Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Saturday 1 May 2021

30.4.75 : Ai thắng ai ?

 

Các ‘Bên thắng cuộc’ thắng ai ? https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpAz18-bfDm4w0_7AKSe_ApOxfGrlDnAlF12EIGQwshBSO8JnOlxt26VIbwvatXbj5LcccNvM7imDR57qoHWNl55ThIA2EhM8tH7A2OhxzlPrEjBEzfeb8O3BXR5KAGS3Aes9MrEld2ebY/s1600/P1290947.JPG

Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4, ngày chấm dt chiến tranh Vit Nam, nhà đương quyn Vit Nam t nhn là "Bên thng cuc" thường t chc ăn mng như mt ngày "Đi thng Mùa Xuân". Trong khi nhng t chc chính tr, xã hi và người Vit quc gia hay là người Vit Nam không cng sản hi ngoài thì thường t chc tưởng nim như mt "Ngày Quc Hn".

Bài viết này nhm xác đnh rõ thc cht cũng như thc tế v ngày 30/4/1975 : Ai thng ai ?

Theo ý nghĩa từ ng thông thường, trong mt cuc chiến tranh "Bên thắng cuc" là bên đã đánh bại hoàn toàn đi phương, sau khi đi phương đu hàng hay b tiêu dit, đưa cuc chiến tranh đến kết thúc. Chng hn Thế Chiến II (1939-1945) đã kết thúc sau khi Phe Trc thua cuc (Đức-Ý-Nht) phải đu hàng phe thng cuc Đng Minh (Mỹ-Anh-Pháp-Nga-Trung). Vậy thì ngày 30/4/1975 kết thúc chiến tranh Vit Nam, ai thng ai ?

Như chúng tôi đã trình bày trong nhiu bài viết và c mt cun sách viết v chiến tranh Vit Nam, rằng đó là cuc chiến tranh gia hai phe, bn bên. Hai phe đó là (1) phe xã hội ch nghĩa và (2) phe tư bn ch nghĩa (Chiến tranh ý thc h toàn cu) ; với bn bên (1) Liên Xô và Trung quc, (2) bên Hoa Kỳ và đng minh (Ngoại chiến), (3) bên Việt cng và (4) bên Vit quc (nội chiến quc-cng). Cả hai cuc chiến này cùng din ra trên chiến trường Việt Nam, trùng lắp không gian và thi gian, nên thường gi chung là cu"Chiến tranh Vit Nam". Cuộc chiến này đã chm dt vào ngày 30/4/1975, sau khi bên cng sn Bc Vit đánh bi hoàn toàn bên quc gia Nam Vit, thôn tính được Min Nam, thng nht đất nước dưới chế đ xã hi ch nghĩa.

Như vy theo ý nghĩa t ng thông thường, phe xã hi ch nghĩa đã thng phe tư bn ch nghĩa trong cuc chiến tranh cc b ti Vit nam, vì đã giành thêm lãnh đa toàn cõi Vit Nam cho phe xã hội chủ nghĩa đ thc hin tham vng cộng sn hóa toàn cu. Hay nói cách khác mt cách c th là các bên ngoi chiến Liên Xô và Trung quc đã thng bên Hoa Kỳ và đng minh trong cuc chiến tranh cc b Vit Nam. Đng thi, bên ni chiến Vit cng cũng đã thng bên ni chiến Vit quc trong "cuộc chiến tranh quc-cng" tại Vit Nam (một giai đon ca cuc "Ni chiến ý thc h Quc-Cng", hai giai đon kia là "Tin chiến tranh Quc-Cng" (1930-1954) và "hu chiến tranh Quc-Cng" t 1975 đến nay vn chưa kết thúc).May be an image of road and text that says "Saigon trước 1975 bị "MỸ Ngụy kềm kẹp" Sài Gòn trong tôi B温R"

