30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamSaturday, 23 March 2013

HCSVQGHC/NCA: Đòi Hỏi Thúc Bách Thay Đổi Chính Trị Tại Việt Nam
HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA
8051 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Phone: (714) 891-9996  Email: hoiqghcnamcali@gmail.com

 

BẢN LÊN TIẾNG

VỀ ĐÒI HỎI THÚC BÁCH THAY ĐỔI CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước,

Xét rằng:

1. Cái gọi là Bản Hiến Pháp 1992 của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thực chất chỉ là Bản Cương Lĩnh chính trị của Đảng; và lá cờ đỏ sao vàng cũng chỉ là cờ của đảng Cộng Sản Việt Nam. Bản hiến pháp và lá cờ đỏ nầy không thể được dùng như một biểu tượng chính thống cho nước Việt Nam. Đây chỉ là trò lừa bịp nhân dân Việt Nam trên 70 năm qua của đảng Cộng Sản Việt Nam mà thôi.

2. Trong suốt thời gian nắm quyền, bằng bạo lực và sắt máu; đảng Cộng Sản Việt Nam đã áp đặt lên đầu dân chúng một chế độ độc tài toàn trị, để cai trị dân ta. Nếu có bất cứ cá nhân hay tập thể nào có ý tưởng muốn thay đổi theo chiều hướng dân chủ đều bị coi là đi chệch hướng và bị đàn áp khốc liệt.

3. Theo quy luật đào thải tự nhiên, cái gọi là hiến pháp của Cộng Sản Việt Nam không thể sửa đổi mà cần phải thay thế, để trả lại quyền tự quyết cho dân tộc.

Vì vậy:

Chúng tôi hoan nghênh và mong mỏi đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục đấu tranh đòi hỏi nhà cầm quyển Cộng Sản Việt Nam:

1. Phải xóa bỏ hoàn toàn cái gọi là bản hiến pháp năm 1992; vì đây là bước đầu tiên để dẫn tới việc giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam.

2. Phải tổ chức một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do bầu Quốc Hội Lập Hiến, có quốc tế giám sát để soạn thảo một bản Hiến Pháp mới phù hợp với trào lưu Dân Chủ cho Việt Nam.

Để đạt mục đích trên, xin đồng bào hãy nhất loạt đứng lên đặc biệt cùng với tuổi trẻ và các tiếng nói dân chủ trong nước không phân biệt giai cấp, tôn giáo, địa phương, hay sắc tộc, và bao gồm cả hàng ngũ bộ đội, công an, công nhân viên nhà nước cùng đồng tình đứng về phía nhân dân yêu nước để giành lại quyền làm chủ thực sự vận mạng của đất nước.

ĐỪNG SỢ HÃI! PHẢI LÊN TIẾNG! PHẢI HÀNH ĐỘNG! ĐỂ CHẤM DỨT ÁCH CAI TRỊ ĐỘC TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ BẢO VỆ TOÀN VẸN LẢNH THỔ, THOÁT KHỎI THAM VỌNG BÁ QUYỀN CỦA TÀU CỘNG.

Trân trọng kính chào đoàn kết.

Làm tại Little Sàigòn, ngày 13 tháng 3 năm 2013

TM. Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California

Chủ Tịch Ban Chấp Hành  Tổng Kiểm Soát  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Trần Ngọc Thiệu         Đặng Mạnh Hùng        Trần Bạch Thu

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều