Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 14 May 2013

Công Dân Tự Do : Phân phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại Hà Nội

Sau khi bị đàn áp dã man bởi công an trong những buổi dã ngoại tuần trước, các bạn trẻ ở VN tiếp tục cuộc tranh đấu cuối tuần này bằng cách phát truyền đơn (xin coi những hình ảnh dưới đây)

 Here is a link to an Amnesty International Open Letter to the Vietnamese authorities.
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA41/001/2013/en
This letter provides information on an attempt by young people to hold peaceful outdoor picnics to discuss human rights on 5 May, and the reaction of security police, who used harassment, violence and arrests against those participating, or attempting to participate. The letter calls on the Vietnamese government to:

hold an independent, impartial and effective investigation into the incidents and for those responsible for human rights violations to be brough to justicemakes recommendations on the right to freedom of expression and assembly, on the protection of human rights defenders ;

Phân phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại Hà Nội  Tại Hà Nội các bạn trẻ đã phân phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (TNQTNQ) tại các bến xe bus trước cổng trường Đại Học Quốc Gia, Đại Học Sư Phạm, Đại Học Thương Mại và Bến xe Mỹ Đình. Cùng lúc các bạn cũng đã lên tận các xe bus để phát bản tuyên ngôn này. 
Khi tặng mọi người bản TNQTNQ các bạn đã nói với các sinh viên: "Tặng bạn bản TNQTNQ đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 10/12/1948 và được nhà nước Việt Nam ký kết vào năm 1982 khi Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc. Bản tuyên ngôn này xác định các quyền con người phải được tôn trọng. Bạn hãy đọc và xem những quyền con người nào mình đã được hưởng và những quyền nào mình đã và đang bị vi phạm, tước đoạt..." 
Theo ghi nhận, có rất nhiều bạn khi nhận bản TNQTNQ đã rất thích thú và lắng nghe. Bên cạnh đó, vẫn có vài người tỏ vẻ lo sợ và không dám nhận. Có bạn sinh viên nói rằng không cần vì "con người sinh ra đã có quyền rồi cần gì quy định!". 
Bài học các bạn rút được trong lần này là phải gia tăng nỗ lực để người dân, ngay cả các sinh viên hiểu rõ quyền con người đã được quy định và tôn trọng như thế nào ở bên ngoài thế giới, hiểu được những gì mà đa phần nhân loại được hưởng mà dân ta thiếu thốn và biết rõ là những nhận thức về quyền làm người của mình rất là giới hạn so với những chuẩn mực phổ quát của quốc tế. 
Ở  bến xe bus trước cổng Đại học Thương mại, Hà Nội

Một bạn trẻ đang phát TNQTNQ trước cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại bến xe Mỹ Đình - Hà Nội

Trao bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho một giáo viên trước trường Đại học Thương mại.

Các bạn sinh viên Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm đang hứng thú nghe các bạn trẻ gải thích về bản Tuyên Ngôn và vui vẻ nhận TNQTNQ để tìm hiểu về quyền con người của mình.


Bản TNQTNQ được phát trên tuyến xe bus 26

Một bạn trẻ trên xe bus 26 đang đọc tìm hiểu về bản TNQTNQ

Các bạn sinh viên trường Đại học Quốc gia và Sư phạm đang đọc tìm hiểu bản TNQTNQ 
sau khi được giải thích vì sao nên đọc và tìm hiểu về các quyền con người của mình.

Chúng Ta đang thực thi quyền của mình: gửi đến mọi người bản TNQTNQ 
của Liên Hiệp Quốc. Và đây là hình ảnh một bạn trẻ quan tâm đến 
vấn đề nhân quyền và các quyền mình được hưởng 
đang trao đổi và thảo luận về bản tuyên ngôn 
với các bạn trẻ đi tặng bản tuyên ngôn.


Một người tham gia phát tặng TNQTNQ đang giải thích cho một người dân 
ở bến xe Mỹ Đình hiểu về quyền con người được ghi trong bản tuyên ngôn.
Công Dân Tự Do
 ----------------
Mời nghe Audio rất thương tâm
 TUỔI TRẺ VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG PHỐ TAIWAN
 T
Trên đường phố Taiwan lang thang đời tuổi trẻ

Em nô lệ Việt Nam cúi mặt trên xứ người

38 năm giải phóng đưa dân tộc khốn cùng

Về đâu hỡi em trước tương lai mịt mùng
Trời cao ơi! có thấu! lịch sử bốn ngàn năm
Bao giờ dân khổ hận nhục nhằn đến thế không ?
Bao giờ bọn buôn dân quyền hành cao ngất trời
Được bao che pháp luật cả hệ thống buôn người
Hỡi Sĩ Phu! hỡi người yêu nước
Hỡi tuổi trẻ! tương lai nước Việt
Đi về đâu giữa trời đen tối
Hãy đứng lên giành lại cuộc đời
Em hãy xé mây mù xông tới
Tàn đời rồi một kiếp em ơi !
Hãy trổi dậy trong căm hờn lũ qủy
Lấy đau thương làm sức mạnh quật cường
Em ơi! em người thanh niên lao động
Em hỡi! em cô dâu ở xứ người
Nhìn mắt em tôi nước mắt tuôn rơi
Đau em ơi! tim đau thấu đất trời
38 năm ngất ngưởng bọn buôn người
Bán giang san bọn “đỉnh cao trí tuệ”
Đừng gục khóc kêu cầu thượng đế
Vùng lên em dọn một đường về
Lê Chân

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.