Thế nhưng theo nhn đnh ca chúng tôi, đó ch là "chiến thng biểu kiến"(coi vậy ch không phi vy). Vì chiến tranh Vit Nam kéo dài 21 năm (1954-1975) nhưng đã kết thúc nhanh gn, b đng và bt ng cho c hai bên ni chiến Quc-Cng (nhưng không bt ng vi các bên ngoi chiến) ; cùng với din biến các s kin vào nhng ngày tháng cui cùng trước và sau khi kết thúc cuc chiến mt cách không bình thường, ta h như mt kch bn tin đnh… Vì nếu vic kết thúc chiến tranh Vit Nam qu là m"thắng li tht" của phe xã hội chủ nghĩa trong đó có "bên thắng cuc" Việt cng, thì tình hình Việt Nam và thế gii phi biến chuyn theo chiu hướng khác vi thc tế k t sau khi chiến tranh Vit Nam kết thúc vào ngày 30/4/1975. Tỷ như phe xã hội chủ nghĩa phi khai thác trit đ "Chiến thng ca cách mng Vit Nam" đ đy mnh các cuc "chiến tranh cách mng, chiến ntranh gii phóng" để cng sn hóa các nước trong vùng và các vùng nghèo đói khác trên thế gii. Thế nhưng thc tế hoàn toàn trái ngược, chng cn nói ra thì ai cũng đã biết (1).

Vì vậy, chúng tôi cho rng s kết thúc chiến tranh Vit Nam vào ngày 30/4/1975 như thế không phi là thng li thc s và chung cuc ca phe này(phe xã hội ch nghĩa và Vit cng) với phe kia (phe tư bn ch nghĩa và Vit quc) mà chỉ là vì nhu cu thay đổi thế "chiến lược toàn cu mi" (The New Globle Trategy) của các cường quc cc nói chung, Hoa Kỳ nói riêng, sau khi các mc tiêu và li ích chiến lược trong vùng các bên ngoi chiến đã thành đt thông qua cuc chiến Vit Nam. Do đó, Hoa Kỳ đã ch đng đưa cuc chiến tranh Vit Nam đến kết thúc, đ khi đng cho mt tiến trình đư"các bên thắng cuc" (phe xã hội chủ nghĩa và Việt cng ) đế"thua cuộc hoàn toàn" để đi vào "Chiến lược toàn cu mi" (2).

Thực tế qu đã din biến đúng như vy. Vì ch 15 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Liên Xô "Tổ quc Xã Hi Ch Nghĩa" và hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa trên thế gii đã sp đ tan tành (1990-1991). Tt c đã chuyn đi qua "chế đ dân ch vi nn kinh tế th trường t do" (vốn là ni dung ch yếu ca thế chiến lược toàn cầu mi). Như vy là phe xã hội chủ nghĩa đã "thua cuộc hoàn toàn" trong cuộc chiến tranh ý thc h toàn cu hình thành sau Thế Chiến II,din ra dưới hai hình thái "Chiến Tranh Lnh " (The Cold War) giữa các nước giu và "Chiến tranh Nóng" (The Hot War) nơi mt sc nghèo, trong đó có Việt Nam.. Nghĩa là cuc chiến tranh ý thc h toàn cu coi như chm dt sau 16 năm chm dt chiến tranh Vit Nam (1975-1991), là thua cuộc hoàn toàn và vĩnh vin.

Bên thắng cuc Vit cng, nằm trong phe xã hội chủ nghĩa, trong cuc chiến tranh Vit Nam hôm qua, tt nhiên cũng không tránh khi s phn là "bên thua cuộc hoàn toàn" trong cuộ"nội chiến ý thc h Quc-Cng" tại Vit Nam, khi quá trình tiêu vong đã, đang din ra và sp đi đến kết thúc. Nghĩa là chế đ đc tài đng tr hay toàn tr cng sn dưới bng hiu "Cộng hòa Xã hi Ch nghĩa Vit nam" (ngụy danh, ngy nghĩa) cũng đã và đang trên quá trình tiêu vong để hình thành mt chế đ dân ch pháp tr, đa đng v"nền kinh tế th trường theo đnh hướng tư bn ch nghĩa" ; dù thực tế đng và nhà cm quyn cộng sản Việt Nam (đỏ v xanh lòng) hiện nay vn c ngy bin đ kéo dài tui th, rng Vit Nam đang đi theo con đường "kinh tế th trường theo đnh hướng xã hi ch nghĩa" ; nhưng không th cưỡng li chiu hướng mi không th đo ngược ca "chiến lược toàn cu mi" của các cường quc cc (dân chủ hóa v chính tr, th trường t do hóa v kinh tế…), cũng như chiu hướng phát trin tt yếu ca thc tin và lch s Vit Nam.(tất yếu Vit Nam phi đi đến dân ch vi nn kinh tế th trường t do phát trin…).

