Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 20 February 2013

"Đảng Ta" Đảng bán nước nhà.

Ai hèn như chúng nó đây ?
Thờ Tầu xâm lược, làm thầy "Đảng Ta".
"Đảng Ta" Đảng bán nước nhà.
Trọng, Sang, Hùng, Dũng, đều là Việt Gian.
Chúng nó vì tội quá tham.
Bán luôn Tổ Quốc tiền làm của riêng.
Đền thờ, Lăng Miếu linh thiêng.
Kỷ niệm liệt sĩ xưa riêng chống Tầu.
Chúng cho đục phá từ lâu.
Sợ thầy của chúng nhức đầu đau tim.
Đến ngày giỗ kỵ chúng im.
Sợ thầy chúng bực, chúng dìm cựu binh.
Dâng hoa nhớ bạn hy sinh.
Chống Tầu xâm lược quên mình vì dân.
Khốn thay Bộ Chính Trị đần.
Dâng mình cho giặc làm thân tôi đòi.
Nhân Dân phải mở mắt thôi.
Dẹp ngay cái Đảng vừa tồi vừa ngu.


VHT
http://www.youtube.com/watch_popup?v=emVNHFg3ceA&feature=youtu.be

---

Chuyn Trí Thc Nc NôNc cười trí thc nc nô
Gic Tàu ti ngõ, ngi ngơ ngn tình!


Thế quc biến du sôi la bng
Lũ quân Tàu lt lng điêu ngoa
Lưỡng Sa là đo ca ta
Thế mà Tàu cng cho là … “ca ông!”
Người dân Vit đau lòng phn đi
Kéo xung đường k ti Tàu ngông
Tr già trai gái mt lòng
Kêu gào đng cng phn công chng Tàu

Trong, ngoài nước đng bào căm phn
Người đau lòng, k gin tím gan
Thế mà đng vn cu an
Sai by qy d súng mang cn đường
Ngăn dân chúng can cường chng cht
ươn hèn s chết, mt ngôi
Cúi đu cam phn by tôi
Hiếp dân cướp ca làm bi ngoi bang

Chúng còn gi công an liên mng
(lũ văn nô nnh đng cu vinh)
Ngày đêm lên net rp rình
Nhí nha nhí nhnh chuyn tình chuyn tang
Ai chng cng chúng phang, chúng chi
Chúng hè nhau nói cui nói nhăng
Đa ny hng, đa kia quăng
Dùng li thô b cm bng tht phu
Rõ là lũ bú dù liên mng
Dùng t do lp đng bưng bô!

Nc cười trí thc nc nô
Giặc Tàu tới ngõ, ngồi ngơ ngẩn tình!

Huong Saigon
(June 09, 2011)

---

 
Dân biểu tình chửi ruả nhà nước vì lý do :
Chính quyền tổ chức tưởng niệm cho các liệt sĩ Trung cộng xâm lăng, 
nhưng không tổ chức tưởng niệm liệt sĩ VN chống Chệt ngoại xâm !!!
                                                                                                                                  DNguyen 

Đọc Báo Vẹm Cho Vui

 

Đừng trói Hiến pháp 'bằng vòng kim cô'

 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.