Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Saturday 23 March 2013

Ý kiến vận động các quốc gia đã ký kết hiệp định Paris ngày 27/1/1973 và acte final ngày 2/3/1973 .

Ý kiến vận động các quốc gia đã ký kết hiệp định Paris ngày 27/1/1973 và acte final ngày 2/3/1973 .
 Paris, ngày 22 tháng 3, 2013
Kính gửi quý chiến hữu và thân hữu,

Nhiều bạn đã từng phục vụ quốc gia dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và một số bạn trẻ thuộc thế hệ kế tiếp yêu cầu tôi cùng các vị nguyên ở trong Hành pháp và Lập pháp VNCH đứng ra vận động các quốc gia đã ký kết hiệp định Paris ngày 27/1/1973 và acte final ngày 2/3/1973 áp lưc CSVN phải tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam, mà các chính phủ của các quốc gia này đã cam kết bảo đảm trong hiệp định.
Các chiến hữu và thân hữu này đã dựa trên cơ sở VNCH là một trong 12 quốc gia đã ký kết hiệp định, và sự kiện CS Bắc Việt vi phạm trầm trọng hiệp định, xâm chiếm Miền Nam VN, không làm cho Chính Phủ VNCH của Miền Nam VN mất tính cách hợp pháp, hợp hiến và chính danh của nó đối với nhân dân trong nước và luật pháp quốc tế.
Ý thức hoàn toàn rằng quan điểm pháp lý này là nền móng của trật tự thế giới, tiêu chuẩn của đạo lý chính trị quốc tế, nhưng đối diện với thực tế phủ phàng là vị thế của CSBV- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - đã có quan hệ ngoại giao lâu năm với các quốc gia trên thế giới, tôi đo lường trước những khó khăn chắc chắn sẽ gặp trên con đường vận động, cơ hồ đưa đến thất bại nếu chúng ta chỉ sử dụng con đường này mà thôi.
Vì vậy, tôi thiển nghĩ chúng ta không thể tranh đấu riêng rẽ được mà phải lồng cuộc vận động này vào trong cuộc tranh đấu phục hồi quyền Dân Tộc Tự Quyết đang lan rộng một cách kiên cường mạnh mẽ trong nước, đòi hỏi sửa đổi tận gốc hoặc thay thế hiến pháp hiện hành qua một tiến trình bầu cử tự do một quốc hội lập hiến v.v........
Đồng bào chúng ta ở hải ngoại phải hổ trợ bằng mọi cách cuộc tranh đấu chắc chắn sẽ cam go của đồng bào ở quốc nội, cam go nhưng nhờ những yếu tố khách quan trong nước và trên thế giới, sẽ thành công như tất cả các cuộc tranh đấu giành tự do từ hơn hai mươi năm nay của các dân tộc thuộc Đế quốc Nga Sô củ và các nước chư hầu ờ Đông Âu, tiếp đến các cuộc cách mạng mang tên màu sắc hương hoa: cách mạng màu Cam ở Ukraine,, cách mạng Hoa Hồng ở Géorgie, cách mạng hoa Tulipe ởKirghiztan, cách mạng Hoa Lài ở Tunisie, cách mạng lật đổ nhà độc tài Khadafi ở Lybie, Moubarak ở Ai Cập và đang đánh sập chế độ độc tài ở Syrie.
Tại Bắc Mỹ Châu, Âu Châu và Úc Châu mà đồng bào ta cư ngụ đông đảo, chúng ta cần sử dụng lá phiếu cử tri để vận động các dân biểu, nghị sĩ ( tiểu bang và liên bang như ở Hoa Kỳ và vài quốc gia khác) ủng hộ chúng ta bằng cách áp lực mạnh mẽ chính phủ của quốc gia họ phải đòi hỏi Cộng sản Việt Nam chấm dứt mọi hành động đàn áp dân chúng, thực thi quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam VN và toàn dân Việt Nam qua các cuộc tổng tuyển cử dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc v.v..... CSVN ( chính phủ VN Dân Chủ Cộng Hòa) đã cam kết trong Hiệp Định Paris và 12 chính phủ và LHQ đã cam kết bảo đảm việc thi hành quyền dân tộc tự quyết trong Văn Kiện cuối cùng ( Acte final) ngày 2/3/1973.
Với trọng lượng chính trị của các vị dân biểu, nghị sĩ đối với các chính phủ dân chủ của nước họ, - đặc biệt ở Hoa Kỳ mà chính phủ OBAMA không nắm được đa số ở Viện Dân Biểu - chúng ta sẽ có nhiều hy vọng thành công hơn là chúng ta trực tiếp vận động ngay các chính phủ vì các chính phủ của họ làm việc quen thuộc với chính phủ cộng sản Hà Nội qua các quan hệ ngoại giao từ nhiều năm nay chưa kể những ràng buộc hổ tương có thể có giữa CSVN với các chính phủ này.
