Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 11 April 2013

Quyết Nghị SJR 455 : Âm mưu Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 ?Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ Phản Đối hai Ông Nguyễn Ngọc Bích , Nguyễn Mậu Trinh Về Hành Vi Tiếp Tay Vô Hiệu Hóa Ngày Quốc Hận 30/4

Kính thưa Quí Vị:

Cho đến nay những người sinh hoạt trong phần đông các đảng phái chính trị mang vỏ bọc chống Cộng đã lần lượt tự mình công khai làm công cụ cho Việt Cộng

Nghị Quyết SJR 455 chọn ngày 30/4 năm nay (2013) và cho những năm sau đó là Ngày Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa do nhóm ông Nguyễn Ngọc Bích và ông Nguyễn Mậu Trinh (Đồng Chủ Tịch CDVN vùng Vỉginia) tiếp tay với hai ông bà Trần Tuyết Lan và Phan Đức Tính ở Richmond Virginia vận động để quốc hội tiểu bang Virginia, chấp thuận Nghị quyết SJR 455, chọn ngày 30-4 năm nay 2013 và cho những năm sau đó, là Ngày Nam Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Đây là một hành vi đi ngược lại nguyện vọng của tập thể Ngừơi Việt Tỵ nạn CS tại Hải ngoại , đồng thời cũng là một hành vi phản bội lại tinh thần đấu tranh của toàn Quân Dân Cán Chính VNCH trên dòng sử lược đấu tranh chống chủ nghĩa vô thần của cs xâm lăng đất nứơc Việt Nam

Cũng cần nhắc lại là trong năm 2002 Cộng Đồng Ngừơi Việt Quốc Gia tại tiểu bang Virginia đã có Nghị Quyết SJ137 chỉ định ngày 30-4 tại Virginia là ngày National Vietnamese Remembrance Day. Nghị quyết này đã được cô Lữ Anh Thư và các anh chị em thuộc Tổng Đoàn TTNDH đã vận động được vào năm 2002, do TNS Leslie Byrne bảo trợ. (xin xem attachments)

TSN Leslie Byrne, trong năm 2002, cũng đã bảo trợ nghị quyết SJ139 Vietnamese American Freedom Fighter Day, vinh danh ngày Quân Lực 19-6 hàng năm tại Virginia. Cho tới ngày hôm nay, VA là tiểu bang duy nhất có nghị quyết vinh danh Ngày Quân Lực và các chiến sĩ VNCH.

Cũng từ dạo đó, công đồng Ngừơi Việt Quốc Gia tại Virginia hằng năm tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 và vinh danh các chiến sĩ VNCH.

Đã có Quyết Nghị SJ37 cho ngày Quốc hận của Ngừơi việt Quốc Gia rồi thế thì tại sao hai ông Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Mậu Trinh lại đi tiếp tay với nhóm Thương Mại tại Richmond Virginia để xin một quyết Nghị khác cho ngày Quốc hận Việt Nam. Hành động này có phải là một âm mưu XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN mà Đảng Việt Tân đã thất bại trong năm 2005??

Do đó hành động của ông Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Mậu Trinh cùng hai ông Bà Trần Tuyết Lan và Phan Đức Tính trong việc việc xin một nghị quyết có tên khác để Vô Hiệu Hóa Nghị Quyế SJ 137 đã được ban hành trong năm 2002 là một hành vi làm lợi cho sự tuyên truyền của bọn VC trong âm mưu XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30/4

Nhận xét về việc làm của hai ông Nguyễn Ngọc Bích và Nguyễn Mậu Trinh qua cái tổ chức Nghị Hội với sự hợp tác cổ động cho Nghị Quyết SJR 455 của BS Võ Đình Hữu Tổ Chức Cộng Động Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ đã vạch trần một sự thật cho chúng tôi thấy hành vi phản bội lại cho ngừơi tỵ Nạn csVN tại hải Ngoại đang quyết tâm đấu tranh chống bọn Cộng Sản độc tài Đảng Trị tại VN, đồng thời nói lên hành vi Hòa Hợp Hòa Giãi với VC trên hành vi làm lợi cho chúng trên công cuộc Vô Hiệu Hóa Ngày Quốc Hận của Ngừơi Việt QG qua Nghị Quyết SJ 137 .

Một cách lương thiện mà nói thì không có một tổ chức đảng phái chính trị nào dám công khai Vô Hiệu Hóa Ngày Quốc Hận, mà chỉ có Tổ Chức Nghị Hội của ông Nguyễn Ngọc Bích và Tổ Chức Cộng Đồng Ngừơi Việt Quốc Gia Liên bang Hoa Kỳ mới dám tiếp tay hình thành một Nghị Quyết SJR 455 vì ở đó họ đã có thể thú nhận chính họ là những tổ chức khiếm tật tư tưởng trên một lập trường chao đảo trong công cuộc đấu tranh chống Cộng sản Việt nam .

Cộng Đồng Việt Nam Tại Hoa Kỳ cực lực phản đối và tố cáo hành vi trí trá trên âm mưu xóa bỏ Ngày Quốc Hận qua qua Quyết Nghị SJR 455 chọn ngày 30/4 năm nay (2013) và cho những năm sau đó là Ngày Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa và cực lực lên án những tên VGCS đã vận động cho Quyết Nghị này ra đời qua sự tiếp tay của hai ông Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Mậu Trinh

Chúng tôi cũng khẩn thiết kêu gọi các cộng đồng địa phương hãy lên tiếng mạnh mẽ phản đối lại hành vi của hai ông Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Mậu Trinh và nhóm thương mại tại Richmond Virginia Trần Tuyết Lan, Phan Đức Tính cùng với Tổ Chức Lăng Ba Vi Bộ Cộng Đồng Ngừơi Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trong việc tiếp tay cho Quyết Nghị SJR455 ra đời để Vô Hiệu Hóa Quyết Nghị SJ137


Tôn Nữ Hoàng Hoa
10/04/2013Âm mưu Xóa Bỏ
Ngày Quốc Hận 30 tháng 4

LS.Lê Duy San
Khoảng 9 giờ sáng ngày 30/4/1975, Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi các binh lính Việt Nam Cộng Hòa trên Đài phát thanh Sài Gòn, hãy bình tĩnh, không nổ súng và ai ở đứng vị trí của người ấy để gặp Chính phủ Cách Mạng thảo luận lễ bàn giao chính quyền trong trật tự, tránh đổ máu. Mặc dầu lời kêu gọi này không có hai chữ đầu hàng (1), nhưng cũng đủ làm cho người nghe có cảm tưởng như cả một bầu trời đã đổ xụp xuống đầu người dân miền Nam. Vì thế, ngày 30/4 đã được người dân miền Nam, nhất là những người đã phải đi tù hay đi cải tạo gọi đó là ngày Quốc Hận.

I/ Quốc Hận vì:
1/ Bị đồng minh phản bội. Thực vậy, quân đội VNCH, một quân đội thiện chiến và can đảm, đã đẩy lui và chiến thắng quân đội nhân dân của VC không biết bao nhiêu là trận chiến, làm cho quân đội nhân dân của VC phải khiếp vía kinh hồn mỗi khi nghe tin có Nhẩy Dù hoặc Thủy Quân Lục Chiến hay Biệt Động Quân tới. Vậy mà cuối cùng vì bị đồng minh phản bội đã phải buông súng tan hàng, hàng chục Tướng Tá và hàng trăm binh sĩ đã uất hận mà tự sát vì không muốn sống nhục.

2/ Bị Việt Cộng lường gạt. Hẳn chúng ta còn nhớ, ngay sau khi nhận lời đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh vào khỏang 12 giờ trưa ngày 30/4/75, Việt Cộng liên tục cho phát thanh chính sách hòa hợp hòa giải của MTGPMN khiến nhiều người tin tưởng là có hòa hợp hòa giải thực sự nên đã không còn tìm cách rời khỏi VN nữa. Một số khác, tuy đã trốn chạy khỏi VN cũng tìm cách trở về để rồi cả trăm ngàn quân cán chính phải nuốt hận vào tù hoặc dắt díu nhau đi học tập cải tạo cả một hai chục năm khiến cả chục ngàn người phải chết vì bị đói, vì bệnh hoặc vì bị đầy đọa.

3/ Bị cướp đọat tài sản và bị đẩy đi kinh tế mới. Đối với những người không phải là quân nhân hay công chức mà bọn VC gọi là “ngụy quân”, “ngụy quyền”, chúng dùng chính sách đổi tiên và cải tạo Công Thương Nghiệp để cướp đọat tiền bạc, tài sản và nhà cửa của người dân rồi đẩy họ đi lên các vùng kinh tế mới khiến nhiều người uất hận phải nhẩy lầu tự tử hoặc liều chết vượt biên đi tìm tự do khiến cả trăm ngàn người phải bỏ mình ngòai biển khơi.

II/ Những âm mưu muốn xóa bỏ ngày Quốc Hận 30/4

Không phải bọn Việt Cộng chỉ gây nên hận thù cho đồng bào miền Nam vào ngày 30/4/75. Thực ra chúng đã gây nên không biết bao nhiêu tội lỗi, óan thù cho đồng bào cả nước từ 1945 và cho tới nay chúng vẫn còn gây không biết bao tang thương cho đồng bào. Chúng còn bán cả đất, dâng cả biển cho Trung Cộng. Chúng làm lơ cho Trung Cộng đưa dân tới tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam để lập làng, lập ấp sinh sống. Chúng làm lơ cho tầu Trung Cộng vào hải phận Việt Nam cướp bóc các tầu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Ấy vậy mà tại hải ngọai này lại có một số người Việt vô liêm sỉ lại toan tính biến ngày Quốc Hận 30/4 thành ngày Việt Nam.

Ngày 4/4/2013, Trucie D. phổ biến bài viết của Tâm Việt, bút hiệu của ông Nguyễn Ngọc Bích về tin viện quốc hội tiểu bang Virginia, chấp thuận Nghị quyết SJR 455, chọn ngày 30-4 năm nay 2013 và cho những năm sau đó, Ngày Nam Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Thực ra thì Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện, là Đại-nghị-viện Virginia sẽ lấy ngày 30 tháng Tư 2013 và cùng ngày này trong những năm kế-tiếp, làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia; Nhưng dù là Ngày Nam Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa thì cũng không thể là ngày 30/4.

Ngày Nam Việt Nam hay ngày Việt Nam Cộng Hòa là ngày 26/10 tức ngày nền Cộng Hòa Việt Nam được thành lập và tồn tại đến ngày 30/4/75 tức ngày miền Nam Việt Nam bị bọn Cộng Sản Hà Nội cưỡng chiếm. Đó chính là ngày Việt Nam Cộng Hòa bị xụp đổ. Vậy thì làm sao có thể gọi ngày 30/4 là Ngày Nam Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa ?

Làm sao có thể gọi ngày 30/4/75 là ngày Việt Nam được khi mà chính cái ngày này đã đưa cả nước Việt Nam chìm đắm trong ngục tù Cộng Sản. Chính cái ngày này đã làm cho người dân VN mất hết tự do và không có nhân quyền.

Làm sao có thể gọi ngày 30/4/75 là ngày Việt Nam được khi mà chính cái ngày này là kết qủa của cả triệu người chết vì đi tim tự do và triệu người khác chết vì chiến tranh do bọn Việt Cộng miền Bắc gây ra.

Đây là một âm mưu của bọn VC và VGCS muốn xóa bỏ ngày Quốc Hận. Xóa bỏ được ngày Quốc Hận là chúng xóa bỏ được hận thù của người quốc gia, xóa bỏ được làn ranh quốc cộng và thực hiện được những mục tiêu mà bọn Việt Cộng đã đề ra trong nghị quyết 36.

Chúng ta có thể quên hận thù, nhưng chúng ta không thể quên những tội ác của chúng (VC). Vì thế ngày 30/4 sẽ mãi mãi là ngày Quốc Hận. Chúng ta không những phải nhớ ngày Quốc Hận 30/4 mà còn phải nhớ cho thật đầy đủ, cho thật rõ ràng những tội ác mà bọn VC đã gây ra cho dân tộc VN để một ngày nào đó chế độ Cộng Sản có bị tiêu vong chúng ta sẽ đưa bọn chúng ra trước đồng bào cả nước để xét xử những tội lỗi của chúng.

Là người Việt tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta phải cực lực phản đối Quyết Nghị SJR 455 chọn ngày 30/4 năm nay (2013) và cho những năm sau đó là Ngày Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa và cực lực lên án những tên VGCS đã vận động cho Quyết Nghị này ra đời. Yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Bích phải bạch hóa tên của những kẻ này, nếu không ông Nguyễn Ngọc Bích phải hòan tòan chịu trách nhiệm về Quyết Nghị SJR 455.
LS.Lê Duy San

2 comments:

  1. Tại sao các bạn hiền quá vậy? Chỉ cần 2 tiếng nổ nhỏ là hai hủ chao của 2 thằng khốn nạn đó văng tùm lum thôi mà.Tại Việt Nam, dân nội địa chúng tôi vẫn thường dùng từ Quốc hận để thay thế cho ngày thống nhất, không những thế, chúng tôi còn đi viếng NTQĐ Biên Hòa để tưởng niệm các anh hùng tử sĩ đã vị quốc vong thân nữa đấy.
    Hãy cố gắng đấu tranh và giử gìn hai chữ Quốc hận nghen các bạn. Một mai chúng ta không còn nữa, nhưng tôi tin thế hệ con cháu chúng ta và hiểu và kính phục Cha Ông chúng mà tiếp nối với chúng ta.
    (Người lính già kể chuyện Nguyên Phong)

    ReplyDelete
  2. Tại sao phải chọn ngày 30 tháng 4 là ngày VNCH, trong khi đó nó là ngày Quốc Hận. Tại sao ko là những ngày khác như ngày 26 tháng 10 (Quốc khánh VNCH I)?

    ReplyDelete

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.