Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 16 April 2013

TUYÊN BỐ: THTN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM- không chấp nhận Nghị Quyết SJ 455

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
      Federation of Association of Former Vienamese Political Prisoners
4032 Stonefiel Dr, Olando, Florida  32826 , Tel : 407   250 – 4978  
----------------------oOo---------------------- 

                                               TUYÊN BỐ
 
Phản Đối Âm Mưu Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận Qua Việc Vận Động Quốc Hội  Tiểu Bang Virginia Thừa Nhận Ngày 30-4  Là “Ngày Nam Việt Nam”.
Tháng qua, Quốc Hội Tiểu Bang Virginia đã thông  qua một Nghị Quyết mang số Sj-455 để công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày Nam Việt Nam mà theo nguyên văn là: “Designating April 30, in 2013 and in each succeeding year, as South Vietnamese Day in Virginia.”
Trong những ngày qua, nhiều tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và  đoàn thể , báo chí, cá nhân đã lên án và phê phán rất nặng nề những người  và những tổ chức đã cố tình xin Nghị quyết này để làm mất ý nghĩa của ngày Quốc Hận 30 tháng 4.
Qua những sự kiện trên, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam nhận định:
1/ Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc của ông Nguyễn  Ngọc Bích là một tổ chức tự phong. Không do những người Việt Hải ngọai  bầu chọn và cũng  không đủ tư cách đại diện cho Người Việt ở  Hải ngoại. Tổ chức này không có nhân lực và cũng  không có uy tín với đồng hương Hải ngoại.
 
2/ Viếc cố tình vận động tự ý “đạo diễn” với lưỡng viện Quốc Hội Tiểu Bang Virginia  ban hành Nghị Quyết SJ455 chọn ngày 30 tháng 4 là Ngày Nam Việt Nam là một âm mưu thâm độc nhằm xóa bỏ ngày lịch sử tang thương của Dân tộc Việt Nam.
 
3/ Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 là ngày đau thương nhất của người dân Miền Nam, đánh dấu một trang sử bi đát khi cộng sản Việt Nam  nhuộm đỏ toàn thể đất nước Việt Nam. 
 
4/ Ngày 30 tháng 4 là ngày khởi đầu sự trả thù tàn bạo của cộng sản Việt Nam đối với Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa trong các trại tâp trung. Hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do, bảy, tám  chục triệu người  còn lại sống trong địa ngục cộng sản.
 
5/ Ngày 30 tháng 4 là ngày đại họa , gia đình chia ly, thất tán, tang tóc, thương đau. Người vào tù, người chết trên biển cả rừng sâu, hàng triệu người Việt tại thành thị bị CS cưỡng cướp nhà cữa, tài sản đuổi lên vùng rừng sâu nước độc mang mỹ danh vùng“kinh tế mới”
 
6/Cũng vì CSVN trả tù tàn bạo Quân Dân, Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa nên đã kết họp   thành một tập thể Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam  bao gồm 38 khu hội ở Hoa Kỳ và nhiều Quốc Gia trên thế giới là một tập thể tiếp tục con đường đấu tranh chính nghĩa cùng với Dân tộc với các tổ chức yêu nước chân chính chống cộng quyết liệt hơn 20 năm qua.
Từ  những nhận định trên, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam long trọng truyên bố:
1-  Hoàn toàn không chấp nhận Nghị Quyết SJ 455. Nghị quyết này nhằm mục đích Xóa bỏ ngày Quốc Hận 30-4 đồng thời  giúp cho CSVN chạy tội trước lịch sử Dân tộc Việt Nam.
2-  Nghị Quyết SJ 445 chọn ngày 30 tháng 4 là Ngày  Nam Việt Nam không phải là nhu cầu hay ý nguyện của những người Việt Nam ở Tiểu Bang Virginia và đồng hương ở hải ngoại
3-  Ngày Quốc Hận  là ngày Quốc Hận, đã đi vào lịch sử đau thương của Dân Tộc Việt Nam, không ai có quyền thay đổi hay xóa bỏ. Tội ác khủng khiếp của CSVN cũng không thể chối cãi được. Lịch sử muôn đời nguyền rủa bọn cộng sản Việt Nam là tội đồ của Dân Tộc Việt Nam.
4-  Việc làm của một vài cá nhân hay tổ chức nhằm xóa bỏ ngày 30 tháng 4 là thủ đoạn và mưu đồ đen tối của NQ36/CS, chà đạp lên những nỗi đau thương và tinh thần chống cộng quyết liệt của  những người cựu Tù Nhân Chính Trị nói riêng và đồng bào ở trong nước và hải ngoại nói chung.
5-  Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tha thiết kêu gọi quý tổ chức và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ và ở các Quốc Gia khác trên thế giới đoàn kết, giữ vững lập trường, lý tưởng Quốc Gia Dân Tộc và đồng thời tẩy chay những sinh hoạt của những tổ chức mập mờ như Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc.
6-  Thành lập một phái đoàn đến trình bày với Lưỡng Viện Quốc Hội Tiểu Bang Virginia  để yêu cầu hủy bỏ Nghị Quyết SJ 445 vì người Mỹ không am tường nên đã bị vài cá nhân và tổ chức tự ý đạo diễn sai lệch đưa đến hậu quả làm tổn thương những người Việt ở hải ngọai lẫn quốc nội.
                                                      Orlando ngày 12-4-2013
                                                              TM Ban Chấp Hành Tổng Hội CTNCT/VN
                                                                                                                Nguyễn Trung Châu                             
__._,_                              .___

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* * SENATE JOINT RESOLUTION NO. 455 :

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.