Tựu chung, căn c vào din biến các s kin không bình thường trước và sau khi chiến tranh Vit Nam kết thúc vào ngày 30/4/1975, chúng tôi cho rng Liên Xô, Trung quc và phe xã hội ch nghĩa trong đó có "bên thắng cuc" Việt cng, ch đt đượ"Chiến thng biu kiến" (giả to),có tính giai đoạn ; do nhu cu thay đi thế chiến lược toàn cu mi ca các cường quc cc, mà Hoa Kỳ đã ch đng thc hin kch bn đưa cuc chiến tranh Vit nam đi đến kết thúc. Chính xác hơn có th nói : Chiến tranh Vit Nam kết thúc vào ngày 30/4/1975 như thế, đã ch là thng li ca các bên ngoi chiến trong hai phe xã hi ch nghĩa (đứng đu là Liên Xô…) và tư bn ch nghĩa (đứng đu là Hoa Kỳ…)vì các lợi ich chiến lược quân s và kinh tế h đã thành đt thông qua cuc chiếnChính các bên nội chiến (Việt cng và Vit quc) trong hai phe mới là các bên thua cuc hoàn toàn. Vì đã tri tình (Việt cng) hay ngay tình (Việt quc) làm công cụ chiến lược mt thời cho các bên ngoại chiến trong cuc chiến tranh Vit Nam, sát hi ln nhau và tàn phá tan hoang đt nước, dn đến tt hâu sau chiên tranh.

Vậy xin hi bên Vit cng t nhn là "Bên thng cuc" hàng năm có nên tiếp tc ăn mng ngày 30/4/1975, ngày kết thúc cuộc chiến tranh "cốt nhc tương tàn" như mt chiến thng na hay thôi ?- Đồng thi, khi chúng tôi viết bài này, thì hi ngh Thượng Đnh Liên Triu va din ra và kết thúc tt đp (27/4/2018). Qua các tường thut và hình nh được truyn đi khp thế gii đã gây xúc động lòng người. Cá nhân người viết không khi rưng rưng nước mt khi liên tưởng đến tình cnh Quê Hương Đt Nước mình. Qua Thông cáo chung ca Thượng đnh Liên Triu đã th hin tình t dân tc cao đ, khi s cho mt tiến trình hòa gii hòa hp dân tộc đy trin vng tt đp cho nhân dân và đt nước Triu Tiên.

Nhân dân Việt Nam t hi : Không biết nhng người lãnh đo đng và nhà đương quyn Vit Nam có suy nghĩ, so sánh gì vi Triu Tiên, một nước có s phn không may như Vit Nam cùng rơi vào thế gng kìm ca cuc chiến tranh ý thc h toàn cu, hình thành sau Thế Chiến II. Thế nhưng đng Lao Đng Triu Tiên (tên gọi khác ca đng cng sn bn x) đã khôn ngoan hơn Đảng cộng sản Việt Nam, là sau cuc chiến tranh 3 năm (1950-1953) xâm chiếm min Nam b liên quân Nam Hàn và Hoa Kỳ dưới ngn c Liên Hip quc đánh bi, đã ngưng chiến, to thế lc quân s (chế to ht nhân, ha tin đn đo…) đ 65 năm sau cuc chiến (1953-2018) đã to được thế lc mnh, ch đng đi bước trước thc hin hòa gii dân tc qua hi nghị thượng đnh vi chế đ cng hòa Nam Hàn ; và ch đng thương lượng tay đôi vi đi cường quc Hoa Kỳ qua hi ngh thượng đnh gia Tng thng Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh t Bc Triu tiên Kim Jong-un d trù din ra vào cui tháng 5 hay đu tháng 6 ti đây. Trong khi, Đảng cộng sản Việt Nam(trong chiến tranh ly tên là đng Lao đng Vit Nam) thì hiếu chiến và thiếu khôn ngoan hơn, trong quá kh đã dùng bo lc chiến tranh đ thng nht đt nước, vi cái giá núi xương sông máu dân Vit, làm tan hoang đt nước, đ lại hậu qu nghiêm trng, toàn din và di hi lâu dài cho dân tc.

