Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 6 November 2017

KẾ HOẠCH ĐẦU HÀNG: XOÁ CỜ ĐỎ, BỎ CỜ VÀNGGần đây có một nhóm người (không ít) chủ trương một lập trường giống như "thành phần thứ ba"  thời Việt Nam cộng Hoà, có nghĩa là không cộng sản, cũng không Cộng Hoà, đứng cẳng giữa ! cờ xí của nhóm người nầy chưa thấy đưa ra, nhưng họ kêu gọi "Xoá cờ đỏ, bỏ cờ vàng".

Trước tiên hãy xác định xem hai màu cờ đó có ý nghĩa gì.

1- Cờ đỏ, chữ tắc của cờ đỏ với ngôi sao vàng ở chính giữa. Cờ nầy là cờ của đảng cộng sản Việt Nam, lấy nguyên xi mẫu cờ của tỉnh bộ đảng cộng sản Phúc Kiến bên tàu. Những người đứng dưới màu cờ nầy, do Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã  tàn nhẫn ác độc gây biết bao nhiêu tội lỗi đối với dân tộc Việt Nam, từ ngày nó chính thức xuất hiện năm 1930. Hiện giờ nó là quốc kỳ của cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (cờ của việt cộng).

2- Cờ vàng là cờ màu vàng với ba sọc đỏ ở giữa. Cờ nầy là cờ của Quốc Gia Việt Nam từ thời Vua Thành Thái, xuất hiện đúng hình dáng và màu sắc như quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hoà sau nầy. Cờ vàng có nguồn gốc màu vàng từ thời Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Tô Định thời nhà Nam Hán bên tàu.

Nhóm “cẳng giữa” nầy thay vì kêu gọi “hòa hợp hòa giải” với việt cộng, (vì không ăn khách nữa) cho nên đã chuyễn sang chiêu bài “xóa cờ đỏ, bỏ cờ vàng”, để mong những người nhẹ dạ tin rằng họ không thích cộng sản, thành lập một nhóm mới: “thành phần trung lập” hay “thành phần thứ ba, chống cái ác không chống cộng”.

Mục đích của họ là khuynh đảo tập thể Người Việt tị nạn cộng sản, khuyến khích họ hảy bắt tay với người Việt bất kể thành phần nào để cùng xây dựng đất nước đang bị tan hoang.

Họ đề nghị đừng đứng dưới cờ vàng để chống cộng sản Việt Nam nữa, nếu không, sẽ không được “tòan thể dân cầm cờ máu” ủng hộ, và ngược lại, những người tôn thờ cờ máu đang ở tại Việt Nam hay đang ở ngọai quốc, hảy thôi trương cờ đỏ để xác minh danh phận của mình trong mọi trường hợp, tránh xung đột với phía Cờ Vàng, gây chia rẻ.

Lý luận nầy mới nghe sơ qua có vẽ hữu lý, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng ra gì.

Tại sao phải giữ vững ý chí đứng dưới cờ vàng ?

Những người chống lại bọn cộng sản Việt Nam (chống cộng) có lý tưởng của những người tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền. Họ noi gương theo đường lối của chánh thể Việt Nam Cộng Hòa là tranh đấu và xây dựng một nước Việt Nam Độc lập, Dân Chủ, Tự Do, Nhân Bản, đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật.

Vì vậy họ đứng dưới ngọn cớ vàng ba sọc đỏ để minh định lập trường chống lại chế độ độc tài, độc đảng, vô nhân tính, vô thần, vô luân thường đạo lý của bọn Hán nô cộng sản đang cai trị dân tộc Việt Nam. Muốn họ không dùng cờ vàng ba sọc đỏ, tức là muốn họ dứt bỏ lập trường của Quốc Gia Dân Tộc đã được gìn giữ từ thời Quốc Tổ Hùng Vương.

Tại sao phải đứng dưới cờ đỏ ?

Những người đứng dưới cờ đỏ là những người theo đảng cộng sản, sùng bái tên tội đồ Hán gian Hồ Chí Minh “như Thần như Thánh”, cho hắn là “cứu tinh của dân tộc”, đã lảnh đạo cuộc “cách mạng giải phóng” đất nước khỏi tay thực dân Pháp. Sau khi nước Pháp rời bỏ Việt Nam, chính những người cộng sản nầy liên kết với thực dân Pháp, Nga Xô, Tàu cộng, đã phóng dao đồ tể, cắt nước Việt Nam ra làm hai. Và ngay sau đó, chính những tên cộng sản nầy đã lộ rõ nguyên hình là tay sai của cộng sản Nga-Hoa, muốn thôn tính nước Việt Nam, để từ đó nhuộm đỏ luôn các nước Đông Nam Á, biến tất cả trở thành tay sai cho cộng sản quốc tế.

