Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19.6

 Toàn Dân Ngưỡng Mộ Ghi Ơn Người Lính VNCH.

 Quân lực Việt Nam Cộng hòa – Wikipedia tiếng Việt

Tuesday, 17 July 2018

Ngày Anh Đi


http://sis.gamesclan.net/immagini/wikisis/64195757_vietcong.jpg

0 comments:

Post a Comment