30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamThursday, 31 August 2017

Cho làm chó tiếp!


Một hôm Ngọc Hoàng thấy đám mây u ám phía trời Nam, tiếng oán than rên siết lẫn trong tiếng gông cùm, Ngọc Hoàng bèn sai Thiên Lôi xuống trần xem xét.
Thiên Lôi về bẩm:
- Thưa Ngọc Hoàng, xứ Việt Nam Tự Do xưa, nay duới thời nhà Sãn thuộc Hán...g, bọn gia nô hán gian Đại Quơ Thái Thú, Xúc Fân Tể Tướng chuyên lấy còng số 8 trị nuớc, dân tình đói khổ, Hán tặc xã độc tứ phương...bọn chúng chỉ lo ôm đô la kiếm đường cho con cháu qua mấy xứ tư bãn "dẫy hoài không chết" để cùng dẫy ....
Ngọc Hoàng: Bọn Việt Cộng Hán Gian tác yêu, tác quái dưới trần đã mấy chục năm nay. Ta sẽ cấm không cho chúng được hoành hành nữa, hiện vẫn còn nhiều tên ác ôn côn đồ ngoan cố không chịu tự nguyện rời bỏ quyền hành. Chúng vẫn tụ họp đú đởn với nhau. Khanh xuống trần đánh chết hết bọn chúng cho ta....Thiên Lôi hỏi lại:
- Thưa Ngài làm sao để biết đám nào là VC, đám nào là dân lành. Ngọc hoàng:
- Ngươi cứ xuống trần gian chỗ nào tụ họp đông dzui, tay cầm ly, miệng 1,2,3 dzô là dzớt hết cho ta...
Được chừng vài phút, Thiên Lôi hớt hãi về trình tấu:
- Bẩm Ngọc, Hoàng, thần vừa xuống là tối tăm mặt mũi...lề đường nào cũng tụ tập, ăn nhâu dzô...dzô chăm phần chăm...thần búa không xuể ạ...
Ngọc Hoàng:
- Ta quên, ngồi lê la lề đường ăn nhậu chỉ là dân thường thôi, ngươi vào mấy quán lớn có máy lạnh, có ghệ, có Karaoke, có mấy thằng bụng phệ là chính bọn Vẹm...ngươi quan sát cho kỹ rồi dzớt!!!!!
Được lệnh của Ngọc Hoàng, Thiên Lôi vác búa xuống trần đánh chết bọn Việt Cộng đang ăn nhậu hội họp. Trong số cán Cộng bị sét đánh chết ấy có 2 tên không phải là Việt Cộng. Một tên ...giống lai, còn tên kia mắt lé xẹ.
Hồn 2 tên này lên Thiên Đình than thở y bị chết oan. Ngọc Hoàng sai Nam Tào tra sổ lý lịch, quả nhiên tên chết oan không phải là Việt Cộng.
Ngọc Hoàng cho gọi Thiên Lôi đến hỏi :
- Ta sai Khanh xuống trần đánh chết bọn Việt Cộng, sao Khanh lại đánh chết cả thằng không phải là Việt Cộng ?
Thiên Lôi phân trần :
- Ngài sai tôi xuống đánh chết hết bọn Việt Cộng đang tụ họp ở chỗ đó. Tôi làm theo lệnh Ngài. Trước khi ra búa tôi đâu có xét giấy những thằng trong nhà đó đâu mà biết có thằng không phải là Việt Cộng ở trong đó.
Thiên Lôi nói có lý. Ngọc Hoàng không biết phải làm sao. 2 tên chết oan cứ lè nhè khóc, đòi Ngọc Hoàng trả nó về trần thế, cho nó sống lại cho tron kiếp bưng bô. Nhưng nó đã bị sét đánh chết, ku chúng nó cháy queo, thun tuốt rồi dù là Ngọc Hoàng cũng không thể làm cho nó work lại được. Mà nó cứ nhèo nhẹo khóc hoài. Bực mình quá, Ngọc Hoàng chửi :
- Tụi mày không phải là Việt Cộng thì mắc mớ gì mày dẫn xác đến chỗ bọn Việt Cộng hội họp mần chi ?
Bọn bây đến đó mày ngửi đít các bố VC nhà mày, hai tay còn cầm cái bô to tướng kia à!...
Tên Lai giống và tên Lé đồng thanh thưa:
- Thưa ngài, chúng con bản chất là BB nên chỗ nào có kít là chúng con nhào tới, xin ngài tha cho chúng con về lại trần thế!
Suy nghĩ một lát, ngọc Hoàng phán:
_ số kiếp BB tụi bay thì cho xuống tiếp tục làm kiếp chó dzậy! Ta lưu ý 2 ngươi chớ có quậy phá trong VBF nha, nếu tiếp tục ta sẽ cho Thiên Lôi búa, kỳ này bảo đãm không trật búa đâu nhá!
Hai tên Lai giống và Lé xẹ mừng rỡ vẫy đuôi ngoạm bô chạy về dương thế tiếp tuc....BB

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều