Vương Tế Philip, Công Tước Xứ Edinburgh
1921 - 2021
-
His Royal Highness The Duke of Edinburgh
It is with great sadness that we have learned of the death of His Royal Highness The Duke of Edinburgh. We are the Vietnamese Boat Peoples in United Kingdom to send our deepest sympathy to the Royal Family.

R.I.P HRH Prince Philip
https://www.google.com/images/hpp/ribbon-black-96x136.pngWednesday, 28 June 2017

Cố Đô Huế, Đan Viện Thiên An; Vc loài quỳ Đỏ, chúng lại xúc phạm đến Thiên Chúa

Cố Đô Huế, Đan Viện Thiên An,
 Lại một lần nữa dưới nanh vuốt của loài quỳ Đỏ, Lần này chúng lại xúc phạm đến Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin phó thác linh hồn chúng con trong tay Chúa. Còn thân xác này, chúng con nguyện xin gửi trả về tro bụi, trên đường chúng con đi đòi công lý. Amen.
-----------


Ông phổng đá mang tên Hồ...!
Tượng Hồ nghìn tỷ xây nhiều
Cầu phao nhô nhấp tiêu điều đời dân
Đảng ta là đảng cù lần
Mạng dân cỏ rác không cần bận tâm!

Tượng Hồ nghìn tỷ xây thêm
Cầu tre lắc lẻo ban đêm té nhào
Mạng dân có đáng là bao
Mạng đảng ai đụng là vào nhà giam!
Tượng Hồ ở nước Việt Nam
Tượng xây nghìn tỷ, dân làm không ăn
Đói meo cũng phải cắn răng
Nộp thuế xây tượng lớn bằng Lenin!
Xây tượng nhiều vẫn ăn xin
Về nước vỗ ngực quang vinh anh hùng
Tượng câm, tượng tượng điếc, tượng khùng
Cũng như phổng đá vô cùng... trơ trơ!
Hải Triều

0 comments:

Post a comment


Hôm qua trong chỗ làm của tôi có 4 người bị dương tính con cúm Háng. Họ phải đóng cửa một tuần. Tôi đi làm mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị đóng cửa như vậy. Mặc dù bao lâu nay thì thỉnh thoảng cũng có người bị cúm Háng, nhưng một lúc cùng 4 người bị là lần đầu tiên.
Rõ ràng là từ trước đây con cúm Háng chỉ là con cúm thường như hàng năm vì số người bị chết cũng chưa tới 0.04% . Nhưng được thổi phồng thành như là một đại dịch. Sự chích vaccine trên qui mô toàn cầu vào thời điểm này đã làm cho con cúm Háng lờn thuốc và biến thể. Người chích rất có thể không còn khả năng chống lại các biến thể khác của con cúm sau này. Rất có thể đây là nằm trong âm mưu diệt chủng của Bill Gate cho CNTC.

 
Web Statistics