Họ là những người quyết tâm (họac bị dụ dỗ, bị lường gạt) sống chết với đảng cộng sản ngọai lai, do tên Hồ Chí Minh (Hồ Quang hay Hồ Tập Chương, còn gọi là Hồ Hẹ), tay sai của Mao Trạch Đông, điệp viên của Liên xô, mang đến Việt Nam dưới bình phong là đảng Lao Động, “đảng  cách mạng chống thực dân Pháp, chống Mỹ Ngụy cứu nước”.

Sau khi cướp được Miền Nam, nước Việt Nam Cộng Hòa, qua giáo dục, tuyên truyền, bọn chúng nhồi nhét lý tưởng cộng sản qua “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN” vào đầu óc của giới trẻ Miền Nam, biến họ thành những tay “cuồng đảng, cuồng Hồ” với chủ trương “còn đảng còn mình, còn đảng còn tiền”, và từ đó, bọn chúng như điên như cuồng qua tập hợp “bọn giặc cờ đỏ”, khủng bố đồng bào của chúng.

Nhìn thấy rõ sư khác biệt của những người theo  hai ngọn cờ khác nhau đối chọi sống chết, không thể kêu gọi những người “Cờ Vàng Quốc Gia” hòa hợp hòa giải với phe “cờ đỏ tay sai cộng sản ngọai bang”, bọn đầu sỏ việt cộng ra lịnh cho những tên đặc công nằm vùng và tay sai thân cộng tại Hải Ngọai, phải tìm đủ mọi cách, hủy bỏ tinh thần cờ vàng, kêu gọi những người Quốc Gia chân chính hãy thôi chống cộng, hãy thôi hận thù, hòa hợp hòa giải với phe việt cộng kiến tạo lại đất nước nghèo đói do sự chia rẻ dân tộc, cùng nhau kiến tạo lại quê hương đang có chiều hướng tan hoang.

Không biết bọn theo cờ đỏ có nhận ra “cờ đỏ là cờ của đảng cộng sàn”, không phải là cờ của Tổ Quốc Việt Nam hay không ?  Nhưng những người đứng dưới ngọn “Cờ Vàng Chính Nghĩa Của Dân Tộc” quyết tâm theo đuổi ý chí, lập trường của mình, cho đến khi lọai bỏ đảng cộng sản ra khỏi bờ cõi nước Việt, lập lại một nước Việt Nam mới, với đề cương Độc Lập, Dân Chủ, Tự Do, và chừng đó, sẽ đứng dưới lá cờ mới, tùy theo Quốc Hội của nước Việt Nam Mới, có thể chọn một lá Quốc Kỳ khác với Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hiện tại.

Có một số người, không biết rằng họ là “đặc công” hay “ngây thơ”, đặt cái cày đi trước con trâu, “ăn cơm hớt”, trước khi có Quốc Hội Mới của nước Việt Nam hậu cộng sản, vẽ ra một lá cờ không giống ai, để thay thế cho cờ vàng và cờ đỏ. Lá cờ đó hình chữ nhựt, có ba màu: vàng, xanh lá cây, và đỏ.  Trên màu xanh lá cây ở giữa có một ngôi sao 12 cánh màu trắng, nhìn từa tựa như ngôi sao trên Quốc kỳ của Trung Hoa Quốc Gia (Đài Loan).


Không biết quý vị Độc Giả nghĩ sao, chớ kẻ viết bài nầy cho rằng ai chấp nhận và ủng hộ lá cờ Xanh Vàng Đỏ nầy, là những người ba phải, không chính kiến, không biết tự trọng.

Những ai cho rằng mình là người trong số những người chống cộng, mà chấp nhận chủ trương “Xóa cờ đỏ, bỏ cờ vàng”, hoặc chấp nhận lá cờ 3 màu nói trên, là những người “Chấp Nhận Kế Họach Đầu Hàng cộng sản” hợp với mưu mô “Hòa Hợp Hòa Giải giả cầy của việt cộng”.


Tháng 11 năm 201
Lão Ngoan Đồng

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.