Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 17 June 2018

Lòng quyết tử của tiền nhân
T nhng năm 60...
Bn Ba Đình đưa ra Ngh Quyết
Đánh cướp min Nam qua Mt trn trá hình (*)
Trò gian xo làm nhiu người khó hiu

Có gì đâu...nếu ca mình thì mình giành li
Là ca người nên mi cướp khơi khơi
Min Nam hin nên ch lo chng đ
Nói không nên li vì chúng bt ming ri

Chúng bt ming vì nói rng chng M
rng gii phóng min Nam là mnh lnh thiêng liêng
Bt ming người, cướp ca ngườđó là trn lt
Trò gian ác này ngoài Bc chúng làm ri!

Vào min Nam chúng rêu rao không ly kim, ly ch
Ch ly bc, vàng, ca nhà, ca người chúng gi là "tư sn"
Ht tin ca nhân dân, chúng nóđi tin
Nht tù người khác chúng gi là "ci to"

Trò trn lt mi ngày chúng thêm tinh xo
Lđt nhân dân gi "gii phóng mt bng"
Làm nhng công trình đ rút ra tin công 
Bán du m, báđo xa đ nhét cho đy túi

Tài nguyên cn dn li l thuc thng Tàu
Phi ra luđc khu cho thuê, cho mướn
Mướn 99 năm xác, hn thuc v Tàu
C đt nước rơi vào gông cùm bĐi Hán

Đã gián tiếp báđt li qua tay Quc hi
Bn bù nhìđâu phi tiếng nói người dân
Li thêm Lut an ninh mng, chúng mun toàn dân im tiếng
Trò trn lt ln này xem tht cũng tinh vi!

Bn bán nướđã lòi ra mt chut
Gm nhm giang sơđt ca t tiên
Làm ru rã gia tàđt nước
Ha dit vong nay đã đến gn k!

Trn lt ln này là ln chúng thc thi Mước (**)
Tng bước mt, nhp vào Liên bang Tàu đ
Cái chết dn hi s din ra vô cùng đau đn
Có thy chăng ... chúng ta phi làm gì?!...

Này nhng người con Hai bà Trưng, Lý Thường Kit
Cháu Đc Trn Hưng Đo, hu du Quang Trung
T tiên ta đã mt ln anh dũng
Chúng ta nay, cũng quyết t mt lđ đt nước hi sinh!Đng Quang Chính
16.06.2018
21:28(*)    Mặt trận Quốc gia Giải phóng miền Nam (MTQGGPMN)

(**)  Mật ước Thành đô 1990

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.