Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 26 May 2013

ĐỪNG HỎI TẠI SAO TÔI CHỐNG CỘNGSáng nay đọc bài viết "VÌ SAO TÔI CHỬI VIỆT CỘNG VÀ BỌN TAY SAI" của tác giả LÃO MÓC NGUYỄN THIẾU NHẪN, tự nhiên tôi lại có cảm hứng muốn viết bài để trả lời câu hỏi tại sao tôi chống Cộng?.
Viết lên hai chữ CHỐNG CỘNG, tôi chỉ muốn ghi lại nơi đây những thao thức, những khắc khoải thương đau về một nơi mà đồng bào tôi những ngừơi đã cùng chủng tộc, chung nòi giống, cùng gia tộc họ hàng anh em bà con đang sống một kiếp người cam phận trong tủi nhục dứơi một chế độ bạo tàn dã man của đảng cộng sản Việt Nam. Tôi sinh ra và sống chưa tới nửa đời người tại Việt Nam. Một đất nứơc phải gánh chịu hai hiệp ước phanh thây trong phân hóa lưu đày. Một nửa Nam , nửa Bắc. Một mở cửa cho Cộng Sản Bạo Tàn thôn tính toàn cõi Việt Nam. Tuổi thơ của tôi là những ngày dài biến cố chập chùng. Biến cố 1/11/1963 đến biến cố Chỉnh Lý, Đảo Chánh. Biến cố vửa cả chính trị lẫn chiến tranh. 
Rồi từ khi ở trên xứ ngừơi , nghe người ta nói về quê hương mình mà lòng rưng rưng buồn tủi. Vì thế đã thúc đẩy tôi đi tìm hiểu những biến cố mà mình đã trãi qua và từ đó tôi đã thấm thía thêm về thân phận của một con dân nhược tiểu .
Ngày còn ở miền Nam tôi nghe về miền Bắc , về những độc đoán mù quáng, cố chấp của tập đoàn lãnh đạo đảng cs Hà Nội. Tôi rùng mình trên những chữ khắc vào lưng của thanh niên miền Bắc "SINH BẮC TỬ NAM" có nghĩa là khi bị Nhà nước cs lùa vào Nam là sẽ không có ngày trở lại. Những thanh niên này đã bị tẩy nảo qua chủ nghĩa vô nhân hủy diệt cho nên phần đông thiếu lòng trắc ẩn trong những hành vi hung tàn trong khi trực chiến tại chiến trường. 
Tôi thật sự sợ hãi khi nghe hai tiếng Việt Cộng.Tôi nghe về những cuộc đấu tố cùng với những cực hình cắt đầu chôn sống do Hồ Chí Minh và đảng cs miền Bắc gây ra mà ớn lạnh đến xương sống và cảm thấy mình rất may mắn không sống một ngày nào dưới một chế độ hung tàn độc ác của bọn VC miền Bắc.  Với sự suy nghĩ đó đã làm tuổi thơ của tôi liên tưởng Việt Cộng là những con quái vật hung tàn. Với cái kinh nghiệm chính trị thô thiễn đó tôi mang trên hành trang luân lạc tại xứ ngừơi.
Vì lẽ đó khi nghe ngừơi ta chê bai đất nước mình, tôi đã đổi những buồn tủi rưng rưng của lòng tôi thành những động lực thúc đẩy đi tìm hiểu về chuyện của đất nứơc ngày qua về cái gọi là kẽ thắng cuộc miền Nam , về cái gọi là đảng csVN với huyền thoại đã đánh "Mỹ cút, Ngụy nhào".

1. Từ 1945-1954 : Trong khi sửa soạn dọn dẹp sân Kháng Chiến để dàn dựng một Xã Hội Chủ Nghĩa là HỆ QUẢ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, đảng csVN đã xem những lực lượng chống Pháp khác là kẽ nội thù. Chính vì chủ trương tiêu diệt nội thù mà đảng csVN đã tàn sát người dân VN gây ra một sự chia rẽ trầm trọng giữa người dân Việt để đưa đến sự chia đôi đất nước VN.
