Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 8 November 2016

Gươm thiêng sông núi giúp các phong trào biểu tình đang tiếp diễn
 - Vài hàng cho Tuổi Trẻ Việt Nam...

Tất cả con dân Việt đã làm gì cho Quê hương - Dân tộc suốt 41 năm qua? 

Chúng ta đã làm gì khi thấy bà con bên nhà chịu ngàn nỗi đắng cay dưới sự cai trị sắt thép của cường quyền trong 41 năm qua? 

Xin mỗi người trong chúng ta tự hỏi và hỏi các bạn trẻ trong và ngoài nước đã làm gì cho tiến trình mang lại tự do và dân chủ cho Việt Nam chưa?

Về kinh tế: Tình trạng kinh tế hầu như kiệt quệ và đang đi vào ngõ cụt vì cả nợ công và tư đã vượt qua khả năng trả nợ của đảng cầm quyền, cho dù là chỉ trả tiền lời mà thôi.

Về chính trị: Trong suốt hơn một năm qua, nội bộ đảng CSVN vẫn tiếp tục đấu đá nhau để tranh giành quyền lực sau kỳ Đại hội Đảng XII, hoàn toàn không đề ra một phương hướng phát triển hay giải quyết những vấn đề cốt lõi của xã hội.

Đất nước hoàn toàn bị tê liệt trong cuộc chiến dành quyền lực và quyền lợi giữa các “Phe đảng” và “Nhóm lợi ích”. Hiện nay, tháng 11 năm 2016, cuộc chiến chưa ngã ngũ mặc dù Phe đảng đã được Tàu Cộng “chống lưng” bằng những viện trợ tài chính và kinh tế trên “giấy tờ”.

Do đó, màn kịch chiến chưa phân thắng bại! 

Với tỷ lệ dân số trên 60%, tuổi trẻ trong nước cần phải có thái độ như thế nào?

Chẳng lẽ nào làm ngơ trước những chuyện xảy ra cho đất nước?

Chẳng lẽ nào chịu khuất phục trước cường quyền đảng trị hay sao? 

Chẳng lẽ nào chịu nô lệ Tàu Khựa qua văn bản bán nước ở Hội nghị Thành Đô năm 1990 của CSVN?

Và có bao giờ Tuổi Trẻ Việt Nam hỏi câu hỏi tại sao chế độ vẫn còn tồn tại 41 năm qua?

Và trước cơn dầu sôi lửa bỏng trên, hiện tại chúng ta chỉ thấy... rải rác vài tiếng nói nhẹ nhàng có âm vang não trạng “xin-cho” của một số nhỏ “những nhà cách mạng lão thành” yêu cầu, xin đảng cộng sản thế nầy thế nọ! 

Họ đem tấm nhãn cách mạng với 40, 50, 60 tuổi đảng để làm “tấm khiêng” cho những “lá thư, quyết nghị “xin Đảng” và không bị công an đàn áp.

Hơn lúc nào hết, đảng CSVN chỉ coi trọng quyền lực và quyền lợi mà thôi. Họ, trong suốt 71 năm “cai trị” Đất và Nước” đã đi ngược lại quyền lợi tối thượng của dân tộc. Như vậy mà, Tuổi Trẻ Việt Nam như thanh niên, học sinh, sinh viên, dân oan, lao động, công nhân, đồng bào, vẫn đang tiếp tục trong... đơn lẽ... để đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, và quyền được sống trong một môi trường trong lành! 

Vì vậy:

Các “lão thành cách mạng” cần mở mắt ra, đừng sợ sổ hưu bị cướp giật, cần đứng chung với Tuổi Trẻ Việt Nam đứng ra làm lịch sử;

Tuổi Trẻ Việt Nam với tinh thần Quang Trung năm xưa hãy nắm lấy Gươm thiêng dân tộc đứng lên dẹp tan cơ chế chuyên chính vô sản của đảng CSVN.

Giờ lịch sử đã điểm!

Lưỡi gươm thiêng sông núi đã rút ra!

Tuổi Trẻ Việt Nam hãy nắm lấy và thực hiện những Ước Mơ Lạc Hồng!

08.11.2016TS.Mai Thanh Truyết

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.