Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 12 February 2021

15 Dự Đoán Của Nhà Tiên Tri Kiệt Xuất Malaysia.

....... https://vandieuhay.net/wp-vdh/uploads/2020/12/tie%CC%82n-tri.png

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.