2 Từ năm 1954-1975 : Sau khi chiếm miền Bắc, đảng csVN đã đàn áp ngừơi dân phải đi theo xã hội chủ nghĩa bằng hai cuộc đấu tố : Đấu Tranh Giai Cấp và Cải Cách Ruộng Đất. Từ đó, Trí, Phú, Địa, Hào phải bị tù đày, giết chóc hung tàn, dã man  cắt đầu chôn sống , bỏ người vào bao bố quăng xuống lòng biển sâu mất tăm, mất tịch. Nhân dân miền Bắc rơi vào tình trạng bần cùng hóa. Cuộc đấu tố cải cách Ruộng Đất do Hồ Chí Minh và đảng csVN chủ trương đã gây ra một cuộc tẩm máu chưa từng có trong lịch sử VN. Cũng chính vì bạo sách chủ trương cải cách ruộng đất này đã gây ra một cuộc hổn loạn trong xã hội lúc bấy giờ và đã tàn phá hạ tầng kinh tế nước ta đến thực trạng hoang tàn không thể nào phục hồi được.
3. Từ năm 1975-1986 : Sau khi chiếm nửa mảnh đất còn lại , đảng csVN dưới bảng hiệu : "Đưa cả nước tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa" cũng vẫn thi hành bạo sách "cải cách" mà đã hơn một lần Hồ Chí Minh và đảng csVN đã công khai nhận tội với người dân miền Bắc. Cái trí trá lừa bịp của đảng csVN là nhận lỗi sai lầm nhưng không sửa chửa mà vẫn thi hành. Tại đây, đảng csVN đã xem toàn dân là đối tượng cần phải đàn áp , còn nông dân thì bị đảng cướp đoạt tài sản ruộng đất. Quyền tư hữu không còn mà lại còn phải canh tác tập thể trong một nông trừơng hợp tác xả. Phải chấp nhận chế độ thu mua của nhà nước và phải tham gia vào Tổng Công Đoàn do Nhà nước kiễm soát. Tất cả ngừơi dân bị tướt đoạt tài sản. Chưa hết, để thi hành sách lược chủ nghĩa cộng sản đảng csVN đã đầy ải hằng trăm ngàn ngừơi dân VN thuộc chế độ củ VNCH vào những nơi sơn lam chướng khí lao động khổ sai không cho họ có cơ hội xây dựng đất nước. Nếu csVN có ý thức xây dựng lại đất nước sau chiến tranh thì tại sao lại chủ trương bạo sách trả thù hằng trăm ngàn người có trí lực vào chốn lao tù lao động mà không cho họ có cơ hội cùng xây dựng lại đất nứơc? Vậy những ai đang kêu gào về xây dựng lại đất nước là có phải đang thi hành một âm mưu chính trị gì? trong khi đảng csVN đã không cho dân ở trong nước có cơ hội xây dựng lại đất nước mình.
