Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 17 January 2021

Cáo Phó : Coronavirus China đã cướp đi mạng sống


                    
Người Việt-Anh Quốc (UK-Đấu Tranh) Thành kính phân ưu đến Gia Đình Bà Nguyễn Chiêu, và cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót đón Linh Hồn Ông Phêrô về hưởng Nhan Thánh Chúa.Thành Kính Phân Ưu - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

----------------- 
 Hình ảnh Thánh lễ an táng và tiễn đưa

 Ông Phêrô Nguyễn Chiêu nơi an nghĩ 10/02/21
 

 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.