộng để cùng góp phần của mình trong sự nghiệp giải thể chế độ Cộng Sản phi nhân, bán nước.
 
Làm tại Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 8, năm 2013
Hội Đồng Đại Diện – CĐNVQGHK
Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu
Nguyễn Ngọc Tiên
Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
Huỳnh Thu Lan
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát
Nguyễn Văn Tần

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.