Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 24 August 2016

XIN ĐỪNG ĐỂ TRỞ THÀNH TỘI NHÂN THIÊN CỔ
Inline image 1Nói về văn hóa, đạo đức thì rất rộng, có thể nói là hết sức mênh mông. Người làm tội nhân thiên cổ là những loại nào ? Đó là những kẻ độc tài, giết người hàng loạt, bán nước, hại dân và những kẻ tiếp tay cho bè lũ đó. Những loại người đó, dù có chết đi nhưng những tiếng xấu thì vẫn còn muôn đời cho cháu con phỉ nhổ.
Bọn thứ nhất đó là cộng sản Việt Nam vì chúng bán nước, hành dân, tham nhũng, độc tài, giết người với những cái tên như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng vv…Tất cả bè lũ cộng sản Việt Nam chắc chắn là những tội nhân thiên cổ.
Bọn thứ hai đó là những kẻ giúp cho cộng sản chiếm được Miền Nam mà có thể gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Chúng được biết đến với cái tên mĩ miều “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”. Đây là đám người được ăn học tử tế, được nuôi dưỡng bởi chế độ tự do, nhân bản VNCH nhưng lại phản bội lá cờ dân tộc để làm tôi mọi cho cộng sản. Dù họ có tỏ ra “phản tỉnh” thì cũng không thể xóa bỏ được những tội ác đã gây ra với quân dân cán chính VNCH. Và điều đó khiến họ cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ nếu họ không dám vứt bỏ cộng sản và đứng lên xin lỗi người dân một cách công khai.
Đám thứ ba đó là đám công an, quân đội ăn tiền của dân mà không bảo vệ dân. Đám này tuân theo câu khẩu hiệu “Còn đảng còn mình”. Đây là đám tay sai giúp cho chóp bu cộng sản bán nước, đàn áp dân lành. Đây cũng chính là một trong những đám xứng danh tội nhân thiên cổ.
Đám tiếp theo là những trí thức XHCN, mồm thì chỉ trích đảng nhưng tay vẫn giữ thẻ đảng, vẫn ở nhà của đảng, vẫn dùng tiền của đảng cho con du học và cầu mong đảng CS “sửa sai”. Đây là đám cơ hội, ăn theo nói leo để làm lợi cho bản thân mình chứ không có một chút cảm xúc trước thảm cảnh của đất nước, của dân tộc. Đây cũng là một trong những đám xứng đáng được coi là tội nhân thiên cổ.
Bọn tiếp theo là dư luận viên, hồng vệ binh vì bị nhồi sọ và những đồng tiền đảng CS bố thí mà chửi bới, đe dọa người đấu tranh thật sự. Bọn này vì tham tiền và dốt nát nên đã làm tay sai cho đảng để lừa gạt người dân thường. Đám này cũng có thể cho vào làm tội nhân thiên cổ.
Đám tiếp theo đó là những kẻ nằm vùng cho cộng sản trong các tổ chức đấu tranh trong nước hoặc cộng đồng hải ngoại để chống phá, chia rẽ đoàn kết hoặc cô lập những cá nhân tổ chức chống cộng thực sự. Đám này tìm cách lái cuộc đấu tranh lật đổ cộng sản sang các thể loại vô thưởng vô phạt như: Nhân quyền chung chung, môi trường chung chung vv…rồi xin cộng sản vài điều, vài thứ. Loại này có thể nói chống cộng nhưng thường tuyên bố không được lật đổ cộng sản hoặc không dám động đến tội ác Hồ Chí Minh. Đám này cũng luôn miệng nói “Cờ nào cũng là cờ” hoặc không công nhận cờ Vàng dân tộc khi “đấu tranh”. Đây là đám hết sức nguy hiểm vì nó phá vỡ sự đoàn kết đấu tranh lật đổ cộng sản. Có thể kể đây là những tên tội nhân thiên cổ.
Đám cuối cùng là một đám chỉ vì mục đích kiếm tiền, kiếm Job hoặc vài ba giải thưởng dân chủ, tìm cớ đi định cư nước ngoài. Đám này có thể mạnh miệng chửi bới cộng sản ở Việt Nam, nhưng khi đã “an cư” ở trời Tây là im lặng ngay. Hoặc là một số chỉ mượn cớ đấu tranh để bịa ra các lý do “xin tiền”. Đây cũng là đám mặc dù không phải cộng sản nhưng lại làm mất lòng tin, tiền của của người dân yêu nước đối với những cá nhân, tổ chức chống cộng thật sự. Đám này cũng có thể coi là tội nhân thiên cổ.
Nói như vậy không có nghĩa là không có lối thoát cho tất cả những đám người xứng đáng là tội nhân thiên cổ này bởi vì nhân gian có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không có ai đánh kẻ chạy lại”. Cho dù có che đỡ bằng đủ mọi thủ đoạn thì những hành động bán nước, tham lam hoặc phá hoại cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do tại Việt Nam cũng sẽ bị người dân ghi nhớ trong dòng lịch sử. Vì vậy không ai có thể trốn được thực tế đó nếu tay đã trót nhúng chàm. Chỉ còn một con đường duy nhất đó là “buông dao thành Phật” có nghĩa là phải công khai về với Dân Tộc một cách thật tâm, ly khai với đảng cộng sản, góp sức chân thành để lật đổ chế độ cộng sản, xóa bỏ đi hình tượng giả dối Hồ Chí Minh trong tâm trí…thì mới có thể giúp tất cả các quý vị ở một trong các nhóm người đã nêu trên không trở thành tội nhân thiên cổ.
Làm người, ai cũng có điều tốt và điều xấu, cái tôi cá nhân trong mình. Điều đó là hiển nhiên, cá nhân người viết cũng như thế. Chẳng ai là hoàn hảo. Nhưng nếu chúng ta tránh được những điều mà những nhóm tội nhân thiên cổ đang làm thì chắc chắn chúng ta không phải ân hận về cuộc đời của mình đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng như mãi mãi về sau.
Chỉ có một lòng vì Quốc Gia, Dân Tộc thì tâm hồn bạn mới thanh thản dù cho cuộc đời này không yên bình như mặt nước hồ mùa thu !
Đặng Chí Hùng
11/08/2016

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.