Vương Tế Philip, Công Tước Xứ Edinburgh
1921 - 2021
-
His Royal Highness The Duke of Edinburgh
It is with great sadness that we have learned of the death of His Royal Highness The Duke of Edinburgh. We are the Vietnamese Boat Peoples in United Kingdom to send our deepest sympathy to the Royal Family.

R.I.P HRH Prince Philip
https://www.google.com/images/hpp/ribbon-black-96x136.pngThursday, 11 March 2021

NỖI HỜN BỨC TỬ 
NỖI HỜN BỨC TỬ
 
 
 
Đúng là như thế đấy Pence ơi
Anh sẽ muôn năm nhục tiếng đời
Khi gõ búa rằng "Lừa đắc cử" ...
Là xong. Đất nước bị chôn vùi !
*
Là xong, dân chủ với nhân quyền
Xương máu bao đời của Tổ Tiên
Tất cả tan tành như Hiến Pháp
Lương tâm, Sự thật đã thua tiển!
*
Tương lai đất nước kể từ nay
Sẽ tối như đêm chẳng đợi ngày
Trước một tương lai là cộng sản
Ngàn đời người oán hận anh đây !
*
Việt Nam xưa có Dương Văn Minh
Dâng giặc quê hương để sống mình
Nước Mỹ ngày nay Pence cũng lại
Dâng quê cho một lũ chằng tinh !
*

Việt Nam, Mỹ Quốc thật là xa
Bốn sáu năm sau ấy thế mà
Lịch sử đau buồn kia lặp lại
Nỗi hờn bức tử giống nhau nha !
*
Bàn tay Tàu cộng đã tung hoành
Cấu kết, phản đồ lại có anh !
Bức tử Hoa Kỳ, anh bức tử !
Than ơi, tất cả đã tan tành !!!Ngô Minh Hằng
---
 
Mike Pence viết một bài về luật bầu cử vừa được Dân chủ thông qua tại hạ viện, trong đó ông ta nói bầu cử 2020 gian lận, đồng thời nói một số người qua nóng đã làm ra sự kiện 6 tháng 1 và đã tước đi quyền được thảo luận nghiêm túc với quốc hội về tính liêm chính của cuộc bầu cử.
Câu hỏi đặt ra là nếu anh biết nó gian lận tại sao không làm gì cả mà lại còn hăng hái, hăm hở xác nhận kết quả bầu cử ngay trong đêm 6 tháng 1?
Nếu anh nói là đa số những người biểu tình ngày 6 tháng 1 có quyền đối thoại với quốc hội về tính liêm chính của cuộc bầu cử, sao lại đóng sập cánh cửa ngay vào mặt họ với sự xác nhận cử tri đoàn ngay tối 6 tháng 1?
Chính anh đã làm cho bao nhiêu cố gắng tranh đấu cho sự thật bị vùi xuống bùn nhơ, và bây giờ anh khóc cho cái đúng bị vùi dập thì tôi tin những giọt nước mắt của anh là nước mắt cá sấu.
Anh sẽ bị nguyền rủa muôn đời.
 

0 comments:

Post a comment


Hôm qua trong chỗ làm của tôi có 4 người bị dương tính con cúm Háng. Họ phải đóng cửa một tuần. Tôi đi làm mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị đóng cửa như vậy. Mặc dù bao lâu nay thì thỉnh thoảng cũng có người bị cúm Háng, nhưng một lúc cùng 4 người bị là lần đầu tiên.
Rõ ràng là từ trước đây con cúm Háng chỉ là con cúm thường như hàng năm vì số người bị chết cũng chưa tới 0.04% . Nhưng được thổi phồng thành như là một đại dịch. Sự chích vaccine trên qui mô toàn cầu vào thời điểm này đã làm cho con cúm Háng lờn thuốc và biến thể. Người chích rất có thể không còn khả năng chống lại các biến thể khác của con cúm sau này. Rất có thể đây là nằm trong âm mưu diệt chủng của Bill Gate cho CNTC.

 
Web Statistics