Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 13 June 2017

Hé lộ thêm một người vợ Trung Quốc của Hồ Chí Minh Tên Lâm Y Lan.
Việt Nam lên tiếng bác bỏ thông tin bà Lâm Y Lan là Mẹ già Dân tộc Việt Nam do là vợ của Hồ Chí Minh do Trung Quốc mới đây công bố. Và cho rằng là hoàn toàn bịa đặt, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ có gia đình?
 -----------------------
Hồi còn bé mỗi sáng đến trường thầy cô cứ ra rả : Nào là bác hồ vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc, bác và đảng đã giải phóng Miền Nam khỏi ách thống trị của Mỹ Ngụy. Không có bác và đảng giờ này không có chúng ta. Giờ lớn lên mới biết thầy cô vừa xạo vừa ngu. Hồ chí minh là tên gián điệp người tàu được Trung Quốc đưa sang với ý đồ thôn tính Việt Nam. Ngàn năm xưa chưa bao giờ Trung Quốc từ bỏ ý đinh xâm chiếm Việt Nam. Các em nhỏ chưa hiểu sự dối trá và bịp bợm của cộng sản hãy vào xem ! Hé lộ thêm một người vợ Trung Quốc của Hồ Chí Minh Tên Lâm Y Lan.

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.