4. Từ năm 1990 : Sau khi cộng sản Quốc Tế sụp đổ , csVN đã phải thay đổi đường lối gọi là "Đổi Mới" về sinh hoạt kinh tế và cai quản xã hội , nhưng vẫn bảo vệ sự độc tôn, độc quyền của đảng. Vì lẽ đó mà đảng csVN vẫn phải thường trực dùng bạo lực đàn áp nhân dân Việt Nam. Hằng ngày họ phải đối phó với chuyên viên trí thức đang đòi thay đổi cả hệ thống chính trị. Đảng csVN phải đối phó với hằng ngàn hằng vạn nông dân đòi đất , đã phải thường trực đối phó với các giáo hội tôn giáo đòi tự do hành đạo và phong trào nhân dân đòi tự do dân chủ. Nói tóm lại, đảng csVN hiện nay đã phải thường trực đối phó với xu thế thời đại cùng với khát vọng tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam. Như vậy cho thấy ngày nào mà đảng csVN còn tồn tại, còn độc quyền lãnh đạo đất nước thì ngày đó vẫn còn có cuộc chiến tranh thường trực giữa Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa với Nhân Dân Việt Nam. Cũng cần nhắc lại là chính cuộc chiến tranh này đi từ nguyên tắc mà trùm cộng sản Lenin đã đề ra :"Dùng bạo lực để cướp chính quyền và lấy bạo lực để giữ chính quyền". Tư tưởng "lớn" của cs thường gặp nhau như Mao Trạch Đông thì chủ trương :"Quyền lực đến từ họng súng "
Vậy thử hỏi những ai bảo rằng "TÔI KHÔNG CHỐNG CỘNG MÀ CHỈ CHỐNG ĐỘC TÀI" Có phải là họ đang thi hành công tác lý luận để bảo vệ đảng csVN. Vì độc tài là chủ trương của Cộng Sản . Diệt CS tức là diệt độc tài. Muốn chửa bịnh thì phải chửa từ nguyên nhân sinh bịnh chứ không thể chửa biến chứng thì bịnh vẫn duy trì. Hơn nữa, nhục nhả nhất cho đảng csVN khi dùng chiêu bài Đổi Mới mở cửa cho Tây Phương vào vơ vét tài nguyên của VN thì đảng csVN còn diễn trò cái bang 8 túi (độc tài, lừa bịp, bất nhân, khủng bố) bằng hình ảnh của một người cha đem đưa con bịnh hoạn lê lết trên các vỉa hè để xin tiền bố thí của khách qua đường. Khi nhận của bố thí của người hảo tâm. Thay vì để chửa bịnh và dinh dưỡng cho đứa con mạnh khỏe thì ngừơi cha lại dốc hết túi tiền vào nơi ăn chơi hoang phí cứ để mặc đứa con bịnh hoạn đói khát dài dài hầu ngừơi cha còn có cơ hội xin xỏ lòng bố thí của người hảo tâm Người cha bất nhân đó là đảng csVN và đứa con đói khát đó chính là nhân dân Việt Nam. Đảng csVN đã lợi dụng sự nghèo khó và kém mở mang của các quốc gia sau chiến tranh để đi khất thực trên toàn thế giới. Tất cả tiền viện trợ cho nhân dân VN đều được chia chát giữa các cấp lãnh đạo của đảng csVN và đã đưa VN vào con đường tham nhũng cần phải diệt vì đây là một quốc nạn đang hoành hành tại VN và cũng cần phải diệt để dọn đường cho sạch sẽ thì mới mong VN có cơ hội tạo dựng được một xã hội có nền tảng pháp luật trong dân chủ tự do.
Nói tóm lại, từ trước đến nay đảng csVN đã tự ban cho mình quyền thống trị đất nước, độc hành lãnh đạo thì ở đó không có nền tảng của pháp quyền, tức nhiên ở đó người dân không có một quyền hành gì cả. Bởi vì nguồn gốc của mọi quyền hành là từ người dân. Trong khi đảng csVN khước từ dân chủ viện cớ là chưa ổn định được chính trị tại VN. Vậy thử hỏi quí vị: một bạo quyền độc tài đảng trị như csVN thì chúng ta có cần phải hợp tác đối thoại hay hợp nguyên chính trị với chúng hay kêu ca tôi không chống Cộng mà chỉ chống độc tài cho chúng hay không?
Tại sao chúng ta không thẳng thắn trên một lập trường dứt khoát chống csVN mà cứ dùng dằng xử dụng những công tác lấp lửng hà hơi cho bọn VC tức là tiếp tục hà hơi cho một bạo quyền mà ngày đêm thừơng trực đối phó với con dân mình.
Chính những công tác lý luận đó, đã giúp cho đảng csVN bám trụ vào nhau, để chúng có cơ hội không cho bất cứ một lực lượng nào, thúc đẩy chúng cải tổ và giãi quyết những bế tắc giữa Nhà Nước với Nhân dân để tiến tới một xã hội thượng tôn pháp luật và phát triển đất nứơc trên nguyện vọng khát khao dân chủ của dân tộc mình.

Tôn Nữ Hoàng Hoa 25/5/2013

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.