Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 3 May 2021

Sydney: Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 2021

 

Sydney: 30 tháng Tư

 Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 2021, tại Sydney tuy nạn dịch tạm yên, chính phủ giảm giới hạn tụ họp trong cộng đồng nhưng để giữ an toàn sức khỏe cho cộng đồng chung nên Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW quyết định tổ chức buổi Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 ở tiểu bang mình tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, có sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương và quan khách, và rất đông đủ đại diện của chính quyền địa phương, Đảng Lao Động và Đảng Tự Do, Hội Cựu Chiến Binh (RSL), v.v.

Quan khách tham dự buổi lễ:

Bà Jodi Mckay
Ông Guy Zangari MP
Bà Wendy Lindsay MP đại diện cho bà Gladys Berejiklian (Thủ Hiến NSW)
Fairfield City Mayor Frank Carbone
Councillor Dai Le
Councillor Adrian Wong
Councillor Sera Yilmaz
Councillor George Zakhia
Cô Trần Hương Thủy VCA Wollongong President
Bà Tania Mihailuk MP, Mr Hugh McDermott MP, Hon. David Coleman MP
Đại diện của Bankstown RSL và Cabravale Diggers

Bắt đầu buổi Lễ là Chào cờ Úc – Việt và phút mặc niệm. Đoạn phim ngắn về Hành Trình của Thuyền Nhân sau biến cố 30 tháng Tư được trình chiếu. Ông Paul Huy Nguyễn – Chủ tịch Cộng Đồng NSW đọc diễn văn khai mạc và phát biểu của chính quyền địa phương, của Đảng Lao Động, của Đảng Tự Do và của đại diện Cộng Đồng NVTD.

Đội múa trình diễn Lá Cờ Thiên được kèm theo tiếng hát của cô Thanh Thúy. Kế tiếp là Lễ Cầu Nguyện của các tôn giáo và đồng hương cùng lên thắp nén hương tưởng niệm Ngày Quốc Hận.

Sydney, 30-04-2021

https://drive.google.com/drive/folders/1PGHPZY7sFU6U2KQua8id8y5RpV0RBICY?usp=sharing

Nguồn: http://www.lyhuong.net/au/index.php/30-04/669-669

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.