Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 28 June 2017

Cố Đô Huế, Đan Viện Thiên An; Vc loài quỳ Đỏ, chúng lại xúc phạm đến Thiên Chúa

Cố Đô Huế, Đan Viện Thiên An,
 Lại một lần nữa dưới nanh vuốt của loài quỳ Đỏ, Lần này chúng lại xúc phạm đến Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin phó thác linh hồn chúng con trong tay Chúa. Còn thân xác này, chúng con nguyện xin gửi trả về tro bụi, trên đường chúng con đi đòi công lý. Amen.
-----------


Ông phổng đá mang tên Hồ...!
Tượng Hồ nghìn tỷ xây nhiều
Cầu phao nhô nhấp tiêu điều đời dân
Đảng ta là đảng cù lần
Mạng dân cỏ rác không cần bận tâm!

Tượng Hồ nghìn tỷ xây thêm
Cầu tre lắc lẻo ban đêm té nhào
Mạng dân có đáng là bao
Mạng đảng ai đụng là vào nhà giam!
Tượng Hồ ở nước Việt Nam
Tượng xây nghìn tỷ, dân làm không ăn
Đói meo cũng phải cắn răng
Nộp thuế xây tượng lớn bằng Lenin!
Xây tượng nhiều vẫn ăn xin
Về nước vỗ ngực quang vinh anh hùng
Tượng câm, tượng tượng điếc, tượng khùng
Cũng như phổng đá vô cùng... trơ trơ!
Hải Triều

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.