Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 15 March 2013

Financial Review (Úc) : Công luận Úc về trường hợp của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên ở Việt Nam


Thư cho Chủ Bút báo Financial Review (Úc) về nhà báo Nguyễn đắc Kiên  

BỐI CẢNH.
Thứ Ba vừa qua, 12/03/2013, Thượng nghị sĩ Stephen Conroy, Tổng trưởng về Truyền Thông, đã loan báo những biện pháp cải tổ về sự hoạt động của các cơ quan truyền thông ở nước Úc. Các dự luật về những biện pháp này sẽ được đem ra bàn thảo trước Quốc Hội trong vòng 10 ngày tới đây.
 
TNS Stephen Conroy, Tổn trưởng Truyền Thông Úc
Ngay lập tức, các đề nghị của TNS Conroy đã gặp phải sự chống đối dữ dội, một phần từ quần chúng, phần khác từ các tổ hợp truyền thông trong đó có 2 tổ chức lớn nhứt ở nước Úc là News Corp và Fairfax.
 
Trang Nhứt của báo Daily Telegraph (Sydney) hôm qua, thứ Ba 13/03/2013
 
ví TNS Conroy như các nhà độc tài cổ kim trên thế giới

Một trong những đề nghị nói trên là việc thành lập một cơ quan chế tài mới, Public Interest Media Advocate (PIMA), tạm dịch là Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Lợi Công Chúng về Truyền Thông, với quyền hạn kiểm soát hai cơ quan chế tài hiện nay về phương diện này là Press Council (về báo chí) và truyền thanh cùng truyền hình (Australian Communications and Media Authority, ACMA).
Ngoài sự dẫm chân lên nhau của hai cơ chế kể trên, điều nguy hiểm của dự luật do TNS Conroy đề nghị là người (hay ủy ban) điều khiển PIMA sẽ do chính phủ chỉ định. Và điều đó sẽ dễ đưa đến tình trạnh Hành Pháp kiểm duyệt báo chị và truyền thông.
THƯ CHO CHỦ BÚT AFR.
Để góp phần vào việc lên tiếng báo động về nguy hiểm đó, và dựa vào đó để trình bày với công luận Úc về trường hợp của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên ở Việt Nam, chúng tôi đã viết một bức Thư Cho Chủ Bút (Letter to the Editor) và đã được nhật báo Australian Financial Review (AFR) phổ biến sáng hôm nay, thứ Năm 14/3/2013.
 
Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị mất việc vì chỉ trích TBT CSVN Nguyễn Phú Trọng

AFR là một trong 2 nhật báo phát hành trên toàn quốc ở Úc, chuyên về
kinh tế, tài chánh và thời sự. Xin mời quý vị bấm vào link sau đây để theo dõi bản Anh ngữ.
http://www.afr.com/p/opinion/censorship_danger_in_media_reforms_nekkHoJ9KSvXqIx0E5h0BM
Sau đây là bản dịch Việt ngữ của bức thư của chúng tôi được AFR đăng tải:
Những cải cách về truyền thông của TNS Stephen Conroy chủ yếu là thiết lập một cơ quan mới để chế tài một cơ quan chế tài hiện hữu.
Vấn đề là cơ chế hiện tại có tính cách độc lập và đang làm việc tốt đẹp trong khi cơ chế mới sẽ do chính phủ kiểm soát, dễ đưa đến tình trạng kiểm duyệt truyền thông.
Chúng ta đều biết sự nguy hiểm của điều đó. Tháng vừa qua ở Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN, phê bình rằng “Đòi hỏi bãi bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp (xác nhận sự lãnh đạo đơn đảng) là một sự suy thoái về lý tưởng và đạo đức“.
Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã viết để phủ nhận thẩm quyền của ông Tổng bí thư về các nhận định này.

Ông Kiên đã bị chủ bút sa thải ngay tức khắc
“.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
----


0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.