Vậy người dân xin hi nhng người lãnh đo đng cộng sản và nhà nước "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam" (ngụy danh, ngy nghĩa) hôm nay có dám noi gương các lãnh đo đng Lao Đng Triu Tiên và nhà cầm quyn chế đ Cng hòa Dân ch Nhân dân Triu Tiên, chủ đng và thc tâm khi đng tiến trình hòa gii và hòa hp dân tc theo đúng ý nghĩa chân chính ca cm t này, chứ không phi ch là th đon chính tr và chiêu bài la m như bao lu nay ?

Câu trả li xin dành cho Tổng bí thư Nguyn Phú Trng và các đng viên Đảng cộng sản Việt Nam đã nm đc quyn quyn thng tr toàn cõi đt nước 43 năm sau cuc chiến. (1975-2018) và công cuộc xây dng ch nghĩa xã hi ti Vit Nam coi như đã tht bi hoàn toàn và vĩnh viễn, như ông Tng Trng đã thú nhn bng s hoài nghi rng : không biết đến cui thế k này đã có được xã hi "xã hi ch nghĩa" hay không.

Houston, ngày 28 tháng 4 năm 2018.

Thiện Ý

Nguồn : VOA, 30/04/2018

Ghi chú : (1), (2) :

Trong tài liệu viết cho "Mt Trn Nhân Quyn Vit Nam"năm 1976, người viết đã đưa ra nhn đnh, rng "Cuộc chiến tranh Vit Nam kết thúc như thế, chng phi là thng li ca phe này đi vi phe kia, mà ch là v s thay đi thế chiến lược quc tế ca các cường quc cc mà thôi…" ; để sau đó đưa ra li kêu gi những người cộng sản Việt Nam, rng "chúng tôi khẩn thiết kêu gi nhng người đang mit mài xây mt "Thiên đường cng sn" trên đt nước này cn xét li. Bi vì biên gii quc gia muôn đi vn là cái gii hn mà các dân tc sng chung phi bo v trên hết và trước hết…" ; và rằng "Chỉ có đng trên lp trường dân tc, dưới ánh sáng ch nghĩa yêu nước,chúng ta mi có th tìm ra được con đường đúng nht, có li nht cho dân tc Vit Nam, phù hp vi ý nguyn ca tuyt đi đa s nhân dân Vit Nam, ch không phi là tham vng của nhng k cm quyn…".

Tài liệu quay roneo dày khong 30 trang này người viết đã nh mt người (Bs. N.T.T hin sng ti Canada) là bn thiếu thi và cũng là đng hương Qung Tr vi Ks. Lê Hãn, Trưởng nam ca c Tổng bí thư Lê Dun, chuyn tài liu này đến thân phụ Ông. Chúng tôi không rõ tài liu này có đến tay ông Lê Dun hay không.

Tất c nhng nhn đnh và li kêu gi trên, chúng tôi có in li trong cun "Vit Nam Trong Thế Chiến Lược Quc Tế Mi" ca Thin Ý, n hành tháng 4-1995, tái bn năm 2005-

Xin vào đọc thêm chi tiết ti : luatkhoavietnam.com, Mc "Din Đàn", Tiu mc "Tác gi-Tác phm" đ đc tác phm- Xin vào Tiu mc "Hi lun-Phng vn" đ nghe Đài VOA phng vn tác gi v tác phm này (Tháng 5/1995), có nhc li li kêu gi trên.

 Thiện Ý

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.