Ngoài ra, sự tiếp cận của chúng ta với các vị dân biểu, nghị sĩ ở bất cứ quốc gia nào cũng dễ dàng hơn sự tiếp cận với các nhà lãnh đạo chính phủ vì các vị đại diện dân cử cần lá phiếu của chúng ta và gần gủi với chúng ta trong cùng một địa phương. Riêng tại Hoa Kỳ, quốc gia có thể áp lực mạnh nhất đối với Hà Nội, sự vận động trực tiếp của chúng ta với chính phủ liên bang ở Hoa Thịnh Đốn sẽ khó khăn hơn trước nhiều với Ngoại trưởng John Kerry như chúng ta đều biết.
Nhưng chúng ta sẽ khẩn khoản yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ chu toàn trách nhiệm thực hiện lời cam kết bảo đảm sự thực thi quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam và của toàn dân Việt Nam khẳng định trong Hiệp Định Paris mà chính họ đã khởi xướng và chủ động cấu trúc. Cuộc vận động quan trọng này sẽ khởi sự vào thời điểm thích hợp nhất khi một số tối thiểu cần thiết dân biểu, nghị sĩ và đoàn thể tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ đã ủng hộ cuộc tranh đấu phục hồi quyền dân tộc tự quyết của chúng ta.
Tại quốc nội, ở Miền Nam VN, thành phần dân chúng từ hạng tuổi 50 trở lên đã sinh trưởng dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa - phần đông đảo còn lại là con cháu của họ - chắc chắn đang luyến tiếc một chế độ mà chính họ đã dựng lên và đã mang lại cho đồng bào cơm no áo ấm và tự do so với những năm tháng dài sau 1975, khổ cực, bị áp bức, bị kỳ thị, như những công dân hạng nhì ngay trong xứ sở của họ.
Hoạt động của chúng ta ở Miền Nam nhờ vậy sẽ phải thuận lợi do những liên hệ mật thiết như cùng huyết mạch, cùng môt dĩ vãng, và giờ đây cùng một quyết tâm tranh đấu cho tương lai của mổi người, mổi gia đình và tương lai của cả Miền Nam ruột thịt thân yêu. Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn trong tâm tưởng và luyến tiếc của đồng bào Miền Nam đến mức một số bài báo ở Sài Gòn bây giờ đã công khai so sánh và nhận xét đời sống trước 1975 dễ chịu và thoải mái hơn hẳn đời sống sau 1975.
Ngay cả với đồng bào Miền Bắc,sau gần 70 năm bị kìm kẹp và khổ nhục, Miền Nam vẫn luôn luôn có khả năng thu hút họ như “ đất lành chim đậu “ khiến họ sẽ ít ngần ngại hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Nam Cộng Hòa Miền Nam ruột thịt cùng nhau đứng lên tranh đấu phục hồi quyền tự quyết của toàn dân VN.
Chúng ta đang đứng trước một thời cơ thuận lợi nhất vì trong nước,sự sợ hải đã tan biến gần hết, dân chúng bị áp bức, bóc lột, cướp đoạt ruộng vườn, đã nổi dậy chống lại cường quyền ở nhiều địa phương, trí thức, lao động, ngay cả nhiều cựu đảng viên cộng sản cao cấp cũng đang đòi hỏi thay đổi thể chế chính trị, trả lại quyền dân cho dân.
Trong lúc ấy, nền kinh tế và tài chính quốc gia tiến tới tình trạng phá sản, nạn thất nghiệp lan tràn, thanh niên có học không tìm được việc làm giữa lúc các lãnh đạo cộng sản và gia đình , phe cánh và thuộc hạ trở thành tỷ phú, triệu phú đô-la , thách thức quảng đại quần chúng đang biến thành “ vô sản “ thực thụ !
Cuộc diễn biến hòa bình đang đột biến tiến tới hồi chung cuộc.Chúng ta không thể quay lưng lại với đồng bào trong nước. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải cảnh giác và đả phá các luận điệu tiêu cực, nhẫn nhục mà một số đồng bào bi quan, an phận đã vô tình tung ra và hẳn nhiên bị cộng sản đội lốt chống Cọng khai thác tối đa trong khuôn khổ sách lược nội tuyến của chúng vào trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại để chia rẽ chúng ta như chúng đã thực hành hữu hiệu lâu nay !!!
Với những kỷ niệm trung thành giữa chúng ta, tôi rất mong sớm được sự đồng tình hợp tác đoàn kết của quý bạn để cùng nhau chúng ta hoàn thành tốt đẹp lần đóng góp cuối cùng của chúng ta cho Tổ quốc và cho tương lai của con cháu chúng ta
Trân trọng và thân ái cùng quý bạn ,
Lê Trọng Quát, thành viên Lập Pháp và Hành Pháp VNCH IvàII

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.